HIO SYSTEM
HIO SYSTEM
21000 NOVI SAD, SRB
BULEVAR OSLOBOĐENJA 78

021 4725 424
021 4725 425

HIO SYSTEM

HIO SYSTEM d.o.o. je privatna kompanija čija je osnovna delatnost zaštita starih građevinskih objekata ugroženih razornim dejstvom kapilarne vlage i podzemnih voda. 

U svom višegodišnjem radu kompanija primenjuje isključivo svoje iskustvo, sopstvene patente i tehnološke inovacije, sve pod imenom HIO-tehnologija®

Od 1998. godine HIO-tehnologijama trajno je sanirano blizu 400 crkava i više stotina kapitalnih objekata u zemlji i inostranstvu, od kojih većinu čine zaštićena kulturna dobra. Sva ispitivanja, statički proračuni, testovi i analize potvrđuju da HIO-tehnologija ne ugrožava stabilnost zidanih konstrukcija. Objekti na kojima je pre više godina primenjena tehnologija žive svoj novi život, dokazujući njenu efikasnost i dugotrajnost. 

Od svog osnivanja 1986. godine kompanija pažljivo gradi ugled profesionalnog i pouzdanog poslovnog partnera. Saradnja sa projektantima u svakoj fazi izrade projekta sanacije, pomoć klijentima pre, za vreme i posle izvedenih radova, visoka tehnička opremljenost, vrhunski obučeni operativci i pre svega moto "jednom zauvek", sve su to parametri kvaliteta po kojima se prepoznaje.

KATEGORIJE