IZOLACIJA-468X60-BANNER

AUSTROTHERM-970X250-BANNER

LEED 2012 - integrisano projektovanje i merenje potrošnje u zelenim zgradama

18.12.2010. | Laurel Sheppard | Buildipedia

Savet zelene gradnje SAD otvorio je prvu javnu raspravu u vezi sa Nacrtom predloženog protokola za LEED 2012 (portal Gradjevinarstvo.rs već je obavestio o ovome - klikni na link). Pored opštih poboljšanja uvedene su i važne kategorije: integrisano projektovanje i karakteristike zgrade potvrđene merenjem u realnim uslovima korišćenja sa dostupnim podacima u periodu od najmanje pet godina. Značajno pooštravanje kriterijuma omogućava i preko 90% akreditovanih LEED profesionalaca u projektnim biroima u SAD. Prenosimo vam tekst Laurel Shepard, nagrađivane autorke brojnih tekstova iz ove oblasti.


U novembru 2010. godine Savet zelene gradnje SAD otvorio je javnu raspravu u vezi sa protokolom za LEED 2012. Savet će komentare primeti sve do 14. januara 2011. godine, zatim sledi pregledanje i implementacija u LEED 2012, da bi se zatim otvorio i drugi krug javne rasprave od 1. jula do 15. avgusta 2011. godine.


Alpin hotel, Celjska Koča, autor: Arhitektura Krušec - klikni na link

Glasanje članova Saveta za usvajanje LEED 2012 protokola zakazano je za avgust 2012. godine, a konačno stupanje na snagu novog LEED standarda predviđeno je za 7. novembar 2012. godine.

Nacrt za LEED 2012 ima 49 kredita i 15 preduslova za dobijanje sertifikata (credits and prerequisites) koje će zgrade morati da ispune kako bi dobile neki od LEED sertifikata za zelenu gradnju.

Novih 15 preduslova jeste za šest više nego LEED 2009 koji je trenutno na snazi. Upravo ovo su najznačajnije izmene - dodati preduslovi podrazumevaju kategorije:

 • Integrisani proces projektovanja (Integrated Process)
 • Lokacija i transport5saobraćaj (Location and Transportation)
 • Karakteristike zgrade (Performance category).

Poslednja navedena nova kategorija, Karakteristike zgrade, uključuje ocenu specifikacija, zatim merenje i izveštaje o ostvarenim karakteristikama zgrade u realnom okruženju tokom upotrebe.

Dodatak je i kategorija Razvoj/unapređenje okruženja (Neighborhood Development), zatim novine koje se pre svega odnose na kuće (LEED je od svog početka insistirao na zgradama a ne kućama kako zelenim objektima). Naravno, tu su i brojna poboljšanja trenutnog standarda u oblasti komercijalnih nekretnina.

Savet zelene gradnje SAD - USGBC, kaže da je osnovna ideja novog standarda jeste da se nastavi dalje unapređenje sistema sertifikacije, i da je sledeći korak balansiranje i dalje uređenje osnovnih načela i principa dodele poena koje je postavio LEED 2009. Zato i USGBC kao najvažnije dodatke u Nacrtu ističe kategorije za integrisani proces projektovanja i karakteristike zgrade.


stambena zgrada u Meksiko Sitiju, Hierve-Diseñería - www.hierve.com (levo)
7.900 staklenih kugli raspoređeno je na fasadi i u enterijeru zgrade (desno)

Integrisani proces projektovanja

Integrisani proces projektovanja jeste nova kategorije koja ima za cilj da unapredi odnos celokupne građevinske industrije, i dovede do njenog boljeg razumevanja odnosa između različitih sistema u zgradi: mašinskih, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija, prirodnih sistema na datoj lokaciji, itd.

Međutim, ideja je da se utiče i na same korisnike koji su budući važan deo jednog objekta, da se upoznaju sa pitanjima okruženja, konteksta i načina korišćenja objekta.

