INFONET-468X60-BANNER

AUSTROTHERM-970X250-BANNER

Water footprint - WF međunarodna standardizacija za proračun potrošnje vode za proizvode i usluge

06.03.2010. | Gradjevinarstvo.rs

Resursi pitke vode trpe sve veći pritisak industrije, poljoprivrede, ljudskih naselja… Međunarodna organizacija za standardizaciju uveliko radi na uvođenju internacionalnih  standarda za njen obračun - WF koncept, koji treba da pruži informacije o potrošnji vode za svako proizvedeno dobro ili uslugu.

Količina potrošene vode izražena na ovaj način naziva se water footprint - WF (vodeni trag) i funkcionisao bi po sličnom principu na koji se prati carbon footprint (carbon - ugljenik), tj. emisija ugljenika u atmosferu.
 
Sve veći broj kompanija u Japanu, SAD i Evropi, pokazuje interesovanje za obračun "vodenog traga" svojih produkata, jer žele da znaju kako njihova aktivnost deluje na prirodnu sredinu i da osmisle strategije za čuvanje vodnog bogatstva. I opet, kao i podatak o emisiji CO2, podatak o potrošnji vode postaje sve značajniji za proizvode u građevinarstvu, zgrade i cela naselja.

Tim japanskih stručnjaka sa Instituta za industrijsku nauku pri Tokijskom univerzitetu kojim je rukovodio profesor Taikan Oki, izračunao je Japanci indirektno dnevno potroše oko 118 litara vode kroz kupovinu knjiga, odeće i hrane, dok je za proizvodnju boce piva od 623 mililitra potrebno 10 litara vode, za izradu jednog automobila potrebno je 65 kubnih metara vode, za proizvodnju jednog personalnog računara (PC) utroše se četiri kubna metra, mobilnog telefona 912 litara, kaputa od tkanog materijala 623 litra, a vekne hleba 15 litara vode…

Građevinarstvo sveta već nekoliko godina intezivno radi na tome da smanji uticaj zgrada i ljudi na vodne sisteme u našem okruženju. Za to postoje brojne mogućnosti:

  • smanjenje potrošnje vode u zgradarstvu uz pomoć štedljivih sistema i uređaja - sanitarija, sistema za navodnjavanje zelenih površina, kolektora za kišnicu, itd.
  • ponovna upotreba sivih voda - korišćenje vode iz lavaboa, kada i tuš-kabina, sudopera, itd.
  • prečišćavanje kanalizacionih voda na parceli, sprečavanje odvođenja atmosferskih voda direktno u kanalizaciju ili prirodne vodotokove - zeleni krovovi i zelene površine, zemne barijere (nasipi) za prečišćavanje vode…

Napomena: Na portalu Gradjevinarstvo.rs nekoliko puta smo pisali o različitim sistemima i proizvodima kojima je osnovna prednost u odnosu na druge na tržištu to što u velikoj meri smanjuju potrošnju vode. Na kraju ovog teksta, klikom na tagove - ušteda vode, zeleni krov, pronađite povezane tekstove na ovom sajtu: o sanitarijama koje smanjuju potrošnju vode, o zelenim krovovima, standardima za zgrade koji prate i potrošnju vode u zgradi…

Nove tehnologije u proizvodnji, na primeru sijalica, 
ne utiču samo na njihovu potrošnju električne energije
tokom rada ili na dužinu životnog veka,
već i na uštedu vode prilikom proizvodnje

Water Footprint - WF koncept

Water Footprint - WF (water-voda, footprint - trag) ilustruje potrošnju vode iza koje stoje ljudi. WF jedne zemlje definiše se kao količina vode potrebna za proizvodnju dobara i usluga koje koriste stanovnici te zemlje.

Koncept WF je blisko povezan sa konceptom virtuelne vode (virtual water concept). Virtual water, koncept koji je predstavio Allan ranih 1990-ih, definisan je kao ukupna količina vode koja je potrebna u svim proizvodnim procesima za proizvodnju dobara ili usluga. Na primer, voda koja je potrebna biljci da izraste i da da plod.

