Zvučna izolacija prozora i vrata – Pet klasa zvučne izolacije

05.11.2008. | Dr Dragan Škobalj |

Prozori i balkonska vrata se prema zvučnoj izolaciji Rw razvrstavaju u pet klasa zvučne izolacije.

Zvučna izolacija prozora i vrata određuje se izolacionom moći R koja se pokazuje dijagramom u zavisnosti od frekvencije u opsegu od 100 do 3150 Hz u trećinskooktavnim skokovima. Za izražavanje zvučne izolacije prozora ili vrata jednim brojem koristi se ponderisana zvučna izolacija Rw.

Prozori i balkonska vrata se prema zvučnoj izolaciji Rw razvrstavaju u pet klasa zvučne izolacije:

  • specijalna klasa Rw ≥ 40 dB
  • I klasa Rw = 35 do 39 dB
  • II klasa Rw = 30 do 34 dB
  • III klasa Rw = 25 do 29 dB
  • IV klasa Rw = 20 do 24 dB

Gornje vrednosti se primenjuju na: prozore, prozore sa balkonskim vratima, prozore sa protivsunčanom zaštitom (kutije za eslinger roletne i sl.).

Vrata se prema zvučnoj izolaciji Rw razvrstavaju u četiri klase zvučne izolacije:

  • specijalna klasa Rw ≥ 35 dB
  • I klasa Rw = 30 do 34 dB
  • II klasa Rw = 25 do 29 dB
  • III klasa Rw = 20 do 24 dB

U svim stambenim i poslovnim zgradama ulazna vrata u stan moraju zadovoljavati zvučnu izolaciju klase I.

DEFINICIJE

Rekonstrukcija zgrade – izvođenje radova na zgradi, kao što su adaptacija, preinačenje, nadogradnja, dogradnja i slični radovi koji mogu uticati na zvučnu zaštitu zgrade.

Bučne (pogonske ili poslovne) prostorije – prostorije u kojima vlada buka ekvivalentnog nivoa iznad 70 dBA, za bilo koja tri 15-minutna perioda u toku dana ili noći, a ispod 85 dBA.

Vrlo bučne prostorije – prostorije u kojima vlada buka ekvivalentnog nivoa od 85 dBA ili iznad ove vrednosti, za bilo koja tri 15-minutna perioda u toku dana ili noći.

U smislu ovog standarda JUS U.J6 201 dan obuhvata vreme od 6h do 22 h, a noć od 22 h do 6 h. Za impulsnu buku (liftovi, hidrofori i dr.) umesto tri 15-minutna ekvivalentna nivoa, mere se tri najviša impulsa od kojih se oduzme 10 dB i takve vrednosti porede sa kriterijumima u ovom standardu. Tavanica – kompletna  međuspratna konstrukcija sa svim svojim slojevima i plafonom.

 

Osnovni nivo buke – nivo buke okoline kada relevantni uređaji, čija se buka ocenjuje ne rade. Najviši dozvoljeni nivo buke u boravišnim prostorijama U boravišnim prostorijama stambenih zgrada najviši ukupni nivo ujednačene buke koja potiče: iz pogonskih prostorija u zgradi, od kućnih instalacija i uređaja u susednim stanovima, kao i od stacionarnih izvora buke izvan sambene zgrade ne sme preći vrednost od 30 dBA noću i 40 dBA danju. Ako je buka uređaja i instalacija povremena ili neujednačena, tada ukupno tri 15-minutna ekvivalentna nivoa u toku dana ili noći ne smeju preći navedene granice.

U slučajevima kada je nivo osnovne buke u boravišnim prostorijama stambenih zgrada ispod 25 dBA noću ili 35 dBA danju, buka uređaja i instalacija u zgradi pojedinačno ili zajedno ne sme prouzrokovati povećanje buke za više od 5 dBA.

U boravišnim prostorijama stambenih zgrada, tri najviša 15-minutna ekvivalentna nivoa buke koji potiču od nestacionarnih izvora buke (saobraćaja i sl.) izvan stambene zgrade, u toku dana ne smeju preći 45 dBA, a u toku noći 35 dBA.

Namena prostorije
 
Najviši dozvoljeni 15 min Leq (dBA)
danju noću
A Bolnice, klinike, domovi zdravlja i sl.    
A.1 Bolesničke sobe 35 30
A.2 Ordinacije 40 40
A.3 Operacioni blok bez medicinskih uređaja i opreme 35 35
B Hoteli, moteli, domovi, samački hoteli i sl.    
B.1 Hotelske sobe A kategorije i viših kategorija od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade 35
40
30
50
B.2 Hotelske sobe B kategorije i nižih katergorija od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade 40
45
35
40
B.3 Spavaonice u domovima od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade 40
45
35
40
B.4 Sobe u samačkim hotelima od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora zvan zgrade od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade 40
45
35
40
C Škole, fakulteti, biblioteke i sl.    
C.1 Amfiteatri i učionica 40 40
C.2 Kabineti na fakultetima 35 35
C.3 Kabineti u školama 40 40
C.4 Čitaonice, biblioteke 40 40
D Dvorane    
D.1 Bioskopske dvorane 40 40
D.2 Pozorišta  30 30
D.3 Koncertne dvorane 30 30
E Ustanove za predškolsku decu i sl.    
E.1 Sobe za odmor dece od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade 40
45
35
35
E.2 Sobe za rad s decom 45 45

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Savic 27.09.2021.
Jedno od najlepiših i najpoželjnijih naselj...
Mile 25.09.2021.
Ne radi se o nuklearnoj fuziji već o malim ...
DARKO 20.09.2021.
Najlakše se legalizacija rešava tako što se...
Nenad 14.09.2021.
Lepo što država pomaže, jedino treba videti...
BISERKA 13.09.2021.
Drago mi je sto se radi u unapredjenju ener...