AQUAPUR
AQUAPUR
31260 KOSJERIĆ, SRB
NIKOLE TESLE 14, PF 58

031 783 103
064 6467 593
064 6467 604
031 783 102
STEVAN VRANEŠEVIĆ, direktor

AQUAPUR

Preduzeće AQUAPUR D.O.O. KOSJERIĆ osnovano je 17.03.2008. godine i tada je u firmi bilo troje zaposlenih a proizvodni program je bio ekološki orijentisan - proizvodnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, rezervora i bazena.

Međutim, danas AQUAPUR radi u sopstvenim proizvodnim halama od 2.500 m² na  prostoru od 20.000 m², zapošljava 14 radnika i poseduje savremenu opremu za proizvodnju, jedinu takvu na prostorima Balkana, pa je shodno tome i jedino je preduzeće sa takvim proizvodnim programom u Srbiji.

Proizvodni program AQUAPURA obuhvata proizvodnju veliko-gabaritnih uređaja od specijalnih polipropilenskih ploča „PPHD“ i to: bazena za kupanje svih oblika i veličinaaqua parkova. Zatim se bave ugradnjom i prodajom bazenske opreme, kao i proizvodnjom i ugradnjom teleskopskih mobilnih pokrivača bazena.

U oblasti ekološke zaštite proizvode:

- biološke prečistače kućnih otpadnih voda,

- biološke prečistače tehnoloških otpadnih voda iz mlekara, klanica, fabrika za preradu mesa, postrojenja za preradu voća i povrća, pivara, drvne industrije....

Pored navedenih POV u oblasti ekološke zaštite proizvode i separatore masti i ulja, separatore naftinih derivata-lakih tečnosti (gravitacione, sa koalescentnim i sorpcijskim filterima), kao i vodonepropusne senkrupe sa biološkim filterom i rezervoare za pitku vodu kao i tehnološke šahte.