INFONET-468X60-BANNER

Klimatizacija objekata - Koncepti primene temperaturnih razlika vazduha u prostoru u cilju iskorišćavanja prirodne ventilacije radi toplotnih dobitaka (uvod i literatura)

29.04.2010. | Vladimir Simović | Gradjevinarstvo.rs

Ovaj rad bavi se prostornim koncepima primene temperaturnih razlika vazduha kao i samim strujanjem vazduha u cilju iskorišćavanja prirodne ventilacije radi temperiranja objekata, ili pak razlikama u pritisku, koje su opet, uslovljene varijacijama temperatura.

Original teksta:

 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Izborni predmet - Savremene fasade i krovovi
 • Tema: Klimatizacija objekata
 • Istraživačko pitanje - Koncepti primene temperaturnih razlika vazduha u prostoru u cilju iskorišćavanja prirodne ventilacije radi toplotnih dobitaka
 • Student Vladimir Simović M 08 – 149
 • prof. dr. Aleksandra Krstić Furundžić
 • Beograd, 2009.

U četiri poglavlja objašnjeni su fenomeni nastajanja vazdušnog kretanja, prikazani su i analizirani primeri izgrađenih „energetski efikasnih“ objekata i arhitektonsko-prostorni elementi koji im najviše pogoduju.

Ovaj tekst je prva od pet celina seminarskog rada studenta arhitekture Vladimira Simovića na temu Klimatizacije objekata. Na ovoj stranici dat je - Uvod i spisak korišćene literature, kao i sadržaj i linkovi ka preostala četiri dela istog teksta (pogledati na žutom polju niže u tekstu).


softverska analiza strujanja vazduha u objektu, izvor: www.informaworld.com

0. UVOD

Iako pomalo egzotičan termin „energetski efikasna gradnja“ (1) polako stupa na građevinsku scenu, činjenica ostaje da objekti koji žive u skladu sa svojim okruženjem još uvek nisu zaživeli u onoj meri u kojoj bi trebalo. Godišnja izgradnja „čistih zgrada“ (2), ili zgrada koje proizvode više energije od one koju potroše, nažalost, predstavlja mali procenat u ukupnom građevinskom fondu.

Najčešći razlog tome jesu veća sredstva koja je potrebno investirati prilikom početne gradnje. Međutim, nemogućnost graditelja da vide dugoročne prednosti i beneficije koje se ovim putem ostvaruju se mogu shvatiti kao pravi uzrok. Nakon određenog perioda, koji može varirati u zavisnosti od primenjenih tehnika na samom objektu, svaka energetski efikasna zgrada počinje da vraća ono što je u nju uloženo.

Kada razgovaramo o utrošcima energije unutar arhitektonske struke, moramo biti svesni da najveći utrošci konvencionalnih energenata proističu iz naše želje za većim komforom. Grejanje, hlađenje, ili jednom rečju temperiranje, pored osvetljavanja, su za čoveka najbitniji elementi komfora unutar jednog objekta. (3) Primenom racionalnih intervencija, mera kojima se smanjuje potreba za utroškom konvencionalnih energenata, zgradu dovodimo u vezu sa njenom okolinom, što za krajnji ishod ima isključivanje zagađenja okoline.

Shodno tome, ovaj seminarski rad se bavi prostornim koncepima primene temperaturnih razlika vazduha kao i samim strujanjem vazduha u cilju iskorišćavanja prirodne ventilacije radi temperiranja objekata, ili pak razlikama u pritisku, koje su opet, uslovljene varijacijama temperatura.

U prvom poglavlju objašnjeni su fenomeni nastajanja vazdušnog kretanja, da bismo shvatili prirodu strujanja, kako bismo posle, kroz prikazane i analizirane primere izgrađenih zgrada (u ostalim poglavljima), došli do bolje slike o pogodnostima izgradnje „energetski efikasnih“ objekata i arhitektonsko - prostornim elementima koji im najviše pogoduju.

