INFONET-468X60-BANNER
LHR
LHR
11070 NOVI BEOGRAD, SRB
TADIJE SONDERMAJERA 10 J

011 3180 932
011 3180 935

LHR

LHR d.o.o je građevinska firma, registrovana kao privredno društvo za promet, građevinarstvo i inženjering, osnovana 1991. godine.

Zahvaljujući ukazanom poverenju klijenata i poslovnih partnera izvodi radove koji se odnose na fundiranje objekata.

Firma je specijalizovana za izvođenje svih vrsta šipova i to:

  • Simpleks šipovi prečnika 406, 520 i 600mm livenih u tlu;
  • Gotovi armirano-betonski i čelični šipovi;
  • Bušeni klasični šipovi prečnika od 400 do 2000mm; 
  • Bušeni CFA šipovi sa kontinualnom spiralom prečnika od 400 do 1000mm;
  • Bušeni FDP (SDA) šipovi prečnika 410 i 520mm;
  • "Mega" šipovi.

LHR je specijalizovan i za izvođenje svih vrsta armirano-betonskih zidova tzv. "dijafragme": 400mm, 600mm i 800mm.

Geotehnička istraživanja su takođe ono čime se bavi ova firma. U saradnji sa akreditovanim institucijama, nudim statičko ispitivanje šipova metodom kontratereta. Takođe se bavi i izradom svih vrsta geotehničkih sidara i ankera.

Prema projektu objekta, geološkoj građi terena i uslovima na datoj lokaciji, investitor se opredeljuje za jednu od navedenih vrsta šipova ili dijafragme radi fundiranja objekata, radi zaštite iskopa temeljne jame i susednih objekata, sanacije objekta i sl. LHR može pomoći u njihovoj nameri radi što povoljnijeg odabira vrste i načina fundiranja, zaštite temeljne jame, okolnih objekata itd.

LHR je u svojoj dosadašnjoj praksi uradilo veliki broj objekata svih vrsta i poseduje zavidne reference. Poseduje potreban broj odgovarajućih mašinskih i ljudskih kapaciteta.

Reference su: Airport City, poslovni objekat Navigator 2, Sirius 1 i 2, Ikea, objekat Hotel Mona, Voždove kapije, Skyline, Blok 67a, Central Garden, brza pruga Beograd-Budimpešta i mnoge druge.