Novom Sadu Republika ustupila 38 hektara zemljišta (video)

27.10.2015. | RTV

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i v.d. direktora „Republičke direkcije za imovinu“ Jovan Vorkapić potpisali su Ugovor o prenosu zemljišta sa Republike Srbije na Grad Novi Sad, a reč je o 38 hektara u industrijskoj zoni „Sever“.

Rеč је o 38 hеktаrа zemlјištа u industriјskој zоni „Sеvеr“ nа pоtеzu оd zаlеđа Rаfinеriје „Nоvi Sаd“ dо аutо-putа Bеоgrаd-Subоticа. Nа tоm mеstu, Grаd Nоvi Sаd trеbаlo bi dа izvrši grаđеvinskо urеđеnjе tеrеnа, kаkо bi sе stеkli uslоvi zа izgrаdnju fаbrikе, kako saznajemo, potencijalnog američkog invеstitоrа u kојој bi pоsао dоbilо оkо dvе hilјаdе lјudi.

Vučević je rekao, zahvaljujući se podršci Vlade Srbije i predsedniku Vlade, kao i „Republičkoj direkciji za imovinu“, da mu je drago što je Grad Novi Sad posle dugo godina došao u posed atraktiovnog zemljišta i što će se krenuti u otvaranje nove radne zone u Novom Sadu.

- Novi Sad će veoma brzo krenuti sa privođenjem tog zemljišta nameni i nadam se da ćemo sa ulaganjima na tom potezu biti još atraktivniji za potencijalne investitore – rekao je Vučević.

On je pojasnio da se zemljište nalazi u radnoj zoni „Sever 4“, na prostoru od 38 hektara koji se nalazi uz auto put E-75 sa desne strane gledano iz pravca Novog Sada ka Beogradu. Vučević je naglasio da Novi Sad dugo nije imao atraktivniju lokaciju za investitore i da sada može biti konkurentan drugim opštinama, pre svega u Vojvodini, koje nude građevinsko zemljište, odnosno privlače investitore svojim pozicijama uz auto-put.

„Posebnu atraktivnost“, kako je rekao Vučević, „daje činjenica da se to zemljište nalazi u blizini Luke Novi Sad, Koridora 7, Slobodne carinske zone i kanala Dunav-Tisa-Dunav“.

Po Vučevićevim rečima potpisivanju Ugovora su prethodili ozbiljni i kompleksni procesi koji su trajali gotovo pune dve godine.

- Novi Sad decenijama nije imao šta da ponudi investitorima na tako atraktivnom potezu, osim jedne lokacije koja je namenjena arheološkom istraživanju narednih deset godina – kazao je Vučević.

On je dodao da su radovi na komunalnom opremanju tog zemljištva, koji treba da krenu u najskorije vreme, razlog zbog koga je došlo do privremenog odlaganja nekih drugih infrastrukturnih projekata..

- Grad nije u ovom mandatu zadužen ni za jedan dinar, a nadam se da će Novi Sad u 2016. i 2017. godini imati ozbiljna pokretanja građevinske operative i da će se neuporedivo više graditi. Investitri su spremni da grade, a Grad će im u tome biti kooperativan partner u delu praćenja investicionih tokove u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima koje ima lokalna samouprava – zaključio je Vučević.

Direktor „Republičke direkcije za imovinu“ Jovan Vorkapić rekao je da ne postoji bolji i konkretniji način podrške republičke Vlade Gradu Novom Sadu i njegovom rukovodstvu, za razvoj daljih projekata koji će omogućiti zaposlenje Novovsađana.

- Zemljište, koje je Republika Srbija prenela u vlasništvo Grada Novog Sada, vredno je oko 12,5 miliona evra. Želimo da pružimo apsolutnu podršku Gradu Novom Sadu u daljem razvoju ove lokacije, i očekujemo da onaj deo obaveza koji se tiču izgradnje infastrukture, koja je neophodna, Grad izvrši u najkraćem mogućem roku – rekao je Vorkapić.

Vlada Srbije donela je Odluku o prenosu prava javne svojine, bez naknade, na nepokretnostima-građevinskom zemljištu u državnoj svojini Republike Srbije, sa Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada radi privođenja istog planiranoj nameni. Ugovorne strane saglasile su se da je Grad Novi Sad u celosti investitor izgradnje infrastrukture potrebne za opremanje navedenog zemljišta.

 
Share |

Komentari: 0

VESTI /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Milica Pozega 15.04.2021.
Zelim da me obavestite kad igde da se prija...
Marko 14.04.2021.
Kako se prijaviti za zamenu stolarije na ku...
Tanja 14.04.2021.
Kako da se prijavim za zamenu stolarije, i ...
Ako ministarka bude dinamicna kaokada je bi...
Adrijana 13.04.2021.
Kako da se prijavim za subvenciju promene s...