Konkurs za arhitektonsko rešenje uređenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice u Subotici

14.10.2014. | Direkcija za izgradnju grada Subotice

JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ u saradnji sa „Inženjerskom komorom Srbije – Regionalni centar Subotica“ poziva sve zainteresovane da učestvuju u otvorenom, idejnom, jednostepenom i anonimnom konkursu za dizajn: Arhitektonsko rešenje uređenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice.

Zadatak konkursa je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja uređenja trgova i ulica u centru Subotice sa svim elementima koji se zahtevaju programom i projektnim zadatkom ovog Konkursa sadržanim u konkursnoj dokumentaciji, a u skladu sa aktuelnim urbanističkim i planskim zahtevima i intencijama.

Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014. godine, do 15 časova.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) i domaća pravna lica bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Učesnici konkursa mogu biti i strani državljani, ako ispunjavaju ostale uslove za učešće na konkursu. Najmanje jedan od autora svakog rada treba da ima visoku stručnu spremu iz oblasti arhitekture, ili da je student master studija tog fakulteta.

Članovi žirija

 • Jožef Cipa, dipl inž. arh
 • Deže Ludaši, dipl inž. arh
 • Doc. dr Viktorija Aladžić, dipl inž. arh.
 • mr Jasmin Šečić, dipl.grad.inž.
 • prof.dr Eva Vaništa Lazarević, dipl inž. arh.
 • Milorad Miladinović, dipl.inž.arh.
 • Milan Stojkov, dipl.inž.arh.
 • Branka Golijan, dipl.pravnik

Nagrade

 1. nagrada: 830.000,00 din.
 2. nagrada: 530.000,00 din.
 3. nagrada: 340.000,00 din.

U okviru nagradnog fonda ulaze i 3 otkupa po: 100.000,00 din.

Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti sa Portala Uprave za javne nabavke i sa Internet stranice narucioca www.sudirekcija.rs. Na istim adresama će se objavljivati i odgovori na pitanja učesnika na konkursu kao i eventualni dopunski materijali od interesa za uspešnost konkursa.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa ovim konkursom mogu se dobiti preko telefona broj: +381 24 671 525 ili putem e-mail-a: ingkomsu@ingkomora.rs. Lice za kontakt: Nada Vukmirica, „Inženjerska komora Srbije – Regionalni centar Subotica“, 24000 Subotica, ul. Korzo br. 1 II. sprat

 
Share |

Komentari: 0

VESTI /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nemanja Rodić 05.11.2019.
Bravo,molim vas da pošaljete ekipu da okrpi...
Milan 09.10.2019.
Da, sve je to lepo u teoriji. Međutim kao i...
Maxs 24.09.2019.
Pa neka plate 50€ i neka prijave radnike na...
Darko 23.09.2019.
Teško da će neko južno od Save da se vraća ...
Шумадинац 16.09.2019.
1. Смедерево - Зрењанин - Кикинда - Хоргош....