Integrisano projektovanje - tekst na portalu Gradjevinarstvo.rs

Integrisano projektovanje podrazumeva učešće svih stručnjaka: arhitekata, mašinskih, građevinskih i elektro inženjera, ponekada i izvođača radova, proizvođača materijala i opreme, i drugih konsultanata - i to već od faze stvaranja idejnog rešenja.

Suština je u tome da su danas, zahvaljujući tehnologijama i bogatim bazama podataka, poznati svi detalji karakteristike parcele na kojoj treba da nastane objekat: vremenski uslovi, osunčanost tokom cele godine u odnosu na geografski položaj i neposredno okruženje, mikroklima područja i sl, kao i položaj infrastrukture (GIS), ali i informacije van inženjerskog domena, na primer, pravni okviri neke parcele...

Napomena: ceo tekst vidi na linku na kraju.


Svi ključni članovi projektnog tima treba da budu usredsređani na stvaranje zgrade koja će imati sluha za životnu sredinu, ali i čije će projektovanje biti tako izvedeno da obezbedi vlasniku integrisane tehnologije koje će smanjiti troškove upotrebe. Kako bi ovo moglo da se sprovede efikasno neophodno je primeniti proces integrisanog projektovanja.

Nova kategorija koja se odnosi na lokaciju i saobraćaj donosi potencijalne poene u delu standarda koji se odnosi na nove zgrade (LEED NC - New Construction), ali i za sve druge objekte u smislu unapređenja okruženja.

Nova kategorija, po Nacrtu, trebalo bi daje dodatne poene za projekte koji uključuju brownfield investicije (gradnja na devastiranom zemljištu, gde je nekada stajao objekat koji je zagadio zemljište: industrija, postrojenja za skladištenje štetnih materija, rafinerije, benzinske pumpe, itd).


škola umetnosti u Singapuru - zgrada ima zeleni krov a staklena fasada
omogućava optimalno iskorišćenje solarne energije -
www.sota.edu.sg 

Takođe, u ovom delu sertifikacije biće favorizovani i objekti koji se uklapaju u planove federalnih agencija, kao što su planovi razvoja nekih zona, itd. (napomena portala Gradjevinarstvo.rs: privatni vlasnik može izabrati šta i kako želi da gradi na svojoj parceli, ali, dobiće dodatne poene ako se aktivno uključi u sveopšti usvojen interes na nekoj lokaciji, bar u nekom delu svoje investicije).

Karakteristike zgrade

Druga velika novina u Nacrtu za LEED 2012 jeste davanje poena za postignute karakteristike zgrade (performance). Tako nove zgrade mogu dobiti dodatne poene za instalaciju sistema za merenje potrošnje, ali i obavezivanje da će dobijene rezultate davati na uvid SAvetu zelene gradnje SAD, i to - u vremenskom intervalu od najmanje pet godina od datuma otvaranja zgrade za korišćenje.

Ovi podaci biće sakupljani anonimno kroz LEED program partnerstva za karakteristike zgrada (LEED’s Building Performance Partnership)

Davanje kredita za Optimizaciju energetskih karakteristika (Optimize Energy Performance) zahtevaće od projektnih timova da koriste energetsko 3D modelovanje zgrada (vidi linkove i tagove na kraju teksta) i to ne samo kako bi izračunali potencijalnu potrošnju buduće zgrade...

Leed 2012 zahtevaće optimizaciju objekata već u projektnoj fazi, što nedvosmisleno znači da će projektni timovi biti u obavezi da početno idejno rešenje menjaju u skladu sa principima energetske efikasnosti. Štaviše, od projektanata se eksplicitno zahteva da postave cilj potrošnje energije i to već u fazi izrade osnovnih šema.

Napomene portala Gradjevinarstvo.rs

O prednosti energetskog modelovanja u odnosu na prosta arhitektonska rešenja Build magazin je pisao još 2009. godine - vidi linkove na kraju.

