IZOLACIJA-468X60-BANNER

AUSTROTHERM-970X250-BANNER

Fasadni prozori i CE oznaka

15.11.2012. | DRVO-tehnika

Sve mere koje preduzima Evropska Unija, za države koje nisu njene članice, predstavljaju barijere i mogu se očekivati poteškoće i problemi pri plasmanu određenih roba i usluga na ovo tržište. U procesu pripreme za članstvo u EU, sve države, buduće članice treba da realizuju niz aktivnosti, kako bi se smanjile tehničke barijere u trgovini. Osnovni cilj je postizanje usaglašenosti sa tehničkim zakonodavstvom EU. Ovakve aktivnosti predstavljaju ključ za povećanje izvoza i plasman na evropsko tržište, što je jedan od osnovnih nacionalnih interesa svih zemalja.

Sve ove aktivnosti se preduzimaju u cilju otklanjanja prepreka na tržištu EU, kao i sa namerom da se zaštite krajnji potrošači, ali i sami proizvođači.

Usaglašavanje građevinskih proizvoda, kao što su prozori i spoljna vrata, sa zahtevima evropskih direktiva i standarda, je neizbežan i višestruko koristan proces. Ovaj proces zahteva određena sredstva, ulaganja i angažovanje proizvođača. Međutim, istovremeno ovaj proces nudi i veće šanse za plasman i prodaju usaglašenih proizvoda na tržištu Evropske Unije. Jedan od osnovnih uslova za sve države koje žele da postanu pridružene članice Evropske Unije, je da usaglase svoje postojeće zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Takođe se očekuje od budućih članica, da se u procesu priključivanja, postepeno uključuju u funkcionisanje celokupnog sistema EU.

Osnovu Evropskog zakonodavstva čine zakonski akti u obliku direktiva Novog pristupa, koje definišu bitne zahteve za proizvode. Bitni zahtevi su oni koji mogu uticati na zdravlje i živote ljudi i životinja, te na interese potrošača i zaštitu životne sredine. Svaku pojedinačnu direktivu Novog pristupa, prate i određeni harmonizovani (usaglašeni) evropski standardi. Ovim standardima se utvrđuju i svi ostali zahtevi za pojedine proizvode. Direktivama Novog pristupa se traži ispunjavanje bitnih zahteva. Pokazalo se neophodnim ustanoviti i sistem za pouzdano ocenjivanje usaglašenosti sa tim zahtevima. Zbog toga je usvojen Globalni pristup za ocenjivanje usaglašenosti, tj. utvrđene su opšte smernice i detaljne procedure ispitivanja i sertifikacije.

Preduslov za pridruživanje CE oznake (Conformité Européenne – CE mark) nekom proizvodu iz porodice prozora i spoljnih pešačkih vrata je usaglašenost sa harmonizovanim evropskim standardom EN 14351-1:2006+A1:2010 „Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics“. Navedeni standard je preuzet kao nacionalni standard SRPS EN 14351-11:2011 pod nazivom „Prozori i vrata – Standard za proizvod, karakteristike performansi – Deo1: Karakteristike prozora i spoljnih vrata ne uključujući otpornost na požar i/ili propuštanje dima“.

Usaglašenosti sa tehničkim zakonodavstvom EU

Razvojem zajedničkog tržišta Evropske Unije, realno je postojala mogućnost da pojedine zemlje članice ograniče promet roba na njihovom tržištu nametanjem nacionalnih standarda. Ukoliko bi se dopustilo postojanje neusaglašenih karakteristika i njihovih performansi, slobodna trgovina kao jedan od ključnih razloga postojanja EU, bi bila onemogućena.

U cilju uklanjanja spomenutih potencijalnih ograničenja u protoku roba, Evropska Ekonomska Zajednica je sporazumom prihvatila nova pravila. Usvojene su jedinstvene direktive koje važe u celoj Evropi, prvenstveno zbog različitih nacionalnih standarda, direktiva i postupaka odobravanja.

Evropska Ekonomska Zajednica je pored slobodnog protoka roba, ustanovila i slobodne protoke: usluga (kreiranje i pružanja usluga); kapitala i zakona koji se bave preduzećima, kao i radnika.

