PRIJAVA-468X60-BANNER

INFONET-970X250-BANNER

Demit fasada - vodič za postavljanje fasade

26.03.2022. | Ana Glišić, d.i.g. | Gradjevinarstvo.rs

Demit fasada je najčešća vrsta fasade koja se postavlja kod nas. Razlog je niža cena u odnosu na neke druge fasade - izgradnja sendvič zidova ili ventilirajuće fasade, ali i brza i relativno laka ugradnja za fasadu koja pruža potreban komfor unutar objekat.

Demit fasada - slojevi

Demit fasada - slojevi

Zbog toga se svako naziva majstorom za fasadu, a mnogi se usuđuju da je postavljaju sami. Kad se uz to pokuša uštedeti na materijalu, pa se ne stavlja dovoljna količina lepka na primer, ne čudi da se malo malo čuje kako je negde otpala fasada ili se vide prizori ogoljenih zgrada i kuća i delova fasade na trotoaru. Kako se ne biste našli u ovakvoj situaciji, pokazaćemo vam na šta morate da obratite pažnju kad se radi demit fasada i kako da izbegnete najčešće greške prilikom postavljanja iste.

Šta je demit fasada?

Demit fasada spada u vrstu kontaktne fasade – izolacioni materijal je pričvršćen direktno za zid. Najčešće je u pitanju stiropor. Zbog toga se često demit fasada naziva stiropor fasadom, ali dovoljno je i samo fasada i da većina zna na šta mislite.

Poslednjih godina sve češće se koristi kamena vuna kao izolacioni materijal jer ima brojne prednosti nad stiroporom, ali i višu cenu.

Izolacione ploče se kod demit fasade (kontaktna fasada) lepkom lepe za zid, a potom i tipluju. Preko se radi sloj lepka za armiranje u koji se utapa mrežica, pa još jedan završni sloj iliti druga ruka lepka. Na kraju ide završna obrada fasade.

Ono na šta treba obratiti pažnju je da osim izbora kvalitetnog izolacionog materijala, treba birati i lepak i tiplove i ostale elemente podjednakog kvaliteta ukoliko bismo da imamo kvalitetnu i trajnu fasadu. Kao i za sve ostalo, i za demit fasadu važi da mogu da se odaberu najkvalitetniji materijali, ali ako nisu kvalitetno ugrađeni, sve je džabe. Takođe, preporuka je da izradu demit fasade prepustite kvalifikovanoj ekipi majstora.

Prednosti demit fasade

Osim što služi da izoluje objekat i omogući komfor unutar njega uz uštedu na računima za el. energiju i grejanje, demit fasada štiti spoljne zidove od atmosferskih padavina, vlage, temperaturnih oscilacija, kako u najtoplijim tako i u najhladnijim područjima.

Omogućava takođe protok difuzne pare i time sprečava pojavu plesni na zidovima s unutrašnje strane.

Demit fasada je tu da ušuška objekat i napravi zdravu i kvalitetnu mikro-klimu odnosno zdrave i udobne uslove za život i rad u prostorijama u objektu. Prednost je i da se može uraditi naknadno, na već postojećim objektima, a tu su i različite mogućnosti da se estetski poigra sa fasadom. Dakle, osim što izoluje i štiti objekat, demit fasada nudi i različite mogućnosti za krajnji izgled objekta.

Osobine demit fasade:

 • Pouzdanost i trajnost - kada se pravilno ugradi demit fasada može da traje više od 50 godina. Potrebno je eventualno povremeno čišćenje od paučine ili prašine u zavisnosti od toga koliko je objekat blizu saobraćaja;

 • Pelika ušteda troškova grejanja - demit fasada prvenstveno izoluje objekat i prvi rezultati vide se već u tome da je unutar njega leti hladnije, a zimi toplije. Dakle potreba za klimom i grejanjem je sigurno manja nego bez fasade;

 • Mogućnost odabira različitih debljina toplotne izolacije - kod nas se u praksi postavlja stiropor osmica, mada je u pogledu energetske efikasnosti preporuka da se radi stiropor 12 cm;

 • Prijatna klima u poslovnom ili stambenom prostoru;

 • Mogućnost odabira oblika spoljašnjeg zida i veliki izbor završnih dekorativnih slojeva.

Postavljanje kamene vune na fasadu

Postavljanje kamene vune na fasadu

Na šta treba obratiti pažnju kad se ugrađuje demit fasada (kontaktna fasada)

Postupak izrade demit fasade zahteva pripreme, kvalitetne materijale i rad. Kvalitet demit fasade zavisi i od materijala za izolaciju i od lepka kojim se ona lepi i od dekorativnog maltera.

Jedna od čestih grešaka jeste odabir materijala. Često se zbog toga što je jeftinije različite vrste materijala biraju od različitih proizvođača. Proizvođači garantuju da će fasadni materijal trajati minimum deset godina, ali to podrazumeva da se koriste sistemska rešenja jednog proizvođača.

Isto tako, kamena vuna kao termoizolacija zadovoljava visoke kriterijume u pogledu protivpožarnosti. Iste moraju da zadovolje i lepak i ostali elementi koji se kombinuju sa njom.

Takođe, važno je i vreme kada se izvode radovi na fasadi. Temperature ne smeju biti ispod nule, a ni previsoke. Generalno fasada se ne postavlja zimi i treba izbegavati leto. Najbolje je u jesen, eventualno na proleće.

