IZOLACIJA-468X60-BANNER

WINDOSHOW-970X250-BANNER

Šta je sve predviđeno izmenama Plana regulacije područja Petrovaradina?

09.05.2022. | Radio 021

U nacrt Plana generalne regulacije Petrovaradina ucrtani su novi most na Dunavu, stambena zona na Trandžamentu, novi vrtići i škole, sportski park, kao i mreža biciklističkih staza.

Petrovaradin, Novi Sad

Petrovaradin, Novi Sad (Foto: Pixabay)

Obiman plan obuhvata Petrovaradin sa sremske strane grada i deo u zoni planiranog mosta na trasi nekadašnjeg mosta Franca Josifa. U planu se nalazi kako postojeće stanje, tako i planovi za naredne decenije za naselje koje ima oko 18.000 stanovnika i jedno je od najstarijih delova Novog Sada.

Najveći deo celina u sklopu Petrovaradina namenjen je stanovanju - Stari i Novi Majur, Trandžament i Sadovi. Opštestambenim zonama su namenjeni delovi Trandžamenta i Starog i Novog Majura, višeporodično stanovanje je u delovima Preradovićeve, a za namenu poslovanja zadržava se Radna zona Istok.

U prvom planu je, naravno, kulturno nasleđe ovog područja, odnosno Petrovaradinska tvrđava sa okruženjem i Petrovaradinska ada, u okviru koje se nalaze zone zaštitnog zelenila i površine za hidrotehničke zahvate. Ovim planom se utvrđuje namena prostora, definišu koridori saobraćajne, vodne i energetske infrasktrukture, kao i pravila za urađenje prostora i zaštite prirodnih i kulturnih dobara.

U opisu postojećeg stanja, autori Plana navode da je ceo Petrovaradin, a posebno zona zaštitnog kulturnog nasleđa, "pod velikim izazovima trendova savremenog razvoja".

Plan identifikuje pet prostornih celina

Petrovaradinska tvrđava sa okruženjem - čine je Petrovaradinska tvrđava sa Podgrađem, najveći deo Starog Majura i deo Trandžamenta. Kad je reč o severnom delu Trandžamenta, osim namene groblja, prostor će u budućnosti biti namenjen kulturi, sportu, rekreaciji, turizmu i ugostiteljstvu, s usmerenjem na promociju Petrovaradinske tvrđave - ali i opštegradskom centru. U okviru ove prostorne celine su i Varadinski most, novi Žeželjev most i planirani pešačko-biciklistički most na trasi nekadašnjeg mosta Franca Josifa.

Prostorna celina Petrovaradin -  čine je deo Starog Majura, ceo Novi Majur i južni deo Trandžamenta. Zona je pretežno namenjena porodičnom i višeporodičnom stanovanju, opštestambenim zonama, srednjoj školi i u manjoj meri opštegradskom centru.

Osim postojećeg bloka vila u istočnom delu Trandžamenta, nastalog krajem 1970-ih i tokom 1980-ih godina, zona južno od produžetka Trandžamentske ulice planirana je za izgradnju novih objekata, pretežno namenjenih višeporodičnom i porodičnom stanovanju.

Prostorna celina Radna zona Istok - definisana je progom i odbrambenim nasipom, a oko 70% površine je namenjeno poslovanju. Planom nisu predviđene neke veće izmene.

Prostorna celina naselje Sadovi - pretežno je namenjena porodičnom stanovanju i poslovanju sa stanovanjem (mešovita namena), sa pratećim sadržajima javnih službi lokalnog nivoa (osnovna škola, dečije ustanove, pijaca), javnih površina, kao i sadržajima opštegradskog centra. U severoistočnom delu ove zone planira se sportski park i kompleks transformatorske stanice.

Prostorna celina Petrovaradinska ada i deo Dunava - namenjena je površinama za hidrotehničke zahvate sa postrojenjem za preradu vode, zaštitnom zelenilu i Dunavu, našoj značajnoj vodenoj površini. Podrazumeva se, kao i do sada, posebna zaštita ovog dela.

