INFONET-468X60-BANNER

Radovi na izgradnji postrojenja za tretman neopasnog građevinskog otpada na levoj obali Dunava

19.05.2021. | Beoinfo

Sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštio je juče (18.05.2021) da su na levoj obali Dunava, na delovima katastarskih parcela 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača u toku radovi na izgradnji postrojenja za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog građevinskog otpada. Investitor ovih radova je JKP Gradska čistoća, a za potrebe Grada Beograda.

Ilustracija (Foto: Pixabay.com)

U saopštenju se kaže da se postrojenje gradi u skladu sa Rešenjem o privremenoj građevinskoj dozvoli koje je izdao Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Grada Beograda (ROP-BGDU-37084-TCPIH-2/2020, Int. IX-20 br. 351.73-4/2020 od 12. januara 2021. godine).

Ovo postrojenje je u funkciji pripreme agregata za nasipanje buduće "Slobodne zone Beograda", područje REVA, koja je Planom detaljne regulacije privredne zone između saobraćajnice SMT, Pančevačkog puta i Dunava („Službeni list Grada Beograda”, broj 124/18) namenjena privrednim delatnostima. Navedenim planom detaljne regulacije predviđeno je prethodno nasipanje terena, a u cilju njegovog regulisanja do kote visokih voda, uz preporuku da se sa nasipanjem terena u cilju izgradnje započne mnogo pre nego što se teren privede nameni, kako bi se ostvarilo konsolidaciono sleganje tla i nasipa. Nakon toga, ovaj rejon se može koristiti za izgradnju planiranih sadržaja.

Polazeći od činjenice da sve veći problem savremenog doba u oblasti građevinarstva predstavlja nekontrolisana eksploatacija i korišćenje prirodnih resursa i energije, Grad se, u skladu sa principima održivog razvoja, opredelio za primenu rešenja zasnovanih na cirkularnoj ekonomiji, a koja se ogledaju u iskorišćenju agregata nastalog tretmanom građevinskog otpada, kao i zemlje iz iskopa za nasipanje površina koje su planskim dokumentima predviđene za to. Naravno, ovde se misli, pre svega, na kontrolisano nasipanje uz prethodnu izradu elaborata i projekta za nasipanje i na korišćenje materijala koji je po svom sastavu inertan materijal.

U Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u toku je postupak ocene studije o proceni uticaja ovog postrojenja na životnu sredinu koja je u funkciji izdavanja dozvole za tretman, odnosno skladištenja i ponovnog iskorišćenja neopasnog otpada, tj. za pripremu agregata od građevinskog otpada koji će se koristiti za nasipanje terena.

Postrojenje za pripremu agregata se po pravilu gradi na prostoru predviđenom za nasipanje čime se uticaji na činioce životne sredine svode na najmanju moguću zakonom propisanu meru.

Za potrebe izrade studije o proceni uticaja pribavljeni su i uslovi zaštite prirode koje je utvrdio Zavod za zaštitu prirode Srbije Rešenjem 01 broj 021-529 od 3. marta 2021. godine, a ovo postrojenje će biti u funkciji do završetka nasipanja prostora. Samo nasipanje će se vršiti u skladu sa Elaboratom o geotehničkim uslovima za nasipanje terena na lokalitetu Reva, saopštavaju iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

 

Komentari: 0

VESTI /iz kategorije/


REHAU-300X120-BANNER

Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;