Premisa koncepta jeste da virtuelna voda koja je upotrebljena za neki proizvod koji je uvezen u tu zemlju predstavlja alternativni izvor vode. Tako, uticaj potrošnje na domaće vodne resurse može biti smanjen povećanjem uvoza virtuelne vode (naročito povezano sa uvozom hrane).

WF koncept ističe sektore sa najvećom potrošnjom vode, i koriste kao polazna tačka za političke akcije. Dalje, različite studije otkrile su da se mnoge države sa oskudnim vodnim resursima ne ponašaju u skladu sa ekonomskim principom “komparativne prednosti” tako što izvoze dobra za čiju proizvodnju je potrebna veća količina vode, a uvoze one proizvode čija proizvodnja zahteva manju potrošnju vode. Posledica toga je, umesto da se smanjuje pritisak na vodne resurse, on biva povećan.

ilustracija: regionalni balans virtuelne vode i neto interregionalni protok virtuelne vode prikazan kroz trgovinu poljoprivrednim proizvodima za period 1997.-2001. godina (samo najveći neto protoci su prikazani - >10Gm3/godišnje)

WF koncept u poljoprivredi zasniva se na potrebama za biološkom vodom koju ima određena biljka. Potrošnja vode zavisi od fizioloških osobina vrste, geografskih specifičničnosti klimatskih uslova i kvaliteta zemljišta. Takođe, zavisi i od primenjenih tehnika i đubriva.

Potrošnja vode za jednu biljku definisana je ukupnom potrošnjom vode, od sađenja do berbe za određenu biljku u određenim klimatskim uslovima, kada je odgovarajuće tlo navodnjavano atmosferskim vodama i/ili veštačkim sistemom za navodnjavanje tako da ni na koji način ne ograničava rast biljke i njen razvoj.

Tabela 1: Prednosti i mane WF koncepta

Prednosti WF koncepta

Slabosti WF koncepta

Kvantitativni indikator - WF je naistaknutiji kvantitativni indikator potrošnje vode. Uprkos metodološkim ograničenjima adekvatan je za kvantifikaciju specifičnih uticaja koje potrošnja vode ima na okruženje.

Potencijal za kombinovanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka o vodi - Do sada se u EU Nacrt direktive za vodu (Water Framework Direktive) fokusirao na kvalitativne a ne kvantitativne podatke. Kombinacija ove dve vrste podataka biće značajan zadatak za budućnost.

Neprekidni razvoj - WF koncept se trenutno dalje razvija kako bi omogućio proračun specifične potrošnje vode po određenim sektorima.

Solidna baza podataka omogućuje upoređivanje - WF se zasniva na sveobuhvatnoj bazi podataka koja omogućava praćenje potrošnje vode prema različitim tipovima potrošnje. Ovo za uzvrat omogućuje realnije poređenje između različitih zemanja.

Odsustvo kvalitativnih informacija - Kvalitet vode je samo sporedni parametar, s obzirom da je predstavljen samo indirektno, uključivanjem količine proizvedenih otpadnih voda. Nema informacija o nivou zagađenja, ili drugih kvalitativnih podataka kao što je nivo nastalog zagađenja.

Nedostatak podatka za neke nivoe - Za poljoprivredu. WF koncept pokriva sve nivoe: specifične useve, sektor poljoprivrede, državu i svet. Međutim, za industrijsku i vodu za domaćinstva, postoje samo podaci o sektoru, državi i međunarodnoj potrošnji. Ovo je delimično zbog toga što detaljne informacije o potrošnji vode u industrijskim procesima nisu dostupni.

Konceptualni pristup - Uzimajući u obzir potrebe za vodom za određenu namenu, pretpostavka je da je upotrebljena sva naophodna voda za tu namenu. Ovo se ne poklapa sa stvarnom potrošnjom vode. Na primer, kod proračuna za uzgajanje nekog useva u poljoprivredi nisu uračunati gubici u navodnjavanju ili odvodnjavanje…

 

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...
Dr 20.03.2024.
Najveća prednost betonskog crepa u odnosu n...
Darko 14.03.2024.
Pa kad cveta mito i korupcija. Ako se to is...

;