Ovaj plan poslužiće kao osnov za realizaciju nekih ideja, poput izgradnje pešačko-biciklističkog mosta i stambeno-poslovnog kompleksa na Trandžamentu. Prostor zapadno od Ulice Račkog planira se za proširenje stambene zone, pijacu i osnovnu školu, a stambeno naselje uz železničku stanicu za višeporodično i porodično stanovanje s poslovanjem.

Kad je reč o pomenutom tematskom parku na Trandžamentu, za njega će uslediti poseban urbanističko-dizajnerski konkurs u budućnosti. Kompleks planiranog tematskog parka obuhvata oko 13 hektara denivelisanog terena preostalog nakon eksploatacije (iskopa) zemljišta na području bivšeg pozajmišta i objekata ciglane Sloga na Trandžamentu. Planiraju se sportski tereni i dečija igrališta, a slobodne površine biće u vidu zelenila, staza i platoa. Tu je i obavezan parking za posetioce.

U domenu saobraćajne infrastrukture, autori plana smatraju da je neophodno da se utvrdi novi režim saobraćaja za Petrovaradinsku tvrđavu u celini, ali i za njene pojedinačne delove. Prostor Gornje tvrđave i Hornverka se planira bez kolskog saobraćaja i parkiranja, a rešenje treba usmeriti na ekološki prihvatljiv način: efikasan javni prevoz unutar kompleksa i planiranje niza parkinga i garaža za vozila posetilaca i drugih korisnika prostora u obodnom delu tvrđave ili u neposrednom okruženju. U okviru Podgrađa zadržava se namena Vojne bolnice dok se ne stvore funkcionalni, prostorni i drugi uslovi za njeno izmeštanje.

Za zonu zaštitnih bedema Podgrađa planira se parkovska površina sa pratećim sadržajem, a namera nadležnih je da se za ovu zonu raspiše urbanističko-arhitektonski konkurs.

Planira se i obnova mosta na trasi nekadašnjeg mosta Franca Josifa i revitalizacija tunela ispod tvrđave, sa pristupnim saobraćajnicama. Novi most se planira kao pešačko-biciklistički, a revitalizacija tunela u postojećim gabaritima.

Most se planira na postojećim stubovima. Mostovska konstrukcija i pristup do tunela planiraju se kao svedene i nenametljive, namenjene pešačko-biciklističkim kretanjima uz mogućnost manjih proširenja u funkciji odmorišta ili panoramskog razgledanja. Pristupne zone mostu sa bačke strane grada podrazumevaju pešačko-biciklističke veze sa Sunčanim kejom, odnosno Kejom žrtava racije, kao i s Bulevarom cara Lazara. Sa sremske strane, planiraju se pešačko-biciklističke veze sa Kameničkim putem, odnosno sa tvrđavom u celini i naseljem Petrovaradin na ulazu u tunel u zoni Lovotursa.

U tunelu se planira vertikalna komunikacija sa gornjim platoom Gornje tvrđave - lift ili stepenište, ali detaljnije će se sve razraditi urbanističko-arhitektonskim konkursom.

Tunel je u relativno dobrom stanju, ocenjuju urbanisti. Osim kao pešačko-biciklistička komunikacija, tunel je planiran kao promotivno-izložbeni prostor posvećen istoriji Petrovaradinske tvrđave.

Plan je na javnom uvidu do 28. maja, a njime je predviđena i Botanička bašta u Podgrađu.

 

Komentari: 1

Nena 31.01.2023 16.25.11

Ima li nade da se u Sadovima kod zeleznicke stanice napravi prolaz za one koji ne mogu koristiti strme stepenice?

Vezane kategorije


VESTI /iz kategorije/


LORENCIC-300X250-BANNER

ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Zoran Šumaruna 19.02.2024.
Pravilno postavljena podkonstrukcija i prav...
Stojkovic 12.02.2024.
A voda sto Malo Malo pa nestane to nema vez...
Sile 24.01.2024.
Sve ovo je super, ali fali nam minimum jos ...
Darko 17.01.2024.
A što tako ne okreče Beograd? Svi stranci s...
Branka 06.01.2024.
Videla sam hotel i u šoku sam. Ne razumem z...

;