Primenom evropskih direktiva postiže se usaglašavanje metoda ispitivanja i metoda deklarisanja vrednosti karakteristika proizvoda, kao i metoda ocene usaglašenosti. Države članice su slobodne da postavljaju sopstvene zahteve za karakteristike građevinskih proizvoda. Izbor potrebnih vrednosti za izabranu upotrebu ostavljen je nacionalnim propisima svake države članice. Zahtevima o nameravanoj upotrebi građevinskih proizvoda u svakoj državi članici, moraju se odrediti bitne karakteristike proizvoda i njihove performanse. Svi zahtevi moraju biti dokazani ispitivanjima u akreditovanim laboratorijama Evropske Unije. Takođe, neophodno je i priložiti i dokumentaciju fabričke kontrole proizvodnje, kao još jedan od uslova za dokazvanje kvaliteta i usaglašenosti. Bitni zahtevi se smatraju neophodnim za osiguranje zaštite zdravlja radnika i zaštite životne sredine.

Sve mere koje preduzima Evropska Unija, za države koje nisu njene članice, predstavljaju barijere i mogu se očekivati poteškoće i problemi pri plasmanu određenih roba i usluga na ovo tržište. U procesu pripreme za članstvo u EU, sve države, buduće članice treba da realizuju niz aktivnosti, kako bi se smanjile tehničke barijere u trgovini. Osnovni cilj je postizanje usaglašenosti sa tehničkim zakonodavstvom EU. Ovakve aktivnosti predstavljaju ključ za povećanje izvoza i plasman na evropsko tržište, što je jedan od osnovnih nacionalnih interesa svih zemalja.

Sam sistem sprovođenja zakona u EU je koncipiran tako da se neispunjavanje zahteva po pitanju sigurnosti, bezbednosti i zaštite životne sredine, kao i uticaju na zdravlje ljudi sankcioniše korektivnim merama. Na ovaj način štiti se ne samo korisnik proizvoda, nego i proizvođač od nelojalne konkurencije.

Evropska direktiva za građevinske proizvode

Direktive Saveta evropske ekonomske zajednice o usaglašavanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica koje se odnose na građevinske proizvode su 89/106/EEZ (Construction Products Directive) i 93/68/EEZ (Construction Products (Amendment) Directive). Ove direktive predstavljaju neke od direktiva Novog pristupa (New Approach), čiji pristup zahteva da tehnički standardi omoguće osiguravanje visokog nivoa bezbednosti u pogledu bitnih zahteva. Ovi zahtevi su utvrđeni u direktivama, uredbama i harmonizovanim standardima.

Direktivama Novog pristupa nalaže se ispunjavanje bitnih zahteva. Pokazalo se neophodnim ustanoviti i sistem za pouzdano ocenjivanje usaglašenosti sa tim zahtevima. Zbog toga je usvojen Globalni pristup (Global Approach) ocenjivanju usaglašenosti, tj. opšte smernice i detaljne procedure ispitivanja i sertifikacije.

Evropske direktive za građevinarstvo (Construction Products Directive - CPD) od 21.12.1988. godine i evropski zakon o proizvodima za građevinarstvo od 10.08.1992. godine, propisuju obavezno označavanje sa oznakom. Ovde se podrazumevaju svi proizvodi u građevinarstvu, a između ostalog i prozori i spoljna vrata. CE označavanje je zakonska obaveza za većinu proizvoda koji se plasiraju na tržište Evropske Unije. Ovom oznakom se obaveštavaju nadležni organi i potrošači da proizvodi zadovoljavaju određene direktive Novog pristupa, kao i zahteve harmonizovanih standarda.

Evropske direktive usaglašavaju metode ispitivanja i metode deklarisanja vrednosti karakteristika proizvoda, kao i metode ocene usaglašenosti. Države članice su slobodne da postavljaju sopstvene zahteve za karakteristike građevinskih proizvoda. Izbor potrebnih vrednosti za izabranu upotrebu ostavljen je nacionalnim propisima svake države članice.

Direktiva Saveta Evrope CPD objavljena je u Službenom glasniku OJ L 40 od 11.02.1989. strana 12. Ova direktiva je imala za cilj ukloniti tehničke prepreke trgovanja u području građevinskih proizvoda kako bi se poboljšalo njihovo slobodno kretanje na unutrašnjem tržištu. Za postizanje tog cilja CPD-a definisani su i izrađeni harmonizovani standardi za građevinske proizvode i utvrđena su evropska tehnička odobrenja. Utvrdilo se da direktivu CPD treba zameniti kako bi se pojednostavio postojeći okvir i povećala transparentnost i efikasnost postojećih mera.

