PRIJAVA-468X60-BANNER

Šta je sve predviđeno izmenama Plana regulacije područja Petrovaradina?

09.05.2022. | Radio 021

U nacrt Plana generalne regulacije Petrovaradina ucrtani su novi most na Dunavu, stambena zona na Trandžamentu, novi vrtići i škole, sportski park, kao i mreža biciklističkih staza.

Petrovaradin, Novi Sad

Petrovaradin, Novi Sad (Foto: Pixabay)

Obiman plan obuhvata Petrovaradin sa sremske strane grada i deo u zoni planiranog mosta na trasi nekadašnjeg mosta Franca Josifa. U planu se nalazi kako postojeće stanje, tako i planovi za naredne decenije za naselje koje ima oko 18.000 stanovnika i jedno je od najstarijih delova Novog Sada.

Najveći deo celina u sklopu Petrovaradina namenjen je stanovanju - Stari i Novi Majur, Trandžament i Sadovi. Opštestambenim zonama su namenjeni delovi Trandžamenta i Starog i Novog Majura, višeporodično stanovanje je u delovima Preradovićeve, a za namenu poslovanja zadržava se Radna zona Istok.

U prvom planu je, naravno, kulturno nasleđe ovog područja, odnosno Petrovaradinska tvrđava sa okruženjem i Petrovaradinska ada, u okviru koje se nalaze zone zaštitnog zelenila i površine za hidrotehničke zahvate. Ovim planom se utvrđuje namena prostora, definišu koridori saobraćajne, vodne i energetske infrasktrukture, kao i pravila za urađenje prostora i zaštite prirodnih i kulturnih dobara.

U opisu postojećeg stanja, autori Plana navode da je ceo Petrovaradin, a posebno zona zaštitnog kulturnog nasleđa, "pod velikim izazovima trendova savremenog razvoja".

Plan identifikuje pet prostornih celina

Petrovaradinska tvrđava sa okruženjem - čine je Petrovaradinska tvrđava sa Podgrađem, najveći deo Starog Majura i deo Trandžamenta. Kad je reč o severnom delu Trandžamenta, osim namene groblja, prostor će u budućnosti biti namenjen kulturi, sportu, rekreaciji, turizmu i ugostiteljstvu, s usmerenjem na promociju Petrovaradinske tvrđave - ali i opštegradskom centru. U okviru ove prostorne celine su i Varadinski most, novi Žeželjev most i planirani pešačko-biciklistički most na trasi nekadašnjeg mosta Franca Josifa.

Prostorna celina Petrovaradin -  čine je deo Starog Majura, ceo Novi Majur i južni deo Trandžamenta. Zona je pretežno namenjena porodičnom i višeporodičnom stanovanju, opštestambenim zonama, srednjoj školi i u manjoj meri opštegradskom centru.

Osim postojećeg bloka vila u istočnom delu Trandžamenta, nastalog krajem 1970-ih i tokom 1980-ih godina, zona južno od produžetka Trandžamentske ulice planirana je za izgradnju novih objekata, pretežno namenjenih višeporodičnom i porodičnom stanovanju.

Prostorna celina Radna zona Istok - definisana je progom i odbrambenim nasipom, a oko 70% površine je namenjeno poslovanju. Planom nisu predviđene neke veće izmene.

Prostorna celina naselje Sadovi - pretežno je namenjena porodičnom stanovanju i poslovanju sa stanovanjem (mešovita namena), sa pratećim sadržajima javnih službi lokalnog nivoa (osnovna škola, dečije ustanove, pijaca), javnih površina, kao i sadržajima opštegradskog centra. U severoistočnom delu ove zone planira se sportski park i kompleks transformatorske stanice.

Prostorna celina Petrovaradinska ada i deo Dunava - namenjena je površinama za hidrotehničke zahvate sa postrojenjem za preradu vode, zaštitnom zelenilu i Dunavu, našoj značajnoj vodenoj površini. Podrazumeva se, kao i do sada, posebna zaštita ovog dela.

