SFSOPLATE-468X60-BANNER
WDA - ARCHITECTS
WDA - ARCHITECTS
18000 NIŠ, SRB
TODORA MILOVANOVIĆA 16A

063 305 882, PRODAJA STANOVA
064 4256 366, ARHITEKTONSKI STUDIO
ANĐELA ĐOKIĆ

WDA - ARCHITECTS

Kako je sve počelo ?

Skromno, 2012. godine počela je sa radom majka firma WDA-Izgradnja PR. Ozbiljna saradnja u oblasti pružanja konsultantskih usluga u inženjerstvu na teritoriji Kosova i Metohije sa poznatim međunarodnim partnerima (Word Bank, USAID, EAR, EPTISA, IRD…) u periodu od 2000-2012. godine omogućila je prikupljanje potrebnog znanja za izazove koji su očekivali ovu kompaniju.

U početku ograničeno, u skladu sa kapacitetima, WDA-Izgradnja PR počinje sa projektima vodosnabdevanja, a kasnije konstantno širi oblasti delovanja.

Godine 2018. počinje sa radom ćerka firma WDA-Izgradnja d.o.o. sa ogrankom arhitektonskog biroa WDA - architects.

Ovaj studio je nastao iz prvobitne želje kompanije da svojim zaposlenima pruži kvalitetniji život. Da se izbori da arhitektonska struka ne bude degradirana na jednom širem planu. Zajedno rastu u njemu i razvijaju ne samo strukovne veštine već i one ljudske jer na kraju se sve svodi na rad sa ljudima - da li međusobni u okviru firme ili na terenu sa klijentima.

WDA - architects smatra da su činioci dobrog posla projekat i komunikacija.

Projekat mora biti urađen profesionalno i pedantno dok komunikacija mora biti poštena. Sa ova tri P u svojim postulatima WDA - architects se ophodi unutar firme i prema klijentima.