Uredba za građevinske proizvode

Uredba CPR, koja je objavljena u Službenom glasniku 04.04.2011. godine, stupila je na snagu 24.04.2011. godine, mora biti obavezujuća u celosti i mora se direktno primeniti u svim državama članicama EU. Tranzicioni period traje do 1.7.2013. godine. Građevinski proizvodi, uključujući prozore i spoljna vrata, koji se plasiraju na tržište EU u skladu sa CPD Direktivom, do kraja tranzicionog perioda, smatraće se da istovremeno ispunjavaju zahteve i CPR Uredbe. Nakon završetka ovog perioda, proizvodi moraju da budu plasirani na tržište u skladu sa Uredbom CPR.

Kao i direktiva CPD, Uredba 305/2011/EEC (Construction Product Regulation - CPR) od 9.3.2011. ima poseban značaj u Novom pristupu. CPR, nakon završetka tranzicionog perioda, zamenjuje navedenu Direktivu. Naime, ova Uredba svojim odredbama odstupa od opštih karakteristika Novog pristupa. Osnovni zahtevi odnose se na građevinske objekte, a ne direktno na građevinske proizvode. Zbog toga nije moguće direktno ocenjivanje usaglašenosti proizvoda bez upotrebe propisanih tehničkih specifikacija datih u usaglašenim standardima.

Karakteristični proizvodi drvne industrije koji su obuhvaćeni ovom Uredbom, kao i direktivom koja se zamenjuje, su: prozori, spoljna vrata, ploče na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu, podovi od drveta i drvene konstrukcije…

Uredbom CPR se uređuju zahtevi za plasiranje građevinskih proizvoda na tržište EU. Proizvodi mogu biti plasirani na tržište ako su adekvatni njihovoj nameni. Navedeno podrazumeva da objekti u koje će proizvodi biti ugrađeni, ispunjavaju osnovne zahteve propisane ovom Uredbom, a to su: mehanička otpornost i stabilnost; zaštita u slučaju požara; higijena, zdravlje i životna sredina; bezbednost i pristupačnost pri korišćenju; zaštita od buke; ekonomično korišćenje energije i čuvanje toplote, kao i održiva upotreba prirodnih resursa.

CE Oznaka prozora

CE (Conformité Européenne) oznaka na proizvodu je deklaracija odgovornog lica da: proizvod zadovoljava sve propisane zahteve Evropske Unije i da su izvršeni određeni postupci za ocenjivanje usaglašenosti.

CE oznaka na proizvodu je obavezna za proizvode obuhvaćene direktivama Novog pristupa; mora biti postavljena od strane proizvođača, ovlašćenog predstavnika proizvođača ili uvoznika; usmerena je prema institucijama sistema nadzora nad tržištem; nije oznaka kvaliteta; nije oznaka porekla; mora biti postavljena na proizvod, natpisnu pločicu, pakovanje i u prateća dokumenta; mora biti vidljiva, čitka i neizbrisiva; ne može se kombinovati sa oznakama kvaliteta; mora se postaviti nakon obezbeđivanja EC deklaracije o usaglašenosti; sadrži identifikacioni broj nadzornog tela (ukoliko je uključeno u proceduru ocenjivanja usaglašenosti u fazi proizvodnje).

CE oznaka je administrativna oznaka i pokazuje da je proizvod: dizajniran i proizveden u skladu sa osnovnim zdravstvenim, bezbednosnim i sigurnosnim zahtevima svih relevantnih direktiva i da je bio predmet odgovarajućih procedura ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa svim primenjivim direktivama.

Od 01.02.2010. godine svi proizvodi koji spadaju u delokrug ovog standarda moraju se obezbediti sa CE oznakom, ukoliko se žele plasirati na tržište Evropske Unije.

U ovom standardu za proizvod navedene su osobine prozora i spoljnih vrata sa njihovim odgovarajućim standardima za klasifikaciju i ispitivanje. Klasifikacija neke osobine proizvoda i njeno ispitivanje je jedinstveno regulisano u celoj Evropi, pa su tako katalog karakteristika nekog proizvoda i njegove osobine „čitljive“ i prepoznatljive na celom tržištu.

