KOVINTRADE
KOVINTRADE
11080 BEOGRAD-ZEMUN, SRB
BATAJNIČKI DRUM 23

011 3622 722
011 3622 723
011 3622 724
034 500 036, KRAGUJEVAC
034 500 037, KRAGUJEVAC
034 500 038, KRAGUJEVAC
011 3622 722
MARUŠA KERČ VESEL, direktor

KOVINTRADE

Firma Kovintrade d.o.o. Beograd je osnovana 2004. godine kao deo Kovintrade grupacije. Kovintrade grupacija se sastoji od majke-firme Kovintrade d. d. Celje i mreže kćerki-firmi koje imaju predstavništva u 11 evropskih zemalja. U grupi je više od 5500 kupaca i 1500 dobavljača u 50 zemalja.

Strateške oblasti poslovanja firme Kovintrade d.o.o. Beograd:

  • Crna metalurgija;
  • Obojena metalurgija;
  • Metalurški proizvodi;
  • Sirovine;
  • Usluga sečenja.

Kovintrade d.o.o. Beograd je kompanija osnovana u Beogradu. Poslovanje je prošireno 2006. godine i osnovan je Steel centar Kragujevac. Raspolaže sa 1800m² skladišnog prostora i nudi mogućnost sečenja trakastim testerama, kao i poluautomatsko gasno sečenje lima debljine do 250mm. Godine 2015, otvorila je magacin i u Beogradu, u čijem sklopu, pored sečenja lima iz kotura na dimenzije prema zahtevima klijenata, nudi i šavne cevi, koje proizvodi njen kooperant.

Trgovina proizvodima i održivi razvoj su dve ključne smernice firme Kovintrade d.o.o. Beograd, dok su stabilnost rast, razvoj i porast kapitala ciljevi koje teži da ostvari kroz svoje poslovne aktivnosti. Na ovaj način firma pokušava da se pozicionira na mesto jedne od vodećih kompanija u oblasti crne metalurgije.

Kvalitet, ekspertiza, etika, odgovornost i kredibilitet predstavljaju glavne karakteristike Kovintrade d.o.o. Beograd.

Glavna misija firme je da iskaže svoju nezavisnost i jačinu vodeće trgovačke kuće u oblasti proizvodnje crne i obojene metalurgije, ferolegura i drugih metalurških sirovina.