MODULARIS TEH
MODULARIS TEH
1270 LITIJA, SLO
LJUBLJANSKA C 11

+386 41 675 156

MODULARIS TEH

MODULARIS TEH je kompanija koja je razvila prvi modularni višenamenski alat za mašine zasnovane na bioničkom principu, imitirajući ljudsku ruku sa najboljim hvatom.