Više zelenila, čistoće, vrtića i sprovodivih propisa

14.01.2014. | Politika

Brže izdavanje građevinskih dozvola, usvajanje generalnog urbanističkog plana Beograda, uklanjanje brodskih olupina iz priobalja, popravka krovova i toaleta u školama i vrtićima, novih 30 hektara šuma i zelenila, više dnevnih centara i klubova za penzionere – to su obećanja gradskih sekretara za 2014. godinu. Nekima od njih ti projekti su prvi na kojima će raditi pošto su uoči Nove godine imenovani na te dužnosti.

Petar Živanović, sekretar za imovinsko-pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju:
Želje našeg sekretarijata se ogledaju u jednoj sveobuhvatnoj želji, a to je donošenje i usvajanje novog i boljeg Zakona o planiranju i izgradnji, kojim bi sve procedure bile olakšane, svrsishodnije, brže i plodonosnije.

Miodrag Stojanović, sekretar za inspekcijske poslove:
Prestonica bi mogla da dobije više komunalnog reda i bolju uređenost. Za to je potrebna disciplina u ponašanju građana i u obavljanju komunalnih delatnosti, ali i precizna i sprovodiva pravna regulativa. Mere kojima bi se to postiglo su, između ostalog, preventivni nadzor u komunalnoj oblasti, saobraćaju i nad obavljanjem trgovine van prodajnog mesta. Potrebna je i bolja koordinacija rada komunalne inspekcije grada i komunalnih inspekcija opština, ali i bolja saradnja navedenih inspekcija i tržišnih, sanitarnih i inspektora zaštite životne sredine, uz podršku komunalne policije. Neophodno je inicirati izmene propisa radi preciznijeg definisanja ovlašćenja i otklanjanja uočenih nedostataka u normativnoj oblasti. Pored rada inspekcijskih službi i drugih aktera koji obavljaju nadzor, tome doprinosi i svest stanovnika da je neophodan uslov za život u gradu poštovanje civilizacijskih normi u ponašanju, a pre svega poštovanje prava drugih. Svest građana o ovome treba razvijati isticanjem dobrih primera iz prakse, a mediji mogu dati veliki doprinos opštoj uređenosti grada.

Slobodan Stanojević, sekretar za komunalne i stambene poslove:
Godina u koju smo ušli biće pravi izazov za Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, jer moramo da učinimo dodatne napore da naš grad, i pored složene ekonomske situacije, normalno funkcioniše. U našoj nadležnosti je najveći deo poslova od kojih zavisi kvalitet svakodnevnog života Beograđana. Potrudićemo se da, pored obezbeđivanja funkcionisanja svih komunalnih usluga, uradimo još nekoliko značajnih stvari. Pre svega da naše dve reke i obale učinimo onim na šta Beograd, sa razlogom, treba da bude ponosan. Naš doprinos tome biće i uklanjanje starih brodova iz akvatorija obuhvaćenog projektom uređenja Savskog amfiteatra.

Nastavićemo da razvijamo saradnju sa građanima kroz podršku njihovim inicijativama, ali i kroz akcije, kao što su usvajanje pasa i programi edukacije u školama o odnosu prema malim životinjama i odgovornom vlasništvu. Izuzetno je važno da podižemo i svest građana o potrebi da zajedno očuvamo ono što komunalno uredimo, odnosno da zaustavimo uništavanje drvoreda, parkovskih klupa i rekvizita. Malo je poznato da samo šteta koja se načini u oblasti za koju je zaduženo "Zelenilo", godišnje iznosi više od 11 miliona dinara. Tim sredstvima bi se mogla napraviti dva najsavremenija dečja igrališta sa najmodernijim rekvizitima i gumenom podlogom. Podizanje ukupnog kvaliteta života u Beogradu i još bolja saradnja sa građanima, naš je cilj za 2014. godinu.

Snežana Đurić, sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu:
U nadležnosti Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu je održavanje i unapređenje sistema predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Najurgentnijim potrebama škola i vrtića, kao što su sanacije krovova, sređivanje toaleta ili ograđivanje dvorišta, biće posvećena posebna pažnja. Mreža predškolskih ustanova biće proširena, jer u toku je izgradnja tri vrtića u Novom Beogradu, Obrenovcu i na Zvezdari. U sastavu predškolskih ustanova prestonice postoji samo jedan dečji klub, i to u Starom gradu. Možemo proširiti te kapacitete da deca ne bi provodila vreme u igraonicama, zabavištancima, "školama igrica", nad čijim radom ne postoji stručna kontrola.

