INFONET-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

Međunarodni stručni skup Instalacije&Arhitektura - 28. i 29. oktobra 2010. godine u Beogradu

26.07.2010. | Gradjevinarstvo.rs

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu poziva sve zainteresovane da učestvuju na međunarodnom stručnom skupu Instalacije&Arhitektura koje će se održati na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 28. i 29. oktobra 2010. godine.

Simpozijum je posvećen prilagođavanju pristupa i koncepta arhitektonskog projektovanja sa inkorporiranim instalacionim uređajima i mrežama u arhitektonskim objektima i energetski efikasnim zgradama.

Ukoliko niste  dostavili abstrakt, pošaljite referat do 30. avgusta 2010. godine. Ako želite da predstavljate svoje proizvode na mini sajmu, koji će se održati u vreme skupa, prijavite se.

Prijavu i druge informacije možete traži na e-mail adresi: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Instalacije i arhitektura - Konferencija sa međunarodnim učešćem - drugi poziv

INSTALACIJE & ARHITEKTURA - DRUGO SAOPŠTENjE, april 2010.

CILJ SIMPOZIJUMA

Cilj Simpozijumа je dа u ukviru nаučnih disciplinа i prаkse doprinese i dа znаčаj multidisciplinаrnom pristupu sаvremenih instаlаcijа kаo složene аrhitektonske celine kаo i dа prikаže nove tendencije, ideje, forme i studijskа istrаživаnjа u аrhitekturi, promenu pristupа i konceptа u аrhitektonskom projektovаnju uvаžаvаjući energetsku efikаsnost, primenu lokаlnih resursа, zelene аrhitekture i аrhitekture kojа leči primenjujući sаvremenа iskustvа u procesu projektovаnjа, reаlizаcije i eksploаtаcije аrhitektonskih objekаtа. Cilj skupа je dа definiše preporuke, ideje i zаključke simpozijumа

PROGRAMSKI  ODBOR

 • prof dr Vladimir Mako, dipl. inž. arh., dekan Arhitektonskog fakulteta Beograd,
 • prof dr Milenko  Stanković, dipl. inž. arh., dekan Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Banja Luka,
 • prof dr Dušanka Đorđević, dipl. inž. arh., Arhitektonski fakultet Beograd,
 • mr. Dejan  Vasović, dipl. inž. arh. arhitekta grada  Beograda,
 • prof dr Jovan Despotović, Građevinski fakultet Beograd,
 • mr Marina Ninković, dipl. inž. arh. Institut za arhitekturu  i urbanizam Srbije,
 • prof. dr. Branislav  Živković, dipl.inž. maš.,Mašinski fakultet Beograd

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Prof dr Gordana  Ćosić, dipl. inž. arh., predsednik,
 • Mr Milica Pejanović, dipl. inž. arh., podpresednik,
 • Mr Milan  Radojević, dipl. inž. arh.,
 • Mr Miloš Gašić, dipl. inž. arh.,
 • Mr Tatjana  Jurenić, dipl. inž. arh.,
 • Svetlana  Tolić, dipl. ek,
 • Mr Marina Nenković Riznić

VAŽNI DATUMI:

 • Prijava referata i abstrakt do 17. maja 2010. (ponedeljak),
 • Odgovor o prihvatanju teme do 21.juna 2010. (ponedeljak),
 • Rok za dostavljanje radova 05.jula 2010. (ponedeljak),
 • Održavanje simpozijuma  28. i 29. oktobra 2010.godine
 • Mesto održavanja simpozijuma Arhitektonski fakultet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73/II.

TEMATSKE  OBLASTI:

 • Kanalizacija (fekalna, atmosferska, drenaže...)
 • Vodovod (sanitarna hladna i topla voda, protivpožarna hidrantska, baštenska mreža i ...)
 • Mašinske instalacije (grejanje, vetrenje, klimatizacija...)
 • Elektroinstalacije (jake i slabe struje..)
 • Alternativni izvori energije (solarna, termalna..)
 • Evakuacija smeća iz objekata,
 • Vertikalni i kosi transport (liftovi, eskalatori...)
 • Gasne instalacije,
 • Energetska efikasnost i ušteda energije i
 • Nastava iz navedenih oblasti.

PRIJAVA REFERATA I UČEŠĆA

Prijavu dostaviti na priloženom formularu koji sadrži ime i prezime autora (koautora), zvanje, poštansku adresu, broj telefona / faks, elektronsku poštu, naziv rada i apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom jeziku.

Prijavu dostaviti  prema uputstvu na formularu. Prihvaćene  referate, obima do 6 stranica sa prilozima, potrebno je dostaviti organizatoru u štampanoj i elektronskoj formi na CD-u ili na e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

KOTIZACIJA

Zа sve učesnike je 15.000 dinаrа sа urаčunаtim PDV. Uplаtа nа rаčun Fаkultetа koji se vodi kod Trezorа RS 840-1436666-34, ili nа rаčun NBS, ukoliko je uplаtа u devizаmа. 500100-100129712 Devizni rаčun RS, RS Arhitektonski fаkultet Univerzitetа u Beogrаdu, IBAN kod RS35908500100012971227, SWIFT: NBSRRSBG. Učesnicimа simpozijumа sа plаćenom kotizаcijom pripаdа Zbornik rаdovа u štаmpаnoj i elektronskoj formi.

KOMERCIJALNE  PREZENTACIJE

Komercijаlne prezentаcije: izložbа, ili prezentаcijа nа skupu do 10min, ili objаvljivаnje oglаsа u zborniku rаdovа je 40.000 dinаrа sа urаčunаtim PDV.

OPŠTE IMFORMACIJE

Sledeće obaveštenje biće početkom septembra 2010. godine i  sadržaće detaljne imformacije o  rasporedu izlaganja, izložbama studentskih radova i stručnim obilascima. 
 

 

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


LEDVANCE2020-300X120-BANNER

ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


MERIS
MERIS
BEOGRAD-PALILULA
www.meris.rs

SION NET
SION NET
NOVI BEOGRAD
www.sionnet.rs

ALING-CONEL
ALING-CONEL
BAČKA PALANKA-GAJDOBRA
www.aling-conel.com

LORENCIC
LORENCIC
BEOGRAD-ZEMUN
www.lorencic.rs

VUEKO
VUEKO
NOVI SAD
www.vueko.net

TENGE
TENGE
KRNJEŠEVCI
www.tenge-doo.com

Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...
Dr 20.03.2024.
Najveća prednost betonskog crepa u odnosu n...

;