Torkret beton (mlazni beton)

27.11.2008.

Torkret beton se transportuje u struji vazduha pod pritiskom i kroz posebne mlaznice velikom brzinom i energijom se usmerava i nabacuje na podlogu. Energijom udara se zbija i prijanja na podlogu. Često se pravi sa niskim vodocementnim odnosom i velikom gustinom što mu omogućava dovoljnu čvrstoću i nepropusnost a sa veoma malim skupljanjem.

Ugrađivanje se vrši bez upotrebe oplate. Debljine slojeva koje se mogu dobiti zavise od mesta ugradnje a četo se mogu dobiti i debljine od 50 mm i više kada se ugrađuje iznad glave. Kod nas se najčešće ovakav beton naziva torkret beton (prema prvim patentima) a drugi nazivi su mlazni, prskani ili špric beton.

Postoje dva tehnološka postupka ugradnje torkret betona: suvi i mokri postupak.

Suvi postupak

Kod suvog postupka na mlaznice se dovodi kompresovanim vazduhom suva homogenizovana smeša betona i na mlaznici kroz perforirani prsten u suvu smešu se dodaje i raspršuje voda pod pritiskom koja se na taj način meša sa suvom smešom. Suva smeša se priprema na klasičan način u mešalicama za običan beton, transportuje se i ubacuje u gravitacionu ili kompresionu posudu (top) iz koje se pomoću posebnog uređaja gravitacijom ili pod pritiskom ulazi u transportne cevi na koje je priključen komprimovani vazduh koji smešu doprma do mlaznice.

Brzina torkret betona se u ovom postupku može podešavati. Samim tim i brzina nanošenja i kvalitet kod ovog postupka mogu se podešavati promenom otvora mlaznice kroz koje se smeša ubrzava ili usmerava na podlogu. Što su otvori manji to je veća brzina smeše i energija nabacivanj, ali smeša mora biti finijeg granulometrijskog sastava agregata (manjeg maksimalnog zrna agregata). Brzine koje se suvim postupkom postižu kompresovanim vazduhom i finim otvorima mlaznice kreću se i do 120m/s.

Prednost suvog postupka, koji je do skora bio neprikosnoven, su bolji kvalitet betona (zbog nižeg vodocementnog odnosa i veće energije nabacivanja), jednostavan i siguran rad (jedostavnija i sigurnija oprema). Glavni nedostaci su veoma veliki otpadni materijal koji se kao odskok odbija od podloge, i prašina koja se javlja pri nabacivanju. Ova dva razloga veoma otežavaju rad posebno nagomilavanje otpadnog materijala i prašina u zatvorenom prostoru.

U praksi su izmerene vrednosti odskoka zavisno od mesta ugradnje torkret betona i one se kreću od 5 do 15% ukoliko se radi pod ili ploča; od 15 do 30% ukoliko je reč o kosinama ili vertikalnim zidovima; od 25 do 30% ukoliko se radi tavanicama (iznad glave).

Mokri postupak

Kod mokrog postupka cela mešavina (konzistencija prema sleganju od 3 do 5cm) priprema se i homogenizuje u mešalicama za običan beton i doprem u posudu sa visokim pritiskom iz koje se kompresovanim vazduhom ili pužem gura u cevi sa kompresovanim vazduhom pomoću kojih se transportuje i na kraju nabacuje na masto ugradnje. Torkret beton izveden mokrim postupkom zbog većeg vodocementnog odnosa i manje energije nabacivanja nešto je slabijeg kvaliteta ali je kvalitet dosta ujednačen za razliku od suvog postupka. Ovakav sistem ugradnnje ima manji odskok i ne oslobađa prašinu pa se u novije vreme u svetu sve više upotrebljava u odnosu na suvi postupak. Slabiji kvalitet osnovne mešavine se može uspešno poboljšati primenom hemijskih dodataka (plastifikatora i superplastifikatora kao i najnovijim proizvodima razvijenim samo za torkret beton).

Za izradu betonske mešavine torkret betona koriste se isti materijali kao i za obične betone istih osobina. Granulometrijski sastav agregata mora se nalaziti u istim granicama kao i kod običnog betona. Odnos cementa i agregata kod suvog postupka, zavisno od zahteva za čvrstoćom, kreće se u granicama od 1:6 (za C25/30) do 1:2 (za C40/50), što se nakon ugradnje redukuje zbog odskoka (pretežno agregata) na odnos od 1:4 do 1:1.2.

Primena raznih dodataka danas je već uobičajna može se reći nezaobilazna. Ubrzivači vezivanja i očvršćavanja dodaju se torkret betonu za zatvaranje prodora vode, za sekundarnu oblogu tunela i za stabilizaciju iskopa podzemnih građevina. U novije vreme intezivno se koristi i mikroarmiranje torkret betona različitim vrstama sitnih vlakana od čeličnih do plastićnih koja ga osposobljavaju i za preuzimanje zateznih čvrstoća, povećavaju mu žilavost i smanjuju pojavu pukotina usled skupljanja.

Oprema za izradu torkret betona je već mnogo godina u upotrebi. Razvoj je usmeren na usavršavanje opreme za specijalne namene torkret betona.

Kao i kod svih betonskih radova veoma je važno kod torkret betona da rukovaoc mašinama za torkretiranje bude uvežban i savestan. Pre upotrebe mora proveriti creva pod pritiskom kao i sve spojeve i ispravnost svih delova kompletne opreme. Prilikom torkretiranja mlaznica se mora držati upravno na podlogu i na udaljenosti od 60 do 120cm. Mlaznica se mora kretati u vidu spirale tako da jedan ciklus u spirali obuhvata površinu dužine od 45 do 60cm i visine od 15 do 23cm. Ove napomene uz dobar kvalitet mešavine treba da daju ujednačen kvalitet i dobro izvedene radove na torkretiranju.

Kontrola kvaliteta proizvodnje torkret betona takođe je neophodna i slična kontroli koja se sprovodi za standradne betone. Učestalost ispitivanja svojstava betona zavisi od njegove namene u konstrukciji i posebno se propisuje projektnim uslovima.

Prethodna ispitivanja i sastav torkret betona kao i tehnologija izvođenja potrebna su u svim slučajevima u kojima izvođač nije u mogućnosti da dokaže višegodišnje uspešno iskustvo. Nadzor nad izvođenjem i kontrolom proizvodnje specificira se kao i kod konstrukcija od standardnog betona a može se propisati od strane projektanta zavisno od značaja i osetljivosti konstrukcije.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Iva 26.11.2021.
Kako se osb ploce na plafonu terase mogu ob...
Mira 22.11.2021.
Da li se zna ko je investitor i nadzor ?
Nenad 13.11.2021.
Lepa vest za vlasnike vikendica na području...
Radoslav 11.11.2021.
Od Marta do Novemra 2021 nema ankete. Gde je
Tehno Konstrukt 10.11.2021.
U Srbiji, neki manji preduzimaci sto rade r...