PRIJAVA-468X60-BANNER
DIJAMANT
DIJAMANT
18211 NIŠ-VRTIŠTE, SRB
SELO VRTIŠTE

063 425 482
065 9900 300
SRĐAN VASIĆ

DIJAMANT

Specijalizovana firma za dijamantsko sečenje i bušenje betona DIJAMANT bavi se specijalnim građevinskim radovima - sečenje armiranobetonskih zidova specijalnim mašinama sa dijamantskim sečivima i testerama. Poseduje višegodišnje iskustvo i specijalno obučene radnike za taj posao.

Dijamantsko bušenje

Armirano betonski zid ili ploča se može bušiti bušilicama za vibraciono bušenje običnim burgijama i mašinama za kernovanje dijamantskim bor krunama. Običnim burgijama se buše rupe manjeg prečnika dok se bor krunama buši vrlo precizno, a njima se seče i armatura u betonu. Dijamantskim bor krunama buši se od Fi 8-750mm. Izbušene rupe u zavisnosti od potrebe mogu se zaliti dvokomponentnim epoksidnim smolama.

Sečenje zida

Sečenje armiranog betona se vrši hidrauličnim mašinama koje nose disk sa vidijama i dijamantima prečnika do 1600mm. Ovi diskovi (testere) seku i armaturu u betonu. Firma DIJAMANT poseduje više vrsta hidrauličnih mašina snage 15-30kw. U mogućnosti su da seku betonske zidove jednostrano do 73cm, a ukoliko je zid pristupačan i sa druge strane moguće je sečenje do 146cm.

Elektro-pneumatske mašine za lomljenje betona

Za razbijanje, štemovanje betona i obijanje pločica koriste elektro-pneumatske mašine različite jačine i snage. Prese (darda) koja usmereno lomi beton bez buke i vibracija koriste za razna lomljenja betona.


Instagram: https://www.instagram.com/dijamantnis

Facebook: https://www.facebook.com/dijamant.nis