Takođe, portal Gradjevinarstvo.rs pisao je o tužbi protiv LEED-a koja je ove jeseni podigla mnogo prašine u SAD a koja je u vezi sa nedefinisanim realnim energetskim karakteristikama LEED zelenih zgrada (link na kraju). Zato se nova kategorija LEED-a koja prati potrošnju u zgradama u realnim uslovima


Materijali i sirovine

U kategoriji koja je posvećena materijalima i sirovinama, novi preduslov za dobijanje sertifikata zahtevaće da projekti odrede i primene plan upravljanja građevinskim otpadom.

Nova kategorija koja se odnosi na ponovnu upotrebu materijala u zgradama (Whole Building Reuse - vidi tag "ponovna upotreba" na kraju teksta). Ovde će bodove dobijati projekti rekonstrukcija zgrada koji zadržavaju najmanje 75% materijala postojeće zgrade pod režimom zaštite, i to na prihvatljiv način za očuvanje spomenika kulture, ili oni projekti koji se odnose na rekonstrukciju napuštenih i zgrada u vema lošem stanju.

Još jedan novi preduslov zahteva merenje ukupne vode koja je neophodna za projekat. Svi uređaji koji će pratiti potrošnju vode takođe moraju biti umreženi kako bi se podacima moglo pristupiti daljinski.

Sertifikacija

Nacrt LEED 2012 zadržava kategorije konačne ocene koji je trenutno na snazi po LEED 2009:

 • Certified, 40-49 (osnovni sertifikat)
 • Silver, 50-59 (srebreni sertifikat)
 • Gold, 60-79 (zlatni sertifikat)
 • Platinum, 80+ (platinasti sertifikat).

Postizanje ovih sertifikacionih nivoa zavisi od ocenjivanja i raspodele poena prikupljenih u svim kategorijama. Za naredni LEED protokol koji stupa na snagu u novembru 2012. godine, USGBC je zato napravio nove ključne kategorije koje bolje poentiraju suštinu zelene gradnje i koje će napraviti bolju preraspodelu poena, odnosno značaj pojedinih stavki za konačnu sertifikaciju.

Implementacija preraspodele poena dolazi na red kada slika o Nacrtu bude jasnija - tokom prve polovine 2011. godine, tj. između prvog (do 14. januara) i drugog kruga (od 1. jula) javne rasprave.

Ostaje sistem od 100 poena - minimum 1 poen

Namera je da LEED i dalje ostane u granicama sistema ocenjivanja u okviru 100 bodova (postoje i plus bodovi za izvanredna postignuća ili opšti značaj, na primer: prvi sertifikovani objekat u nekoj državi, oblasti, klimatskim uslovima, tip objekta, itd). Takođe, uprkos novim kategorijama i većem broju detalja koji se ocenjuju, i granici od 100 poena, LEED ne namerava da mimimalni broj bodova po kreditu spusti ispod 1 (na primer, neće biti 0,5 poena za neki ostvareni zahtev).


Nacrt LEED 2012 predlaže da glavni stručnjak u svojoj profesiji uključen u jedan projekat koji će podneti zahtev za sertifikaciju bude LEED AP - LEED akreditovani profesionalac sa relevantnom specijalističnom akreditacijom (na primer LEED AP za pripremu sertifikacije za nove zgrade - NC, itd).

Takođe, i najmanje dva druga člana jednog projektnog tima moraće da imaju najmanje LEED GA sertifikat - LEED Green Associate (zeleni saradnik).

Kada je lansirao poslednju verziju LEED-a, u aprilu 2009. godine, Institut za sertifikaciju zelenih zgrada - GBCI*, napravio je brojne izmene LEED sertifikacionog programa za profesionalce. Ove izmene uključile su osnovnu sertifikaciju za LEED GA, ali i specijalizaciju unutar same LEED AP sertifikacije kako bi omogućili preciznije i efikasnije sprovođenje standarda u praksi.