Dr Vera Dražić, sekretar za zdravstvo:
Zdravstvene ustanove u Beogradu imaju izuzetno kvalitetne, obrazovane i kompetentne radnike. Grad Beograd, koji je osnivač 27 zdravstvenih ustanova, u skladu sa raspoloživim budžetom i zahtevima ustanova, kontinuirano ulaže značajna sredstva u rekonstrukcije, adaptacije i nabavku savremene opreme, i to ne samo za zdravstvene ustanove čiji je osnivač. S obzirom na to da je Vlada Srbije u 2013. donela tri uredbe o ranom otkrivanju karcinoma, težište ulaganja Sekretarijata za zdravstvo u 2014. biće nabavka najsavremenije opreme, kako bi skrining bio što uspešnije sproveden. Planirana je nabavka nedostajuće opreme za sprovođenje skrining pregleda za domove zdravlja i kliničko-bolničke centre. Ulaganje u prevenciju i rano otkrivanje bolesti predstavlja dobit ne samo za pojedinca već i za čitavo društvo.

Dragan Grujić, sekretar za legalizaciju:
Da bi se u ovoj godini zaustavila bespravna gradnja i legalizovalo što više nelegalnih objekata, potrebno je stvoriti uslove za selektivnu legalizaciju, što znači napraviti razliku između nelegalnih graditelja koji na taj način rešavaju stambeni problem svoje porodice i onih koji grade za tržište. Zato je potrebno izmeniti zakonsku regulativu i odrediti adekvatnu naknadu za zemljište, koja se uplaćuje "Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda". Kroz izmenu važećeg Zakona o legalizaciji, neophodno je liberalizovati pravni osnov i izmeniti odnos prema striktnoj primeni urbanističkih parametara u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Ljiljana Novaković, sekretar za urbanizam i građevinske poslove:
U 2014. godini bi bilo dobro da se završi sa procedurama donošenja svih vrsta planova, kako bismo se najzad bavili poboljšanjem kvaliteta života stanovnika Beograda. Tu se prvenstveno misli na omogućavanje izlaska grada na reke. Bilo bi lepo kada bi Beograd dobio objekte kao što su akvaparkovi, biciklističke staze, zelene površine i uređeno priobalje.

Goran Trivan, sekretar za zaštitu životne sredine:
Beogradu nedostaje da se i pojedinci i institucije više brinu o prirodi i okruženju. U ovoj godini glavni grad bi mogao dobiti više zelenih površina, i to zelenih krovova i fasada, trgova i blokovskog zelenila. Zatim, verujem da ćemo urediti više parkova i povećati pošumljenost za 120 do 150 hektara. Planira se i povećanje obima zaštićenih područja sa 1,36 na 2,1 odsto površine grada. Biće i više energetski efikasnih objekata koji koriste obnovljive i alternativne izvore energije. Pet škola bi trebalo da bude priključeno na toplovod ili gasovod, dok će u tri škole individualne kotlarnice biti ugašene. Uredićemo dva reciklažna dvorišta za sakupljanje kabastog, opasnog i neopasnog otpada iz domaćinstava. Definisaćemo i postupak primarnog razdvajanja otpada iz domaćinstava i njegovog selektivnog prikupljanja.

Nenad Matić, sekretar za socijalnu zaštitu:
U novoj godini bi bilo dobro da se poboljšaju usluge pripreme i distribucije obroka za socijalno ugrožene korisnike iz Beograda. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti pokušaćemo da obezbedimo i uslove za razvoj usluga zaštićenog stanovanja i  zajednice stanovanja za kategorije korisnika čije psihofizičko stanje podrazumeva stalni nadzor i negu, kao preventivu od trajnog izmeštanja i smeštaja u ustanovu socijalne zaštite. Pored podrške porodicama koje imaju trojke, četvorke i dvostruke blizance, pružićemo podršku i Beograđanima sa više dece različitog uzrasta i radno nesposobnih članova. Proširićemo mrežu dnevnih centara i klubova za penzionere, a očekujem nas i useljenje tek oformljenog Centra za socijalno preduzetništvo u nove adaptirane prostorije.

Aleksandar Milošević, sekretar za privredu:
Prestonici je u 2014. potrebno donošenje Akcionog plana privrednog razvoja Beograda kojim bi se sveobuhvatno utvrdio tempo i smer rasta gradske privrede. U ovaj dokument bile bi uključene mere za podsticaj tog razvitka, uz angažovanje svih neophodnih resursa, na osnovu pravca koji je već utvrđen strategijom razvoja Beograda. Akcioni plan bi se odnosio na period do 2020. godine.

 
Share |

Komentari: 0

VESTI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Bojan 19.04.2021.
Biće da su pojedinci to već odradili...o tr...
Katarina 18.04.2021.
Kada i gde se moze konkurisati za subvencij...
PERA 17.04.2021.
Kada I gde mogu da konkurisem
Milan 17.04.2021.
Ljudi, prvo pažljivo pročitajte vest pa ond...
Sasa 17.04.2021.
Molim vas obavestite kad je prijava za subv...