CE oznaka ne garantuje da su zadovoljeni određeni minimalni zahtevi ili čak odgovarajući viši nivo kvaliteta. Sa CE oznakom se za tržište jedinstveno opisuje spektar karakteristika proizvoda, a proizvođač pored toga garantuje da su deklarisane vrednosti za navedene karakteristike zaista obezbeđene.

Uredba CPR 305/2011/EEC definiše uslove za plasiranje građevinskih proizvoda na tržište EU uspostavljanjem usaglašenosti sa harmonizovanim standardom. Ovom Uredbom utvrđuju se i pravila kojima se izražavaju performanse koje se odnose na bitne karakteristike samih proizvoda kao i upotrebe CE oznake.

Pravila država članica EU zahtevaju da se svaki građevinski objekat projektuje i izvodi tako da ne ugrožava sigurnost i bezbednost osoba, domaćih životinja ili imovine i da ne zagađuje životnu sredinu. Pomenuta pravila imaju veliki uticaj ne samo po pitanju karakteristika građevinskih proizvoda, već i po pitanju njihovih performansi. Karakteristike performansi se dosledno preuzimaju iz Evropskih standarda, kao i iz Evropskog zakonodavstva, u sve nacionalne dokumente pojedinih država. Nacionalni dokumenti predstavljaju zakone, propise, standarde, tehničke specifikacije i tehnička odobrenja.

Obavezne karakteristike koje moraju biti deklarisane i ispitane za prozore, pre njihovog plasmana i upotrebe na teritoriji Nemačke su: otpornost na udar vetrom (resistance to wind load); vazdušna propustljivost (air permeability); vodonepropustljivost (water tightness); koeficijent prolaza toplote (coefficient of heat transmission) i zvučna izolaciona moć (sound insulation).

Potrebno je naglasiti da postoje slučajevi bitnih karakterisika za koje se ne zahteva upućivanje na odgovarajuću harmonizovanu tehničku specifikaciju. Takve karakteristike je potrebno deklarisati ukoliko je to zahtevano od pojedine članice EU ili od investitora. Neke od njih su: reakcija na požar (reaction to fire); otpornost na požar (fire resistance); svojstva proizvoda pri spoljnjem požaru (product properties exposed to external fire); apsorpcija buke (noise absorption); emisija opasnih supstanci (emissions of hazardous substances); visina i širina proizvoda (height and width of the product) i sposobnost deblokiranja (samo za vrata na evakuacionim putevima), (ability to release).

Zahtevi koji se odnose na bitne karakteristike građevinskih proizvoda, moraju biti u skladu sa harmonizovanim tehničkim specifikacijama. Potrebno je istaći da je neophodno uzeti u obzir različite performanse osnovnih zahteva za građevinske objekte, kao i razlike u klimatskim, geološkim, geografskim i drugim različitim uslovima koji prevladavaju u državama članicama. Nameravana upotreba građevinskih proizvoda, u državama članicama, podrazumeva ispunjenje graničnih vrednosti vezanih za svaku bitnu karakteristiku.

Potrebno je istaći da je zabranjeno postavljati CE oznaku na proizvode koji nisu obuhvaćeni direktivama Novog pristupa. Direktive Novog pristupa zabranjuju postavljanje oznaka sličnih CE oznaci koje mogu dovesti u zabunu kupca sugerišući mu značenja ove oznake.

Nakon CE simbola u oznaci (A) sledi kodirani broj ovlašćenog tela ukoliko je bilo uključeno (B), zatim naziv i službena adresa proizvođača (C) ili identifikacioni broj. Pomoću ovog znaka se lako i bez ikakve sumnje može identifikovati naziv i adresa proizvođača. Nakon toga se ističe godina u kojoj je označavanje po prvi put postavljeno i to izražena sa poslednje dve cifre (D). Zatim sledi broj sertifikata, ukoliko je ovlašćeno telo bilo uključeno (E) i upućivanje na primenjeni harmonizovani evropski standard (F). Navodi se takođe i nameravana utvrđena upotreba proizvoda u skladu sa primenjenim evropskim standardom (G) i deklarišu se performanse bitnih karakteristika proizvoda (H).

