Transformacija područja oko Brankovog mosta

23.02.2021. | I. M. | eKapija

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju podzemne javne garaže između Fruškogorske i Brankove ulice. Kako se u projektu navodi, planirana je transformacija postojeće zelene površine sa Obeliskom uz Brankov most, u reprezentativan javni prostor na ulazu u grad - višespratni objekat javne namene i trg sa elementima parkovskog uređenja, ispod kojih je planirana javna višeetažna podzemna garaža.

Beograd - ilustracija (Foto: Pixabay.com)

Planirana je izgradnja pet podzemnih etaža, organizovanih u 10 polunivoa. Kapacitet garaže je 384 PM, ukupna BRGP 13.412m². Osim površina za parkiranje putničkih automobila, u sklopu garaže je predviđeno parkiranje minimum 20 bicikala, punjači za električna vozila, službene, pomoćne i tehničke prostorije.

Površina u okviru granice urbanističkog projekta iznosi 7.232m², a planirana je gradnja podzemne javne garaže, objekta u zoni javnog interesa (centralni sadržaji i pristup javnoj podzemnoj garaži) i trga sa elementima parkovskog uređenja.

- Realizacijom planiranih namena, blok će se transformisati u atraktivan i vizuelno prepoznatljiv gradski reper na specifičnoj lokaciji, u skladu sa važećim PDR Kosančićevog venca. U okviru površina ostalih namena, u bloku se zadržavaju tri postojeća stambena objekta, na pripadajućim parcelama - navodi se u projektu.

Planirana je fazna realizacija predmetne lokacije. U prvoj fazi gradiće se podzemna garaža, u fazi 2a trg/park, a u fazi 2b objekat u zoni javnog interesa. U trećoj fazi planirana je gradnja platoa.

Planirana su dva kolska pristupa garaži, po principu ulaz/izlaz, direktno sa obodnih saobraćajnica - iz Fruškogorske i Brankove ulice. Pešački pristupi garaži ostvareni su u sklopu javnih površina na krovu garaže u skladu sa dominantnim pešačkim tokovima u okruženju.

- Krov garaže parterno i funkcionalno urediti kao zelenu površinu, u koju je na adekvatan način potrebno uklopiti postojeći spomenik – Obelisk. Minimalni procenat zelenih površina je 40%. Planirano je popločavanje, ozelenjavanje, osvetljenje, i opremanje elementima urbanog mobilijara - navodi se.

S obzirom na to da se planira javna garaža koja generiše određene tokove ka i od garaže u samoj i okolnim ulicama, predviđena je rekonstrukcija raskrsnice ulica Pop Lukine i Fruškogorske.

Prizemlje objekta sa ulazom za pešake, biletarnicom i stepeništem je projektovano u duhu savremene arhitekture, svedene forme sa akcentom na upotrebljene materijale i detalje, tako da se objekat sjedinjuje sa okolnim zelenilom i planiranim uređenjem budućeg trga. Kako je na tom mestu planiran budući objekat orijentacione spratnosti P+5, planirano je da se ovaj deo prizemlja uklopi u budući koncept i izgled novoplaniranog objekta.

Investitor je Grad Beograd, finansijer CSI Parking Investment DOO, a nosilac izrade urbanističkog projekta Centar za planiranje urbanog razvoja CEP. Javna prezentacija urbanističkog projekta trajaće do 9. marta 2021. godine.

 
Share |

Komentari: 0

VESTI /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Iva 26.11.2021.
Kako se osb ploce na plafonu terase mogu ob...
Mira 22.11.2021.
Da li se zna ko je investitor i nadzor ?
Nenad 13.11.2021.
Lepa vest za vlasnike vikendica na području...
Radoslav 11.11.2021.
Od Marta do Novemra 2021 nema ankete. Gde je
Tehno Konstrukt 10.11.2021.
U Srbiji, neki manji preduzimaci sto rade r...