PRIJAVA-468X60-BANNER

Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta

10.06.2014. | Gradjevinarstvo.rs

Na osnovu člana 201. tačka 25) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 72/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

PRAVILNIK
o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 79/2009 od 28.9.2009. godine.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se bliže izgled i sadržina službenog znaka "zatvoreno gradilište", izgled i sadržina posebne trake za obeležavanje zatvorenog gradilišta, kao i postupak zatvaranja gradilišta.

Član 2.

Zatvaranje gradilišta vrši se na osnovu rešenja građevinskog inspektora koje se donosi kada u vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor tvrdi da se objekat gradi, odnosno izvode pripremni radovi bez građevinske dozvole.

Primerak rešenja kojim se nalaže zatvaranje gradilišta iz stava 1. ovog člana dostavlja se nadležnoj policijskoj upravi, koja će po potrebi pružiti policijsku pomoć radi omogućavanja sprovođenja izvršenja tog rešenja.

Ako bi zatvaranjem gradilišta nastupila neposredna opasnost po stabilnost, odnosno bezbednost objekta ili susednih objekata, život i zdravlje ljudi, bezbednost odvijanja saobraćaja i sl., radi otklanjanja takve opasnosti preduzimaju se mere u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Član 3.

Mera iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika sprovodi se stavljanjem službenog znaka "zatvoreno gradilište" i pribijanjem kopije rešenja na vidnom mestu na gradilištu, čime se smatra da je dostava uredno izvršena.

Mera iz stava 1. ovog člana može se sprovesti i pečaćenjem građevinskih mašina na gradilištu.

Član 4.

Službeni znak "zatvoreno gradilište" izrađuje se u dimenzijama 300x400mm, na materijalu koji je postojan na vremenske uslove, a obavezni grafički i tekstualni prikaz službenog znaka, je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Službeni znak "zatvoreno gradilište" izrađuje se na beloj podlozi, svi slovni i grafički prikazi izrađuju se u crnoj boji, a okvir grafičkog prikaza i znak "X" izrađuju se u crvenoj boji.

Službeni znak "zatvoreno gradilište" postavlja se na vidnom mestu na gradilištu, a ako je gradilište veće površine, može se postaviti i više ovih znakova.

Član 5.

Pored postavljanja službenog znaka iz člana 4. ovog pravilnika, gradilište se obezbeđuje i postavljanjem posebnih traka.

Posebna traka za obeležavanje zatvorenog gradilišta izrađuje se od PVC folije, širine 150mm i sadrži tekst: "zatvoreno gradilište" i "građevinska inspekcija" (veličina slova: visina 90mm, širina 40mm) na propisanom razmaku između teksta "zatvoreno gradilište" i "građevinska inspekcija" od 900mm.

Posebna traka izrađuje se u svetlo narandžastoj boji kao osnovi, sa crnim slovima.

Član 6.

Pečaćenje građevinskih mašina odnosi se na sve građevinske mašine koje su zatečene na gradilištu u momentu donošenja rešenja iz člana 2. ovog pravilnika.

Pečaćenje se vrši pečatom (plombom) i trakom koji se stavljaju tako da onemogućavaju rad mašine (ako mašina poseduje kabinu, pečaćenje se vrši stavljanjem dva pečata sa povezanom trakom na vrata kabine i sl.).

Član 7.

Od trenutka zatvaranja gradilišta ne mogu se vršiti nikakvi radovi, osim preduzimanja neophodnih mera iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika.

Član 8.

Do obezbeđenja, odnosno izrade (nabavke) službenog znaka, posebne trake i pečata propisanih ovim pravilnikom, koji ne može biti duži od 90 dana, građevinski inspektor, kad utvrdi da postoji razlog da se gradilište zatvori, zatvaranje gradilišta izvrši pribijanjem rešenja iz člana 2. ovog pravilnika na vidno mesto na gradilištu, a ako je gradilište veće površine kopija naredbe se pribija na više mesta.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-111/2009-01

U Beogradu, 16. septembra 2009. godine
Ministar,
dr Oliver Dulić, s.r.

 

ZATVORENO GRADILIŠTE

Ko skine ili povredi službeni pečat ili znak koji je ovlašćeno službeno lice stavilo radi osiguranja predmeta ili prostora ili ko, bez skidanja ili povrede pečata ili znaka, uđe u takvu prostoriju ili otvori predmet na koji je bio stavljen službeni pečat ili znak, kaziće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Za pokušaj će se kazniti (član 327. krivičnog zakonika „Službeni glasnik RS“, br. 85/05, 88/05, 107/05 i 72/09).

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

M.P.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Pele 28.09.2023.
Ja sam bio skeptičan kaoa su mi nudili ali ...
Poštovani u vezi vašeg teksta o korupciji u...
almir 30.08.2023.
Da li je planom rekonstrukcije predvidjeno ...
O rastu cena stanova se govori gotovo sa za...
Marija 10.07.2023.
Ivrstan tekst! Mnogo sam naučila o aspektim...

;