SADRŽAJ

0. Uvod (tekst pred vama)

1. Priroda strujanja vazduha

 • 1.1 proces nastajanja raspodele pritisaka u prirodi
 • 1.2 Proces nastajanja raspodele pritisaka u objektu
 • 1.3 proces nastajanja raspodele pritisaka usled uticaja vetra

2. Efekat dimnjaka

 • 2.1 Efekat dimnjaka na jednozapreminski prostor
 • 2.2 Efekat dimnjaka na višespratne objekte

3. Atrijumski objekti

 • 3.1 Efekat dimnjaka na atrijumske objekte
 • 3.2 Uticaji vetra na atrijumske objekte
 • 3.3 Kombinovanje sila teramičkog efekta i vetra

4. Prostorne primene

 • 4.1 Primeri prostornih organizacija u cilju iskorišćavanja temperaturnih razlika
 • 4.2 Zaključak

Spisak korišćene literature (pogledati ispod)


Spisak korišćene literature:

 • (1) Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta Beograd, izdanje 1980., „...termin „energetski efikasne zgrade“ se koristi u kontekstu označavanja zgrade koja proizvodi više energije nego što joj je potrebno...“, str 296.
 • (2) Forum, časopis Saveza arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, Beograd, 2000., str. 175., Pod pojmom „čiste zgrade“ podrazumevaju se oni objekti koji proizvode više energije od one koju potroše kao i oni koji žive u skladu sa okruženjem u kojem se nalaze
 • (3) Arhitektura i urbanizam, 18/19, 2006., skriptarnica arhitektonskog fakulteta u Beogradu, str. 36., tekst prof. dr. Aleksandre Krstić Furundžić u članku o krovnim strukturama.
 • (4) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2001., str. 53.,deo teksta „uticaj termičkog efekta na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (5) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 4., novembar 2001., str. 61.,deo teksta „uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (6) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 4., novembar 2001., str. 61.,deo teksta „uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (7) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 4., novembar 2001., str. 61.,deo teksta „uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (8) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 4., novembar 2001., str. 61.,deo teksta „uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (9) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 4., novembar 2001., str. 61.,deo teksta „uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (10) Principles of the heating and air conditioning – a handbook – fundamentals, American society of heating and refrigerating and airconditioning engineers, inc., ASHRAE, Atlanta USA, 1993., str. 128.
 • (11) Principles of the heating and air conditioning – a handbook – fundamentals, American society of heating and refrigerating and airconditioning engineers, inc., ASHRAE, Atlanta USA, 1993., str. 129.
 • (12) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2001., str. 54., deo teksta „uticaj termičkog efekta na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (13) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2001., str. 54., deo teksta „uticaj termičkog efekta na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (14) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2001., str. 54., deo teksta „uticaj termičkog efekta na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (15) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2001., str. 55., deo teksta „uticaj termičkog efekta na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (16) Principles of the heating and air conditioning – a handbook – fundamentals, American society of heating and refrigerating and airconditioning engineers, inc., ASHRAE, Atlanta USA, 1993
 • (17) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2001., str. 56., deo teksta „uticaj termičkog efekta na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (18) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2001., str. 56., deo teksta „uticaj termičkog efekta na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (19) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 4., novembar 2001., str. 63.,deo teksta „uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (20) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 4., novembar 2001., str. 63.,deo teksta „uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (21) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 4., novembar 2001., str. 63.,deo teksta „uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (22) Principles of the heating and air conditioning – a handbook – fundamentals, American society of heating and refrigerating and airconditioning engineers, inc., ASHRAE, Atlanta USA, 1993., str. 67.
 • (23) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2002., str. 30.,deo teksta „kombinovani uticaj termičkog efekta i vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (24) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2002., str. 31.,deo teksta „kombinovani uticaj termičkog efekta i vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (25) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2002., str. 32.,deo teksta „kombinovani uticaj termičkog efekta i vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (26) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2002., str. 32.,deo teksta „kombinovani uticaj termičkog efekta i vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (27) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2002., str. 33.,deo teksta „kombinovani uticaj termičkog efekta i vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (28) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2002., str. 33.,deo teksta „kombinovani uticaj termičkog efekta i vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.
 • (29) Klimatizacija grejanje hlađenje, skriptarnica arhitektonskog fakulteta, broj 2., maj 2002., str. 33.,deo teksta „kombinovani uticaj termičkog efekta i vetra na raspodelu pritisaka u zgradama“.

Na uobličavanje rada direktno su uticali i sledeći naslovi, iako njihovi tekstovi nisu doslovno citirani:

 • I. Radonić M.,Grejanje i vetrenje, Građevinska knjiga, treće i dopunjeno izdanje, Beograd, 1967.
 • II. Battle McCarthy Consulting engineers, Wind towers – detail in building, West Sussex, U. K., 1999.
 • III. Sajt www.gradjevinarstvo.rs

 

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


SAUTER-300X250-BANNER

Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...
Dr 20.03.2024.
Najveća prednost betonskog crepa u odnosu n...

;