BAUPARTNER
BAUPARTNER
75300 LUKAVAC, BIH
TERMOELEKTRANA B.B.

+387 35 707 491
+387 35 707 491

BAUPARTNER

Firma Baupartner d.o.o. je osnovana krajem 2010. godine sa misijom stvaranja kvalitetnog kolektiva sačinjenog od profesionalaca sa visokim stepenom znanja i profesionalne etike. Kreativni tim koji je pažljivo biran na osnovu vrhunskih referenci garantuje visoki kvalitet za obavljanje dogovorenih poslova. 

U zadnjih 15 godina iza firme stoji mnoštvo realizovanih projekata na području BiH, Evropske unije te severne Afrike, a vrednost poslova procenjuje se na više od 300 miliona EUR. 

Početkom 2015. godine u Baupartner je uveden sistem kvaliteta ISO 9001:2008 u svim segmentima poslovanja, a 2016. godine takođe uvodi i Sertifikat o usklađenosti fabričke kontrole proizvodnje prema EN normama i to EN 13224:2012, EN 13225:2013, EN 13747:2005+A2:2010, EN 14991:2007, EN 14992:2007+A12012  zatim 2017. godine vrši nadogradnju ISO standarda i prelazi na ISO 9001:2015.

Firma Baupartner pored sedišta u Bosni i Hercegovini ima otvorene poslovnice u Srbiji pod nazivom S-BAUPARTNER MONT kao i u Hrvatskoj. Takođe je zastupljena i u Crnoj Gori, Sloveniji, Švedskoj, Austriji i drugim zemljama EU.

Za samo osam godina Baupartner je uspeo da oformi proizvodni pogon u Lukavcu površine 8.000m² koji se nalazi na zemljištu površine 33.000m² takođe u vlasništvu firme. Posebno se ističe to da je sva tehnologija proizvodnje, da su svi kalupi i objekti isprojektovani u njenom projektnom birou, sva oprema, kalupi za proizvodnju, mosni kranovi, tehnološke instalacije te sam objekat su urađeni vlastitim snagama.

Proizvodnja je pre svega bazirana na prednapregnute armirano-betonske konstrukcije i čelične konstrukcije, a zahvaljujući najsavremenijim sistemima za prednaprezanje mesečni kapacitet proizvodnje iznosi preko 25.000m² montažnih konstrukcija te do 100 tona čeličnih konstrukcija.

Sredinom 2018. godine Baupartner kupio je savremenu fabriku betona i pustio u rad novu proizvodnu liniju prenepregnutih šupljih ploča kapaciteta 12.000m² mesečno.

Zahvaljujući okupljenom timu i proizvodnim kapacitetima, Baupartner je u stanju da odgovori svim zahtevima tržišta bez obzira na veličinu i složenost objekta. Posebna usluga je sistem „ključ u ruke“ gde se firma brine za investiciju od početka do samog kraja dostavljajući investitoru objekat spreman za upotrebu.

Osim toga, Baupartner pruža i širok spektar ostalih usluga: inženjering, projektovanje, izvođenje radova nadzora, savetovanje i konsultanske usluge.

Baupartner danas stalno zapošljava 200 radnika od čega 35 visokoobrazovanih sa ciljem širenja ljudskih i proizvodnih kapaciteta.