MIS BETON
MIS BETON
16210 VLASOTINCE-KONOPNICA, SRB
KONOPNICA B.B.

062 203 375
063 8037 594

MIS BETON

MIS BETON je firma koja se bavi proizvodnjom proizvoda od betona za građevinarstvo, proizvoda za stočarske farme, stubova za plantažne zasade. Vrši proizvodnju, ugradnju i prevoz svojih proizvoda, a takođe ugrađuje i proizvode drugih proizvođača. Po zahtevu investitora vrši izradu elemenata po zadatom projektu.

Iz proizvodnog programa izdvajaju se:

 • vibropresovani behaton,
 • liveni ivičnjaci svih oblika i dimenzija,
 • rigole,
 • betonske kape (okapnice),
 • balusteri (ogradni stubići).

Za privatna dvorišta radi se po sistemu "ključ u ruke" od iskopa i zamene podloge do finalnog uređenja.

Firma MIS BETON bavi se i uređenjem javnih površina. Projekti koji se istuču:

 • gradsko šetaliste u Vranju,
 • plato ispred pozorišta "Bora Stanković" u Vranju,
 • plato ispred pozorišta u Leskovcu,
 • brojni trotoari u Vranju,
 • školsko dvorište osnovne škole u Krivoj Feji,
 • dečje igralište u Vlasotincu,
 • brojni trotoari u Vlasotincu,
 • benzinska stanica "Knez petrol" Vlasotince,
 • uređenje parkinga firme "Elrad" Vlasotince,
 • uređenje pič terena u Pirotu,
 • adrenalin park u Pirotu,
 • brojni trotoari u Pirotu,
 • uređenje gradskog trga u Crnoj Travi,
 • ugradnja ivičnjaka u Vlasotincu, Pirotu, Leskovcu, Vranju, Babušnici itd.