IZOLACIJA-468X60-BANNER
PIRAMIDA
PIRAMIDA
22000 SREMSKA MITROVICA, SRB
PALANKA 78

022 639 205
022 641 081
022 611 081
KRSTAN LAKETIĆ, dig
ČEDO ANDRIĆ, dig

PIRAMIDA

Firma Piramida d.o.o. je osnovana 1996. godine. Osnivači firme su Čedo Andrić dipl.građ.inž. - tehnički direktor i Dara Andrić dipl.pravnik - generalni direktor.

Firma se bavi projektovanjem i građenjem objekata gde se kao osnovni materijal koristi drvo i drveni prefabrikati. Specijalizovani su za projektovanje i građenje objekata velikih raspona - inženjerski odgovornih konstrukcija, te za projektovanje i građenje montažnih objekata.

U sklopu ponude je projektovanje konstrukcije objekta, nabavka osnovnog materijala i izrada elemenata od ravnog lepljenog lameliranog drveta i lučnog lepljenog lameliranog drveta kao i neophodnih veznih elemenata od čelika. Zatim, transport konstrukcije na gradilište, redovnim ili vanrednim transportom. Takođe nude i montažu konstrukcije u projektovani položaj sopstvenim sredstvima - autodizalicom, radnim platformama i skelama.

Za sve objekte gde se primenjuje drvo kao noseći materijal pružaju konsultativne usluge u cilju obezbeđenja najkvalitetnijeg rešenja.

 

KATEGORIJE