Ovaj plan poslužiće kao osnov za realizaciju nekih ideja, poput izgradnje pešačko-biciklističkog mosta i stambeno-poslovnog kompleksa na Trandžamentu. Prostor zapadno od Ulice Račkog planira se za proširenje stambene zone, pijacu i osnovnu školu, a stambeno naselje uz železničku stanicu za višeporodično i porodično stanovanje s poslovanjem.

Kad je reč o pomenutom tematskom parku na Trandžamentu, za njega će uslediti poseban urbanističko-dizajnerski konkurs u budućnosti. Kompleks planiranog tematskog parka obuhvata oko 13 hektara denivelisanog terena preostalog nakon eksploatacije (iskopa) zemljišta na području bivšeg pozajmišta i objekata ciglane Sloga na Trandžamentu. Planiraju se sportski tereni i dečija igrališta, a slobodne površine biće u vidu zelenila, staza i platoa. Tu je i obavezan parking za posetioce.

U domenu saobraćajne infrastrukture, autori plana smatraju da je neophodno da se utvrdi novi režim saobraćaja za Petrovaradinsku tvrđavu u celini, ali i za njene pojedinačne delove. Prostor Gornje tvrđave i Hornverka se planira bez kolskog saobraćaja i parkiranja, a rešenje treba usmeriti na ekološki prihvatljiv način: efikasan javni prevoz unutar kompleksa i planiranje niza parkinga i garaža za vozila posetilaca i drugih korisnika prostora u obodnom delu tvrđave ili u neposrednom okruženju. U okviru Podgrađa zadržava se namena Vojne bolnice dok se ne stvore funkcionalni, prostorni i drugi uslovi za njeno izmeštanje.

Za zonu zaštitnih bedema Podgrađa planira se parkovska površina sa pratećim sadržajem, a namera nadležnih je da se za ovu zonu raspiše urbanističko-arhitektonski konkurs.

Planira se i obnova mosta na trasi nekadašnjeg mosta Franca Josifa i revitalizacija tunela ispod tvrđave, sa pristupnim saobraćajnicama. Novi most se planira kao pešačko-biciklistički, a revitalizacija tunela u postojećim gabaritima.

Most se planira na postojećim stubovima. Mostovska konstrukcija i pristup do tunela planiraju se kao svedene i nenametljive, namenjene pešačko-biciklističkim kretanjima uz mogućnost manjih proširenja u funkciji odmorišta ili panoramskog razgledanja. Pristupne zone mostu sa bačke strane grada podrazumevaju pešačko-biciklističke veze sa Sunčanim kejom, odnosno Kejom žrtava racije, kao i s Bulevarom cara Lazara. Sa sremske strane, planiraju se pešačko-biciklističke veze sa Kameničkim putem, odnosno sa tvrđavom u celini i naseljem Petrovaradin na ulazu u tunel u zoni Lovotursa.

U tunelu se planira vertikalna komunikacija sa gornjim platoom Gornje tvrđave - lift ili stepenište, ali detaljnije će se sve razraditi urbanističko-arhitektonskim konkursom.

Tunel je u relativno dobrom stanju, ocenjuju urbanisti. Osim kao pešačko-biciklistička komunikacija, tunel je planiran kao promotivno-izložbeni prostor posvećen istoriji Petrovaradinske tvrđave.

Plan je na javnom uvidu do 28. maja, a njime je predviđena i Botanička bašta u Podgrađu.

 

Komentari: 1

Nena 31.01.2023 16.25.11

Ima li nade da se u Sadovima kod zeleznicke stanice napravi prolaz za one koji ne mogu koristiti strme stepenice?

Vezane kategorije


VESTI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Jovan Vranjes 01.02.2023.
Zemljiste je bilo opstinsko,kupili smo ga i...
Pablo 01.02.2023.
Nema gradnje nikakve gospodo preduzetnici. ...
Nena 31.01.2023.
Ima li nade da se u Sadovima kod zeleznicke...
Jovan Vranjes 30.01.2023.
Da li cemo mi koji odavno trazimo legalizac...
DARKO 30.01.2023.
Ne može legalizacija objekata građenih na t...

;