SFSOPLATE-468X60-BANNER

Regulativa


Zakon o planiranju i izgradnji
11.12.2018.

Zakon o planiranju i izgradnji

Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor; druga pitanja od značaja za uređenje prostora, u...

Zakon o ozakonjenju objekata
02.12.2015.

Zakon o ozakonjenju objekata

Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju (u daljem tekstu: nezakonito izgrađeni objekti), uslovi, način i postupak izdavanja reše...

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table
19.03.2015.

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Ovim pravilnikom bliže se propisuje izgled, sadržina i mesto postavljanja gradilišne table

Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji
25.11.2014.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

Zakon o energetici
01.07.2014.

Zakon o energetici

Ovim zakonom uređuju se ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja, uslovi za pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu isporuku energije i energenata, i uslovi za sigurno snabdevanje kupaca, uslovi za izgradnju novih energetskih objekata, uslovi ...

Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata
16.06.2014.

Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata

Ovim pravilnikom bliže se propisuju: uslovi na osnovu kojih se utvrđuju objekti iz člana 3. Zakona o legalizaciji objekata (u daljem tekstu: Zakon), način izrade i sadržina projekta izvedenog objekta propisan za postupak legalizacije, i posebne vrst...

Zakon o podsticanju građevinske industrije republike srbije u uslovima ekonomske krize
16.06.2014.

Zakon o podsticanju građevinske industrije republike srbije u uslovima ekonomske krize

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način realizacije projekata za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata visokogradnje i niskogradnje, određuje vrsta postupka koji se primenjuje za izbor projektanta, vršioca tehničke kontrole, izvođača...

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
13.06.2014.

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

Ovim zakonom uređuje se postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, prekogranično obaveštava...

Zakon o zaštiti od požara
13.06.2014.

Zakon o zaštiti od požara

Ovim zakonom uređuju se sistem zaštite od požara, prava i obaveze državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih i fizičkih lica, organizacija vatrogasne službe, nadzor nad sprov...

Zakon o socijalnom stanovanju
13.06.2014.

Zakon o socijalnom stanovanju

Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje

Zakon o eksproprijaciji
12.06.2014.

Zakon o eksproprijaciji

Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje
10.06.2014.

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje

Ovom uredbom se utvrđuju standardi i normativi za planiranje, projektovanje, građenje i druge vidove pribavljanja stanova i stambenih zgrada namenjenih socijalnom stanovanju i uslovi za korišćenje i održavanje stanova i stambenih zgrada namenjenih s...

Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti
10.06.2014.

Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti

Ovom uredbom uređuje se način priznavanja važenja u Republici Srbiji isprava o usaglašenosti koje izdaju inostrana tela za ocenjivanje usaglašenosti (u daljem tekstu: inostrane isprave) i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu (u daljem tekstu...

Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora
10.06.2014.

Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način vođenja i pristupa, kao i sadržina Registra investitora

Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta
10.06.2014.

Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta

Ovim pravilnikom propisuje se bliže izgled i sadržina službenog znaka "zatvoreno gradilište", izgled i sadržina posebne trake za obeležavanje zatvorenog gradilišta, kao i postupak zatvaranja gradilišta

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
10.06.2014.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

Ovim pravilnikom bliže se propisuju: uslovi, način i postupak za sticanje prava svojine na zemljištu iz člana 4. Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 25/13)

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata
30.05.2014.

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način i postupak izrade planskih dokumenata, način vršenja stručne kontrole kao i uslovi i način izlaganja planskih dokumenata na javni uvid

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole
30.05.2014.

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način izdavanja građevinske dozvole. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 93/2011 od 9.12.2011. godine

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata
28.05.2014.

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržina i način vršenja tehničke kontrole glavnih projekata za građenje objekata, glavnih projekata rekonstrukcije, adaptacije i sanacije, projekata izvedenog objekta kada se izrađuje za potrebe legalizacije objekata i ...

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju
28.05.2014.

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju

Ovim pravilnikom propisuju se opšta pravila i uslovi parcelacije, regulacije i izgradnje, kojima se određuje veličina, oblik i površina građevinske parcele koja se formira, način uređenja građevinskih parcela, regulacione i građevinske linije, pravi...

Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;