INFONET-468X60-BANNER

Zakon o podsticanju građevinske industrije republike srbije u uslovima ekonomske krize

16.06.2014. | Gradjevinarstvo.rs

ZAKON

o podsticanju građevinske industrije republike srbije u uslovima ekonomske krize

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način realizacije projekata za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata visokogradnje i niskogradnje, određuje vrsta postupka koji se primenjuje za izbor projektanta, vršioca tehničke kontrole, izvođača radova, vršioca stručnog nadzora i vršioca tehničkog pregleda i uređuju druga pitanja od značaja za realizaciju projekata izgradnje objekata visokogradnje i niskogradnje, radi podsticanja građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize.

Član 2.

Ciljevi ovog zakona su:

 1. prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize u Republici Srbiji u oblasti građevinarstva, odnosno pomoć domaćoj građevinskoj industriji za izlazak iz krize;
 2. podsticanje razvoja i upošljavanja domaćih građevinskih preduzeća i obezbeđivanje likvidnosti ovog sektora;
 3. podsticanje razvoja i upošljavanja domaćih preduzeća koja se bave proizvodnjom građevinskog materijala;
 4. zadržavanje postojećeg nivoa zaposlenosti i stvaranje preduslova za otvaranje novih radnih mesta;
 5. podsticanje privrednog razvoja u Republici Srbiji.

Član 3.

U skladu sa ovim zakonom, Vlada, na predlog nadležnih ministarstava, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, utvrđuje projekte za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju, koji se u celosti ili delimično finansiraju iz sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine, odnosno Republike Srbije, odnosno privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica čiji osnivač je u celosti jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

U realizaciji ovih projekata učestvuju građevinska preduzeća čije je sedište na teritoriji Republike Srbije, koja imaju odgovarajuće iskustvo i reference i zapošljavaju značajan broj radnika, odnosno prema svojim tehnološkim kapacitetima mogu zaposliti značajan broj radnika, a prema kriterijumima koji će se utvrditi posebnim aktom Vlade.

Pri realizaciji ovih projekata mora se koristiti domaći građevinski materijal u učešću najmanje 70% od ukupno potrebnog građevinskog materijala i ugrađene opreme, ukoliko se oprema istog kvaliteta proizvodi u Republici Srbiji, prema predmeru i predračunu iz glavnog projekta.

Vlada utvrđuje uslove i način finansiranja za svaki pojedinačni projekat iz stava 1. ovog člana, a za projekte izgradnje stanova iz člana 4. tačka 3) ovog zakona, Vlada na predlog nadležnog ministarstva utvrđuje i najnižu i najvišu cenu za građenje objekta.

Član 4.

Projekti za izgradnju objekata visokogradnje i niskogradnje čija se realizacija finansira i realizuje u skladu sa ovim zakonom su projekti koji se odnose na izgradnju:

 1. škola i obdaništa;
 2. bolnica i drugih zdravstvenih ustanova;
 3. stanova;
 4. autoputeva i drugih državnih puteva;
 5. sportskih objekata;
 6. objekata za potrebe obavljanja delatnosti iz oblasti kulture, i
 7. drugih objekata od javnog značaja i objekata za koje se utvrđuje javni interes, u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija.

Član 5.

Na postupak izbora projektanta, vršioca tehničke kontrole, izvođača radova, vršioca stručnog nadzora, kao i vršioca tehničkog pregleda, odnosno za potrebe projektnog finansiranja za izgradnju objekata, primenjuje se pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Naručilac, u smislu ovog zakona, može biti nadležno ministarstvo, nadležni organ autonomne pokrajine ili nadležni organ jedinice lokalne samouprave, odnosno privredno društvo iz člana 3. stav 1. ovog zakona.

Naručilacje dužan da uputi poziv svim preduzećima iz člana 3. stav 2. ovog zakona, a prema kriterijumima koji će se utvrditi posebnim aktom Vlade.

Rok za dostavljanje ponuda iz stava 3. ovog člana je 15 dana od dana prijema poziva za dostavljanje ponuda.

Zahtev za zaštitu prava ponuđača i javnog interesa ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke iz stava 1. ovog člana.

Na pitanja koja se odnose na uslove i način pokretanja postupka, kao i na druga pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke.

Član 6.

Lokacijsku, građevinsku i upotrebnu dozvolu, odnosno druge akte u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09-ispravka) za realizaciju projekata iz člana 1. ovog zakona, izdaje organ određen Zakonom o planiranju i izgradnji, a može je izdati i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ako je za realizaciju projekata investitor ili suinvestitor Republika Srbija ili ako nadležni organ ne izda navedene akte u zakonom propisanom roku.

Član 7.

Realizacija projekata koja je započeta do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se po odredbama ovog zakona, ako ti projekti ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Listu projekata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije" i prestaje da važi 31. decembra 2011. godine.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;