MG PRECAST
MG PRECAST
22320 INĐIJA, SRB
VOJVODE PUTNIKA B.B.

011 6304 208
062 587 192

MG PRECAST

Kompanija MG Precast d.o.o. posluje na tržištu Srbije od 2009. godine.

Za prvih 9 godina rada u Srbiji učestovala je u izgradnji preko 165 objekata ukupne površine preko 1.200.000m² i iz godine u godinu beleži kontinuiran rast i razvoj same kompanije. Brojne reference govore o kvalitetu rada a najviše činjenica da sa investitorima realizuje saradnju na obostrano zadovoljstvo.

Osnovna delatnost kompanije MG Precast d.o.o. je proizvodnja i montaža prefabrikovanih betonskih konstrukcija kako za poslovne objekte, tržne centre, proizvodne hale tako i za objekte namenjene za poljoprivredu. Prefabrikovana betonska konstrukcija se sastoji od elemenata koji se proizvode od vibriranog odnosno samougrađujućeg i prethodno napregnutog betona različitih dimenzija i profila, čime se omogućava realizacija i najzahtevnijih objekata u skladu sa kanonima arhitekure montažnih objekata.

Projektni biro kompanije MG Precast d.o.o. analizirajući potrebe investitora prilagođava armirano-betonsku konstrukciju u skladu sa zahtevima investitora i u skladu sa namenom objekta. Ova kompanija nudi proizvode koji su dizajnirani sa ciljem da omoguće što veći raspon između nosivih elemenata konstrukcije a da se pritom obezbedi izuzetan kvalitet elemenata.

Prefabrikovane armirano-betonske konstrukcije imaju izrazito visok nivo protivpožarne zaštite. Proizvode se u zatvorenom prostoru i nude čitav niz različitih tehničkih rešenja visokih estetskih i funkcionalnih vrednosti.

Proizvodni asortiman kompanije obuhvata sve prefabrikovane elemente za izgradnju kompletnog objekta - čašice za stubove, utovarne rampe, stubove, grede, međuspratne elemente ifled i tt ploče, rožnjače, krovne konstrukcije - opere i lastrine kao i panele.

U pogonima MG Precast d.o.o. odvija se proces prednaprezanja konstruktivnih elemenata, kojim se postiže bolja nosivost i stabilnost svakog pojedinačnog elementa. Ovim se omogućava građenje različitih objekata upotrebom relativno malog broja tipskih elemenata, proizvedenih u fabrici u velikim serijama.

Proizvodnja ne zavisi od vremenskih uslova i može se odvijati tokom cele godine.

Za potrebe izrade betonskih elemenata MG Precast d.o.o. raspolaže sa najsavremenijom, potpuno automatizovanom fabrikom betona koja omogućava kontinuitet kvaliteta i postizanje visokih marki betona.

Osim proizvodnje i montaže betonske konstrukcije MG Precast d.o.o. nudi i kompletnu uslugu po sistemu ‚‚ključ u ruke“  ili ‚‚turn key“ što podrazumeva projektovanje (idejna rešenja, idejni i glavni projekat, projekat za izvođenje kao i projekat izvedenog stanja), pribavljanje svih neophodnih uslova i dozvola za nesmetanu i bezbednu izgradnju i na kraju izgradnju objekta i nadzor i koordinaciju na gradilištu. Sistemom ‚‚ključ u ruke“ vodi se i kontroliše celokupan ciklus izgradnje na brz i efikasan način.

Visok stepen kvaliteta ugrađenih materijala, završna obrada i strogo kontrolisani parametri kvaliteta sa jedne strane kao i strateška lokacija između Beograda i Novog Sada sa druge strane omogućavaju visoku konkurentnost, brzinu transporta i montaže.