SFSOPLATE-468X60-BANNER
VEKA AG
VEKA AG
11030 BEOGRAD, SRB
IZVORSKA 36/6

011 3057 181
063 222 076
011 3057 182
VLADIMIR TASEVSKI

VEKA AG

VEKA je vodeći svetski proizvođač PVC profila za prozore i vrata na svim kontinentima. Poreklo i glavno sedište VEKA Grupe je Sendenhorst, Nemačka. Ovde se još od 1969. kreiraju rešenja koja klijentima širom sveta pomažu da budu uspešni.

Poseduje iskustvo, kompetentnost i poznavanje specifičnih zahteva svake zemlje. Sa više od 50 poslovnica i predstavništava, prisutna je na svim glavnim svetskim tržištima. Ova poslovna mreža omogućava joj da razume i ostvari pojedinačne želje i očekivanja više od 3.700 svojih partnera.

Želje, poverenje, zahtevi i potrebe kupaca predstavljaju centralnu orijentaciju poslovanja kompanije VEKA. Kao kompanija koja posluje izvan nacionalnih granica i kontinenata, cilj joj je da se prilagodi individualnim potrebama kupaca.

Pritom, pod pojmom kupca ne podrazumeva se samo direktni potraživač (korisnik) proizvoda, proizvođači prozora i trgovci, već i građevinski preduzimači i arhitekte, koji u svoje objekte ugrađuju gotovu stolariju napravljenu od VEKA profila.

U cilju zadovoljenja potreba različitih grupa kupaca, kompanija VEKA poštuje visoke standarde u pogledu kvaliteta proizvoda, usluga i sveobuhvatnog servisa. Poslovanje sa kupcima, kao i sa isporučiocima profila, prvenstveno se zasniva na uzajamnom poverenju i poštovanju, prijateljskom partnerstvu.

Takođe, osnova poslovanja kompanije VEKA AG je i odgovornost prema životnoj sredini, ne samo prilikom odabira kvalitetnih sirovina i procesa proizvodnje, već i prilikom razvoja proizvoda i višestranih aktivnosti na polju reciklaže.

KATEGORIJE