Zaključak

Implementacijom direktiva Novog pristupa i harmonizovanih standarda koji se odnose na proizvode, omogućuje se slobodna trgovina na teritoriji Evropske Unije. Proizvođači građevinskih proizvoda moraju da usaglase karakteristike svojih proizvoda sa zahtevima harmonizovanih standarda i Direktivom za građevinske proizvode 89/106/EEZ. Od 01.02.2010. godine svi proizvodi koji spadaju u delokrug harmonizovanih standarda moraju se obezbediti sa CE oznakom, ukoliko se žele plasirati na tržište Evropske Unije. Integracija novih država članica ima za preduslov usaglašavanje nacionalnih propisa i tehničke regulative u oblasti standardizacije sa propisima Evropske Unije.

Kontrola proizvoda na tržištu, ili nadzor nad tržištem, je nerazdvojivi deo sistema primene zakona u oblasti gotovih proizvoda. U državama članicama EU, nadzor nad tržištem je u nadležnosti države ili njenih lokalnih organa vlasti.

Usaglašenost tehničkih dokumenata i tehničkog zakonodavstva je najbrža i najbolja komunikacija sa tehnički naprednim svetom. Navedene usaglašenosti otvaraju mogućnosti tržišnog delovanja na velikom tržištu Evropske Unije, ali sprečavaju i ulazak nekvalitetne robe i usluga na naše tržište.

Sagledavajući dosadašnju praksu i iskustva Evropskog zakonodavstva, uvidela se neophodnost pojednostavljenja pojedinih procedura u postojećem pravnom okviru. Cilj je poboljšavanje transparentnosti i efikasnosti postojećih mera. Pojednostavljenje se sprovodi kroz reviziju postojećih direktiva u domenu izrade ocene usaglašenosti i pridruživanja CE oznake. Sve ove aktivnosti se preduzimaju u cilju otklanjanja prepreka na tržištu EU, kao i sa namerom da se zaštite krajnji potrošači, ali i sami proizvođači. Direktiva Saveta Evrope CPD koja se odnosi na građevinske proizvode objavljena je u Službenom glasniku OJ L 40 od 11.02.1989. strana 12. Ova Direktiva je imala za cilj ukloniti tehničke prepreke trgovanja u području građevinskih proizvoda kako bi se poboljšalo njihovo slobodno kretanje na unutrašnjem tržištu EU. Za postizanje tog cilja CPD-a, izradili su se harmonizovani standardi za građevinske proizvode kao i evropska tehnička odobrenja.

Uredbu o građevinskim proizvodima CPR 305/2011/EEC usvojili su Evropski parlament i Savet 9.3.2011. godine. Uredba je stupila na snagu 20 dana nakon objavljivanja u službenom listu EU od 4.4.2011. godine. Ovom Uredbom se ukida direktiva CPD 89/106/EEC. Navedena Uredba definiše uslove za plasiranje građevinskih proizvoda u promet uspostavljanjem harmonizovanih pravila. Ovim pravilima se izražavaju performanse koje se odnose na bitne karakteristike građevinskih proizvoda i upotrebu CE oznake. Tranzicioni period traje do 1.7.2013. godine. Građevinski proizvodi, uključujući prozore i spoljna vrata, koji se plasiraju na tržište EU do tog datuma u skladu sa Direktivom 89/106/EEC, smatraće se da istovremeno ispunjavaju zahteve CPR Uredbe.

CE oznaka znači da proizvod može da se isporučuje u sve zemlje EU. Međutim, to ne znači da proizvod može da se koristi u svim zemljama, s obzirom da je svakoj zemlji članici ostavljena mogućnost da definiše vrednosti pojedinih deklarisanih karakteristika. Stavljajući CE oznaku na proizvod, proizvođač objavljuje da je u saglasnosti sa svim zahtevima određene direktive i da poseduje propisane karakteristike.

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


VEKA-300X250-BANNER

Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Zoran Šumaruna 19.02.2024.
Pravilno postavljena podkonstrukcija i prav...
Stojkovic 12.02.2024.
A voda sto Malo Malo pa nestane to nema vez...
Sile 24.01.2024.
Sve ovo je super, ali fali nam minimum jos ...
Darko 17.01.2024.
A što tako ne okreče Beograd? Svi stranci s...
Branka 06.01.2024.
Videla sam hotel i u šoku sam. Ne razumem z...

;