PRIJAVA-468X60-BANNER

AUSTROTHERM-970X250-BANNER

Torkret beton (mlazni beton)

27.11.2008.

Torkret beton se transportuje u struji vazduha pod pritiskom i kroz posebne mlaznice velikom brzinom i energijom se usmerava i nabacuje na podlogu. Energijom udara se zbija i prijanja na podlogu. Često se pravi sa niskim vodocementnim odnosom i velikom gustinom što mu omogućava dovoljnu čvrstoću i nepropusnost a sa veoma malim skupljanjem.

Ugrađivanje se vrši bez upotrebe oplate. Debljine slojeva koje se mogu dobiti zavise od mesta ugradnje a četo se mogu dobiti i debljine od 50 mm i više kada se ugrađuje iznad glave. Kod nas se najčešće ovakav beton naziva torkret beton (prema prvim patentima) a drugi nazivi su mlazni, prskani ili špric beton.

Postoje dva tehnološka postupka ugradnje torkret betona: suvi i mokri postupak.

Suvi postupak

Kod suvog postupka na mlaznice se dovodi kompresovanim vazduhom suva homogenizovana smeša betona i na mlaznici kroz perforirani prsten u suvu smešu se dodaje i raspršuje voda pod pritiskom koja se na taj način meša sa suvom smešom. Suva smeša se priprema na klasičan način u mešalicama za običan beton, transportuje se i ubacuje u gravitacionu ili kompresionu posudu (top) iz koje se pomoću posebnog uređaja gravitacijom ili pod pritiskom ulazi u transportne cevi na koje je priključen komprimovani vazduh koji smešu doprma do mlaznice.

Brzina torkret betona se u ovom postupku može podešavati. Samim tim i brzina nanošenja i kvalitet kod ovog postupka mogu se podešavati promenom otvora mlaznice kroz koje se smeša ubrzava ili usmerava na podlogu. Što su otvori manji to je veća brzina smeše i energija nabacivanj, ali smeša mora biti finijeg granulometrijskog sastava agregata (manjeg maksimalnog zrna agregata). Brzine koje se suvim postupkom postižu kompresovanim vazduhom i finim otvorima mlaznice kreću se i do 120m/s.

Prednost suvog postupka, koji je do skora bio neprikosnoven, su bolji kvalitet betona (zbog nižeg vodocementnog odnosa i veće energije nabacivanja), jednostavan i siguran rad (jedostavnija i sigurnija oprema). Glavni nedostaci su veoma veliki otpadni materijal koji se kao odskok odbija od podloge, i prašina koja se javlja pri nabacivanju. Ova dva razloga veoma otežavaju rad posebno nagomilavanje otpadnog materijala i prašina u zatvorenom prostoru.

U praksi su izmerene vrednosti odskoka zavisno od mesta ugradnje torkret betona i one se kreću od 5 do 15% ukoliko se radi pod ili ploča; od 15 do 30% ukoliko je reč o kosinama ili vertikalnim zidovima; od 25 do 30% ukoliko se radi tavanicama (iznad glave).

Mokri postupak

Kod mokrog postupka cela mešavina (konzistencija prema sleganju od 3 do 5cm) priprema se i homogenizuje u mešalicama za običan beton i doprem u posudu sa visokim pritiskom iz koje se kompresovanim vazduhom ili pužem gura u cevi sa kompresovanim vazduhom pomoću kojih se transportuje i na kraju nabacuje na masto ugradnje. Torkret beton izveden mokrim postupkom zbog većeg vodocementnog odnosa i manje energije nabacivanja nešto je slabijeg kvaliteta ali je kvalitet dosta ujednačen za razliku od suvog postupka. Ovakav sistem ugradnnje ima manji odskok i ne oslobađa prašinu pa se u novije vreme u svetu sve više upotrebljava u odnosu na suvi postupak. Slabiji kvalitet osnovne mešavine se može uspešno poboljšati primenom hemijskih dodataka (plastifikatora i superplastifikatora kao i najnovijim proizvodima razvijenim samo za torkret beton).

Za izradu betonske mešavine torkret betona koriste se isti materijali kao i za obične betone istih osobina. Granulometrijski sastav agregata mora se nalaziti u istim granicama kao i kod običnog betona. Odnos cementa i agregata kod suvog postupka, zavisno od zahteva za čvrstoćom, kreće se u granicama od 1:6 (za C25/30) do 1:2 (za C40/50), što se nakon ugradnje redukuje zbog odskoka (pretežno agregata) na odnos od 1:4 do 1:1.2.

Primena raznih dodataka danas je već uobičajna može se reći nezaobilazna. Ubrzivači vezivanja i očvršćavanja dodaju se torkret betonu za zatvaranje prodora vode, za sekundarnu oblogu tunela i za stabilizaciju iskopa podzemnih građevina. U novije vreme intezivno se koristi i mikroarmiranje torkret betona različitim vrstama sitnih vlakana od čeličnih do plastićnih koja ga osposobljavaju i za preuzimanje zateznih čvrstoća, povećavaju mu žilavost i smanjuju pojavu pukotina usled skupljanja.

Oprema za izradu torkret betona je već mnogo godina u upotrebi. Razvoj je usmeren na usavršavanje opreme za specijalne namene torkret betona.

Kao i kod svih betonskih radova veoma je važno kod torkret betona da rukovaoc mašinama za torkretiranje bude uvežban i savestan. Pre upotrebe mora proveriti creva pod pritiskom kao i sve spojeve i ispravnost svih delova kompletne opreme. Prilikom torkretiranja mlaznica se mora držati upravno na podlogu i na udaljenosti od 60 do 120cm. Mlaznica se mora kretati u vidu spirale tako da jedan ciklus u spirali obuhvata površinu dužine od 45 do 60cm i visine od 15 do 23cm. Ove napomene uz dobar kvalitet mešavine treba da daju ujednačen kvalitet i dobro izvedene radove na torkretiranju.

Kontrola kvaliteta proizvodnje torkret betona takođe je neophodna i slična kontroli koja se sprovodi za standradne betone. Učestalost ispitivanja svojstava betona zavisi od njegove namene u konstrukciji i posebno se propisuje projektnim uslovima.

Prethodna ispitivanja i sastav torkret betona kao i tehnologija izvođenja potrebna su u svim slučajevima u kojima izvođač nije u mogućnosti da dokaže višegodišnje uspešno iskustvo. Nadzor nad izvođenjem i kontrolom proizvodnje specificira se kao i kod konstrukcija od standardnog betona a može se propisati od strane projektanta zavisno od značaja i osetljivosti konstrukcije.

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


LAFARGE-300X250-BANNER
PERI-300X120-BANNER

ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Irena 30.09.2022.
Svaka cast, pozeljno sto vise slicnih ideja...
Jelena 29.09.2022.
Divne su! Ja sam ove godine kupila platneni...
DARKO 26.09.2022.
Šta je sa pasarelom kod Ada mola? Da li su ...
slavica 24.09.2022.
Konačno jedno stručno objašnjenje, čestitam...
Sky 19.09.2022.
Ako za ovo treba arhitekti veštačka intelig...

;