PRIJAVA-468X60-BANNER
MAK TRADE GROUP
MAK TRADE GROUP
11231 BEOGRAD-RESNIK, SRB
PODAVALSKA 2 B

011 3531 700, VELEPRODAJA
011 3531 726
011 8042 425
SLAVKO RADMILOVIĆ, direktor

MAK TRADE GROUP

MAK TRADE GROUP je kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom artikala iz sledećih oblasti: automatika, elektroinstalacioni materijal, elektrooprema i elektro galanterija, rasvetna tela i pribor, ventilacioni uređaji i dodatna oprema, grejna tela, rezervni delovi za belu tehniku.

Osnovni zadatak MAK TRADE GROUP je da proizvodi i distribuira kvalitetne i ekološkeproizvode, obezbedi kvalitet života zaposlenih  i zadovoljenje društvenih potreba.Svojom, što kvalitetnijom, ponudom proizvoda i usluga stvara najbolje us love za kupce. Uz stručne i motivisane radnike pruža kvalitetne usluge, rastom i dinamičnim poslovanjem osigurava dobit za kompaniju.Posredstvom akcija koje organizuje doprinosi poboljšanju kvaliteta života u društvenom i prirodnomokruženju. Jednostavno, MAK TRADE GROUP je dobar i pouzdan partner svojim klijentima.

Vizija je da bude sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, proizvodnje i trgovine, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira, zatim ,da bude sinonim za kompaniju koja posluje u  dosluhu s vremenom koje dolazi.

Od suštinske važnosti je održanje dinamičkog i stalnog razvoja koji će omogućiti kompaniji da drži korak sa konkurencijom, uz neophodnost stalnog, aktivnog praćenja i fleksibilnog prilagođavanja promenama u poslovnom okruženju.

Kompanija se trudi da maksimalno ispuni očekivanja, da klijentima obezbedi kvalitet, vrednost,dobar izbor i uslugu i u tome bude istrajna i dosledna.

Ciljevi MAK TRADE GROUP su:

  • Povećanje udela proizvodnje u ukupnom poslovnim aktivnostima.
  • Dugoročna saradnja sa svojim kupcima/dobavljačima.
  • Efikasniji način rada i smanjenje troškova ne zanemarujući kvalitet proizvoda.
  • Širok asortiman visokokvalitetnih proizvoda po konkurentnim cenama.
  • Podizanje logistike, usluga i komunikacije na još viši nivo.

Planovi za budućnost su jasni: osvajanje novih tehnologija, učvršćivanje dobrih odnosa sa partnerima i širenje tržišta, poštujući principe tržišnog poslovanja i trendove u modernom društvu. Glavni poslovni cilj je osvajanje što više novih proizvoda, konkurentnih na domaćem ali i na tržištuu okruženju (zemlje exYU), tržištu Ukrajine i Rusije, kao i na probirljivom tržištu EU.

Vođeni idejom da je klijentu neophodno ponuditi proizvod visokog kvaliteta, MAK TRADE GROUP, već dugi niz godina posluje u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, uspostavljenim menadžmentom kvaliteta ISO 9001:2008, kao i standardima ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007.  

Proizvodi MTG i M-T brenda, zadovoljavaju visoke međunarodne standarde u pogledu kvaliteta i garancije, što dokazuju sertifikati slovenačkog instituta SIQ Ljubljana, kao i sertifikati i potvrde o usaglašenosti domaćih akreditovanih institucija. Najprodavaniji proizvodi poseduju potvrdeo usaglašenosti i izjave za stavljanje CE oznaka, koje su neophodne da bi se našli na probirljivom tržištu EU.