PRIJAVA-468X60-BANNER
RT-TRANS
RT-TRANS
11080 BEOGRAD-ZEMUN, SRB
KRAJIŠKA 71 A, LOK. 10 i 11

011 3739 128
011 3739 130
DUŠKO TADIĆ, direktor

RT-TRANS

Preduzeće RT-Trans osnovano je 1993. godine. Nakon višegodišnjeg uspešnog rada, sada zauzima lidersku poziciju na tržištu.

Trenutno raspolaže sa 23 autodizalice (autokranovi) i 2 dizalice na gusenicama nosivosti od 100t i 400t. U strukturi zaposlenih, preduzeće zapošljava veoma kvalitetne rukovaoce autodizalica, sopstveni servis za popravku, održavanje i inženjersko-tehničko osoblje koje vrši ugovaranje, pripremu i izvršenje ugovorenih poslova.

Takođe, pod nadzorom svog inženjersko-tehničkog osoblja vrše konstruisanje, izradu i atestiranje namenskih alata i dizaličnih sredstava. Iskusni inženjeri u RT-Trans-u spremni su da sagledaju projekat objekta i u saradnji sa stručnim tehničkim delom kompanije od koje su angažovani, sagledaju i odrede način, dinamiku i najekonomičniji angažman autodizalica na gradilištu.

Inženjersko osoblje preduzeća RT-Trans obučeno je da vrši i nadzor radova, ukoliko se zbog specifičnosti posla proceni da je kontrola neophodna.

Savremeni vozni park koji poseduje spreman je uvek da odgovori na zahteve kao što su: utovar i istovar mašina i opreme, montaža čeličnih konstrukcija i montaža armirano betonskih konstrukcija, podizanje telekomunikacione opreme itd.

Preduzeće RT-Trans vrši usluge vertikalnog i horizontalnog transporta tereta. Fokus pri obavljanju ove delatnosti je na autodizalicama.

Autodizalice ili autokranovi su vema mobilna sredstva i kao takve veoma pogodne za korišćenje prilikom manipulacije teretima.

U svom posedu RT-Trans ima 20 autodizalica nosivosti od 20 do 400t, kamione sa pretovarnim dizalicama nosivosti do 66tm, kamione tegljače sa poluprikolicama, specijalna transportna sredstva (dolly) za prevoz dugih i teških tereta (kao što su prednapregnuti betonski nosači) i viljuškare.

KATEGORIJE