INFONET-468X60-BANNER
HIP
HIP
31205 SEVOJNO, SRB
VOJVODE MIŠIĆA 32

031 532 223
031 533 598
063 604 796
BRANKO GRUBIĆ

HIP

HIP Sevojno je osnovan 1995. godine u Sevojnu, Srbija. Dugogodišnja apsolutna posvećenost i predanost fer poslovanju vremenom je rezultirala poslovnim uspehom i ostvarivanjem jakih veza sa saradnicima i klijentima.

Kompanija HIP zadovoljava potrebe svojih klijenata opremom u skladu sa evropskim normama, kvalitetnom brzom proizvodnjom i efikasnim pružanjem tehničkih usluga.

​Brzo i sigurno uz primenu savremene tehnologije i komponenti, HIP namerava da postane i ostane regionalni lider u oblasti proizvodnje opreme za prednaprezanje AB konstrukcija. Neprekidno prati potrebe kupaca i adekvatno i blagovremeno odgovara na njih uz ostvarivanje partnerskog odnosa.

Sa više od 30 godina iskustva, HIP veruje da je njegova  posvećenost detaljima, visokim standardima i kvalitetu ključna za izgradnju dugoročnih partnerskih odnosa.

Sposobnost da prepozna i odgovori na specifične potrebe i ciljeve doprinela je uspehu ove kompanije tokom decenija poslovanja, pri čemu je ponosna na brojne reference.

HIP je osposobljen i tehnički opremljen za proizvodnju, defektažu, reparaciju, montažu i ispitivanje:

 • Proizvodnju opreme za prednaprezanje i otpuštanje konstruktivnih AB elemenata na stazama ili kalupima;
 • Reparaciju klipnoaksijalnih hidromotora, zupčastih pumpi, klipnih pumpi, pumpi hidrauličnih upravljača i dr;
 • Proizvodnju i reparaciju hidrauličnih i pneumatskih cilindara;
 • Proizvodnju kompleta crevovoda za mali, srednji i visoki pritisak;
 • Projektovanje, izradu i montažu kompletne hidraulične i pneumatske instalacije;
 • Proizvodnju hidrauličnih agregata (prema zahtevu).

Proizvodni program:

 • Kompletna tehnologija sa opremom za prednaprezanje AB na stazama ili kalupima;
 • Kompletna opreme za prednaprezanje AB konstrukcija PR-300L za čeličnu užad 5/9/12,5/15,2/15,7;
 • Prese za prednaprezanje S5/S17/S25  LOKA 250 i LOKA 300;
 • Odmotalica čeličnih užadi, manuelni i automatski rad;
 • Hidraulična presa za skidanje kotvi sa čeličnih užadi PE-25/PE-5;
 • Kompletna oprema za otpuštanje prednapregnutih AB konstrukcija HP 500/10001500/2000/2500/3000 sa pogonskim hidrauličnim agregatom PE-150S/PE-20;
 • Hidraulični agregati od 1 do 1.000L, pritiska od 50 do 560bar, protoka od 1 do 160L/min. i snage od 0,5 do 45Kw;
 • Hidraulični cilindri od 1t do 400t;
 • Proizvodnja kompleta crevovoda za mali, srednji i visoki pritisak;
 • Projektovanje čeličnih kalupa za prednaprezanje AB elemenata;
 • Projektovanje hidraulične instalacije;                                             
 • Sva proizvodna oprema je sertifikovana i poseduje uverenje o kvalitetu.

Uslužni program:

 • Reparacija klipnoaksijalnih hidromotora, zupčastih pumpi, klipnih pumpi, pumpi hidrauličnih upravljača i dr;
 • Reparacija hidrauličnih i pneumatskih cilindara;
 • Reparacija hidrauličnih agregata;
 • Reparacija opreme za prednaprezanje i otpuštanje AB elemenata na stazama ili kalupima.

KATEGORIJE