*Green Building Certification Institute - posebno telo Saveta za zelenu gradnju SAD koje ocenjuje da li su prilikom projektovanja i izgradnje nekog projekta korišćene strategije čiji je cilj poboljšanje svih najvažnijih karakteristika koje je moguće izmeriti...


Specijalizacija za LEED AP predstavlja visoko stručno znanje iz oblasti zelene gradnje i označava sposobnost nosioca titule da je stručan za određeni deo LEED standarda (za postojeće zgrade, kuće, nove zgrade, komercijalne enterijere, itd).

Ova akreditacija, zajedno sa drugim sertifikatima u okviru celokupnog LEED protokola, određena je i revidirana prema ostvarenjima projektnih timova. Preko 90% projektnih timova ima LEED AP sertifikate, i zato, prema USGBC-u, važno je nastaviti sa daljim unapređenjem i podizanjem kvaliteta LEED standarda, jer je sve više onih koji imaju stručno znanje i mogu novopostavljene ciljeve i da sprovedu.

Pored uobičajene javne rasprave i njenih zaključaka, USGBC će takođe uzeti u obzir i dobijene podatke sa pilot projekata koji će biti praćeni. Stvaranje konačnog LEED 2012 sertifikacionog protokola biće zasnovano i na mišljenjima prikupljenim na webinarima (online seminarima), kao i stručno vođenim forumima koji će diskutovati o pojedinačnim i opštim načelima dodele kredita za LEED.

LEED 2012 - jedna od rasprava, izvor: Real Life LEED Blog -
LEED 2012 and the Greenbuild Rating System Development Update -
klikni na link

USGBC već je uključio preko 150 projektnih timova u pilot projekat novog predloženog sistema sertifikacije (Pilot Credit Library) i mnogi od njih već pokušavaju da se usklade sa predloženim izmenama u početnoj fazi (prva javna rasprava je trenutno u toku i okončaće se 14. januara 2011. godine).

Do sredine decembra 2010. godne USGBC je dobio tek nekoliko povratnih informacija, ali ceo ovaj proces počeo je tek nedavno. Međutim, tokom 2011. i 2012. godine određeno je nekoliko vremenskih tačaka kada će Savet prikupiti nova mišljenja timova koji pokušavaju da implementiraju LEED 2012.

Naravno, Savet planira da ove informacije iskoristi za izradu konačne verzije unapređenog protokola na isti način na koji će implementirati i zaključke javnih rasprava, a sve u cilju razvitka i daljeg unapređenja sistema ocenjivanja i pregledanja podnešenih zahteva za sertifikaciju zelenih zgrada po LEED protokolu.

Linkovi:

 • LEED 2012 na sajtu USGBC-a - klikni na link
 • USGBC i LEED sertifikacija zgrada - vodeći međunarodni standard za zelenu gradnju - klikni na link
 • Integrisano projektovanje - sinonim za projektovanje zelenih zgrada - klikni na link
 • USGBC (LEED) na federalnom sudu po privatnoj tužbi zbog "obmanjivanja korisnika" - klikni na link
 • Velika učionica građevinske industrije Srbije - Integrisano projektovanje - klikni na link
 • Mašinski i elektroinženjeri – najbolji prijatelji arhitekata i investitora - klikni na link
 • Modelovanje energetski efikasnih zgrada - od idejnog arhitektonskog rešenja - klikni na link
 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Zoran Šumaruna 19.02.2024.
Pravilno postavljena podkonstrukcija i prav...
Stojkovic 12.02.2024.
A voda sto Malo Malo pa nestane to nema vez...
Sile 24.01.2024.
Sve ovo je super, ali fali nam minimum jos ...
Darko 17.01.2024.
A što tako ne okreče Beograd? Svi stranci s...
Branka 06.01.2024.
Videla sam hotel i u šoku sam. Ne razumem z...

;