IZOLACIJA-468X60-BANNER

INFONET-970X250-BANNER

U Sremskim Karlovcima planira se izgradnja linijskog parka i sportske dvorane

24.03.2022. | eKapija

U Sremskim Karlovcima planira se uređenje južnog dela naselja uz deo Ešikovačkog potoka (Stražilovački potok), odnosno turističke lokacije Ešikovački vinogradi.

Ešilovački potok

Ešilovački potok (Foto: Print screen / PDR / JP Zavod za urbanizam Vojvodine)

Granice plana nalaze se na tromeđi katastarskih parcela 2103/1, 1079 i 2195/5. Područje zauzima istočni deo prostorne celine Dudara sa okruženjem i zapadnim delom prostorne celine Belilo. Najdominantnija namena u postojećem stanju je koridor ulice Belilo i Stražilovački potok.

Planom je definisan novi, prošireni koridor Ešikovačkog potoka. On će u narednom periodu biti recipijent za prihvatanje i odvođenje svih suvišnih voda sa ovog prostora. Vode koje se ulivaju u potok svojim stepenom prečišćenosti i režimom upuštanja moraju da zadovolje sve važeće zakonske norme.

Namera je da se uređenjem omoguće ekološki pešački koridori za kretanja kroz ovaj deo turističke lokacije Ešikovački vinogradi uz mogućnost izgradnje odmorišta. Planirana je izgradnja objekata preko potoka (mosta za prelaz kolskog, pešačkog i biciklističkog saobraćaja i pešačko-biciklističkog mosta).

Definisan je produžetak ulice Karlovačkih đaka ispred predškolske ustanove prema jugu, do kraja građevinskog područja naselja i njegovo povezivanje sa postojećim uličnim koridorom i saobraćajnicom na potesu Belilo i putem ka Stražilovu, kao i uslovi za izgradnju kružne raskrsnice (u južnom delu obuhvata Plana). U ovim koridorima planira se i pešačka i biciklistička staza, a u uličnom koridoru na potesu Dudara biće parking za putnička vozila.

Planiran je osvetljeni pešačko-biciklistički koridor kao dodatna veza između dva dela naselja, Dudare i Belila.

Uz koridor potoka definisane su nove sportsko-rekreativne površine, a planiran je i multifunkcionalni "zeleni" koridor, linijski park, formiran kao linearni sistem otvorenih prostora koja integrišu različite funkcije kao što su: parkovske i rekreativne površine i zaštitno zelenilo, u cilju očuvanja funkcionalnosti lokalnog ekološkog koridora, sakupljanja atmosferskih voda i obezbeđenja saobraćajnih komunikacija.

U severozapadnom delu planirana je izgradnja sportske dvorane sa pratećim sadržajima. Ona će biti namenjena za fizičko vaspitanje osnovaca i srednjoškolaca, kao i za održavanje različitih sportskih i drugih manifestacija kao što su sajmovi, koncerti, velike konferencije i sl. Moći će da je koriste profesionalci i rekreativcima, kao i različite organizacije. Postoji i mogućnost izgradnje zatvorenog bazena.

Biće izgrađene pristupne saobraćajnice, parking površine, pešačke staze i platoi. Slobodne površine biće ispunjene zelenilom.

Obrađivač Plana detaljne regulacije turističke lokacije Ešikovački vinogradi u Sremskim Karlovcima je JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

Ešikovački potok

Stražilovački potok (Ešikovački potok), ukupne dužine km 10+115, izvire na severnim obroncima Fruške gore i pruža se sa jugoistočne strane Sremskih Karlovaca. Na svom nizvodnom delu prolazi kroz centar grada (poslednja deonica od 745m koja je regulisana) i izliva se u reku Dunav. Ukupna površina sliva Stražilovskog potoka iznosi oko 13.81km2.

Podsećamo da se trenutno se i u Beogradu gradi Linijski park.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


VESTI /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Pele 28.09.2023.
Ja sam bio skeptičan kaoa su mi nudili ali ...
Poštovani u vezi vašeg teksta o korupciji u...
almir 30.08.2023.
Da li je planom rekonstrukcije predvidjeno ...
O rastu cena stanova se govori gotovo sa za...
Marija 10.07.2023.
Ivrstan tekst! Mnogo sam naučila o aspektim...

;