Opština Kuršumlija objavljuje konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje uređenja dela centra Kuršumlije sa gradskim parkom

06.02.2015. | Opština Kuršumlija

Opština Kuršumlija i Javno Preduzeće „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove opštine Kuršumlija“ poziva sve zainteresovane da učestvuju u konkursu za dizajn – Otvoreni, idejni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela centra Kuršumlije sa gradskim parkom.

Ilustracija (www.pixabay.com)

Cilj konkursa je da se za jedan dragoceni, najstariji prostor u užem delu grada sa parkom u obliku četri slova „S“, posvećenom oslobodiocima od Turaka, Topličkom ustanku i žrtvama rata iz 1999. godine, dobiju nadahnuta i raznovrsna idejna rešenja kojima treba da se istakne prepoznatljivost varoši Kuršumlije kao jedne od prestonice „Nemanjića“ i definiše prostorna organizacija i uređenje i to:

 • parterno uređenje sa predlogom namena i planiranih sadržaja;
 • saobraćajno rešenje sa pešačkom zonom i nivelacijama;
 • arhitektonsko rešenje budućih objekata i postojećih fasada unošenjem nove arhitekture imajući u vidu postojeće stanje objekata u užem centru grada;
 • odabir i raspored zelenila i zelenih površina u okviru postojećeg parka sa novim savremenim oblikovanjem i rešenjem;
 • urbani mobilijar i dekorativni elementi;
 • mogućnost postavljanja fontane, česme i prostora za manifestacije (koncerte) da se ne naruši ambijent i funkcionalnost budućeg trga;
 • reafirmacija značaja objekta „Evropa“ kao obeležja jednog vremena u kontekstu celokupnog prostora trga/parka, njegova revitalizacija/rekonstrukcija/remodelacija;
 • veza trga sa administrativnim objektima u užem centru grada i pravoslavnim objektom crkvom Sv. Trojice;
 • dekorativna rasveta;
 • grafički dizajn informacionih tabli i putokaza.

Na konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal. Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizaciji konkursa, kao ni lica koja su u njihovom najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vreme trajanja konkursa. Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama „Udruženja urbanista Srbije“, Ulica kneza Miloša br. 9/1, 11000 Beograd ili putem prijave na e-mail: urbanist@eunet.rs, sprovodilac konkursa dostavlja konkursnu dokumentaciju, uz dokaz o uplati obavezne naknade od 1.200,00 dinara na t.r. „Udruženja urbanista Srbije“: 205-25985-24, sa naznakom: za konkurs.

Informacije u vezi konkursa se mogu dobiti preko kontakt osobe: Svetlana Jakovljević (UUS); telefon: + 381 11 3347 418, +381 63 8105 864, e-mail: urbanist@eunet.rs, www.uus.org.rs; e-mail raspisivača: kursumlija.direkcija@gmail.com.

Početak konkursnog roka/datum oglašavanja konkursa je 27.1.2015. godine. Prijem prijava i preuzimanje konkursne dokumentacije je od 28.1.2015. godine. Postavljanje pitanja je do 12.2.2015. godine, dostavljanje odgovora je do 19.2.2015. godine. Predaja konkursnih radova je 17.3.2015. godine do 16h, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), na adresu „Udruženja urbanista Srbije“. Otvaranje konkursnih radova i početak rada žirija je 20.3.2015. godine. Završetak rada žirija je 28.3.2015. godine. Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaj rada žirija je 31.3.2015. godine.

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se nagrade i to na sledeći način:

 • I nagrada – 150.000 RSD
 • II nagrada – 100.000 RSD
 • III nagrada – 50.000 RSD

Nagrađeni radovi postaju vlasništvo raspisivača konkursa koji može koristiti iste u celosti ili u delovima. Autori nagrađenih radova mogu da budu uključeni u dalju razradu projekata po potrebi i pozivu, što se između raspisivača i autora reguliše posebnim ugovorima.

 

 
Share |

Komentari: 0

VESTI /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Katarina 18.04.2021.
Kada i gde se moze konkurisati za subvencij...
PERA 17.04.2021.
Kada I gde mogu da konkurisem
Milan 17.04.2021.
Ljudi, prvo pažljivo pročitajte vest pa ond...
Sasa 17.04.2021.
Molim vas obavestite kad je prijava za subv...
Latinka 16.04.2021.
Gde mogu da se prijavim za stolariju pošto ...