Laminirano sigurnosno/bezbedno staklo sa PVB međuslojem

05.11.2008. | Dr Dragan Škobalj | Aluminijum&PVC

Ova vrsta stakla može biti kombinovana sa širokom oblašću osnovnih stakala koja nude dodatne funkcije: solarnu kontrolu i donju emisivnost, ukrašavanje ...

  • Montaža dve ili više staklenih ploča koristeći jedan ili više međuslojeva od PVB (polivinil butiral)
  • Sastav sklopljene jedinice određuje nivo sigurnosti/bezbednosti u uslovima zaštite osoba i imovine da pomogne sprečavanje akcidenata i provala, zaštite od metka i zaštite od eksplozije (može biti montirana sa polikarbonatom)
  • Poboljšana akustička izolacija i zaštita od ultravioletnog zračenja
  • Isporučuje se sa neobojenim i obojenim međuslojevima od PVB (višebojni i osnovna boja) ili dekorativni PVB međuslojevi (široka oblast boja i geometrijskih dizajna)
  • Može biti kombinovana sa širokom oblašću osnovnih stakala koja nude dodatne funkcije: solarnu kontrolu i donju emisivnost, ukrašavanje

Korišćenje: za spoljašnje i unutrašnje primene u jednostrukom ili izolacionom ostakljenju.

Zaštita od povrede i šteta uzrokovan akcidentnim udarom: montaža dve staklene ploče sa najmanje 1 PVB međuslojem.

Zaštita od pada: sprečava se padanje čak ako je prozor akcidentno slomljen: montaža dve staklene ploče i najmanje 2 međusloja PVB. Ostakljenje je u saglasnosi sa EN 12600.

Stratobel/sigurnost, sprečava akcident.

Skraćenice:
LT – Prolaz svetlosti
LR – Refl eksija svetlosti
UV – Prolaz UV zračenja
EA – Apsorpcija energije
SF – Solarni faktor
SC – Šading koefi cijent tolerancije

Podaci su računati koristeći spektralna merenja koja su u skladu sa standardom EN 410 (1988). Tolerancije objavljenih podataka vezane za fotometrijske osobine su +/– 3 %. U vrednost (bivša k–vrednost) je računata u skladu sa standardom EN 673. Merenje emisivnosti je u skladu sa standardom EN 673 (Prilog A) i EN 12898.

TOLERANCIJA U VREDNOSTI JE +/- 0,1 W/m²K

Ova informacija ne ocenjuje rizik loma stakla koje je izazvano termalnim naponima.

Struktura (1)  EN 12600 klasa  Debljina (mm)  Masa (kg/m2)
331 28,2  6 15

(1) Primer 33,1 struktura = 3 mm Float – 1 PVB međusloj (= 0,38 mm) – 3 mm Float

Struktura  Izgled Svetlosne
karakteristike
Toplotne karakteristike U (k) vrednost W/m2K
LT% LR% EA SF SC
44,2 Neobojeno 85 8 21 77 0,89 5,6
44,2 bronza Bronza 61 6 41 63 0,72 5,6
44,2 sivo Sivo 61 6 41 63 0,72 5,6
44,2 zeleno Zeleno 77 7 46 60 0,69 5,6
55,2 Neobojeno 87 8 24 75 0,86 5,5
64,2 Neobojeno 87 8 24 75 0,86 5,5
66,2 Neobojeno 86 8 24 73 0,84 5,4
86,2 Neobojeno 85 8 30 72 0,83 5,4

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


PROMO TEKSTOVI /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Darko 13.05.2019.
Gondola? Zbogom Kalemegdanu u UNESCO kultur...
TikiCar 25.04.2019.
Spominje se povezivanje NBG sa Rakovicom, a...
veselnik 13.04.2019.
"Služba za urbanizam koja će okupiti 10 str...
Ljubinka 09.04.2019.
Da li se na zidove koji su krecenim prajmer...
Maks 04.04.2019.
Političari treba da shvate da se autoput, o...