Koraci za kvalitetno izvođenje demit fasade su sledeći:

 • pripremni radovi koji uključuju nabavku materijala, opreme i montažu skele;

 • provera podloge;

 • postavljanje početnog profila;

 • lepljenje izolacionih ploča;

 • tiplovanje ploča;

 • ugaono armiranje na svim uglovima i otvorima;

 • postavljanje mrežice i nanošenje lepka;

 • gletovanje i izrada završnog dekorativnosg sloja fasade;

 • demontaža skele i čišćenje okoline objekta.

Izradi demit fasade i izolacije pristupamo pošto su sve okolne površine na kojima se ne izvodi izolacija zaštićene. Da bi se fasada radila moraju da budu završeni radovi na krovu, zamenjena i montirana bravarija, završena izolacija terase i balkona. Treba da se završe i svi radovi unutar objekta koji mogu da dovedu do pojave vlažnih mesta na fasadi.

Provera podloge

Kontaktna iliti demit fasada može da se izvede na novom ili postojećem objektu. Kod novih objekata sa radovima može da se počne odmah odnosno nakon što se završi krov, postave prozori i vrata i završi sa instalacijama unutra kako ne bi došlo do havarije i pojave vlage na svežoj fasadi.

Kod renoviranja, tj. kod izvođenja fasade na postojećim objektima, pre početka radova je neophodno izvršiti proveru stanja postojeće fasade. Dakle mora da se proveri stanje podloge.

Prvo se izvrši pregled okom, zatim kuckanjem, grebanjem i paranjem i proba kvašenjem. Ispitiuje se ravnost podloge ravnjačom. Proveravaju se najznačajniji paramatri - nosivost, neravnine i vlažnost podloge. Proverava se i adhezija za podlogu. Zatežuća sila treba da iznosi 0,08Mpa.

Kada se demit fasada radi stiroporm provera adhezije podloge može da se radi kidanjem kocke pre početka postavljanja izolacije. Za podlogu se zalepi parče stiropora dimenzija 10x10cm. Lepi se lepkom u sloju do 1cm. Nakon minimum tri dana kocke se uklanjaju sa podloge čupanjem. Ukoliko se pokida stiropor onda je dobro i stanje podloge i kvalitet lepka. Ukoliko se odvali parče zida ili maltera onda podloga mora da se dovede u red. U ovakvim slučajevima važno je da se zid premaže akrilnom podlogom kako bi se ojačala veza lepka i zida i istovremeno pokupila prašina .

Napomena je da se sve neravnine na postojećoj fasadi ispravljaju malterisanjem, a ne stavljanjem debljeg sloja lepka prilikom lepljenja izolacionih ploča.

Postavljanje početnog profila tj. lajsne

Kod izrade fasade neophodno je postaviti početni profil jer on služi kao okvir za izvođenje ravne fasade. Nakon provere podloge ugrađuje se aluminijiumska ugaona nivelaciona lajsna po donjem obodu fasade. Postavljaju se profili u širini jednakoj debljini izolacione ploče.

Postavljanje početnog profila

Postavljanje početnog profila (lajsne)

Ova lajsna mora da se postavi savršeno ravno s obzirom da je vodilja za postavku termoizolacije i same fasade. Prilikom postavljanja mora stalno da se proverava horizontalna nivelacija profila. Pošto se ugradi lajsna, preporuka je da se razmeravanjem kanapom obeleži fasada.

Početni profili je osnova za dalje postavljanje ploča. Kada imamo situaciju da je podloga neravna, tamo gde je potrebno, postavljaju se distanceri. Druga uloga početne lajsne je da onemogući potencijalne glodare i gamad da progrizu stiropor i zavuku se u fasadu.

Neretko se dešava da investitori izbegavaju postavljanje početnog profila pri izradi demit fasade radi uštede. To može dovesti do toga da izolacione ploče skliznu sa zida, posebno kada se radi o kamenoj vuni koja u odnosu na stiropor ima popriličnu težinu.

Lepljenje termoizolacije

Lepak za stiropor i kamenu vunu jednako je važan kao i to koja će se debljina ploče za izolaciju izabrati. On služi da spoji izolaciju sa zidom i mora da bude kvalitetan. Lepak se nanosi duž oboda ploče i po sredini ploče tako da između ploče i podloge ne sme da cirkuliše vazduh.

Pravilno se nanosi ivična traka širine oko 5cm po obodu ploče i po sredini minimum 3 mesta prečnika oko 15cm odnosno oblik slova W ako se radi sa poliuretanskim lepkom. Ukupna pokrivenost ploče lepkom bi trebalo da bude oko 40%.

Lepljenje izolacione ploče

Nanošenje lepka na termoizolacionu ploču

Kada se lepi izolacija kod demit fasada neophodno je poštovati proceduru. Stiropor se lepi u roku od dva sata od spravljanja lepka. Majstori često izostavljaju da nanesu lepak duž oboda ploče kako bi štedeli na potrošnji materijala i vremenu lepljenja. To uzrokuje pucanje i odlepljivanje fasade pri snažnom vetru. Tako se omogućava da hladan vazduh prodre između ploče i zida. To onemogućava izolaciju da obavi svoj posao. Da ne govorimo o mogućem zadržavanju vode i o pojavi buđi.

Ploče se lepe od početnog profila na gore vodeći računa da jedna ne izlazi iz ravni u odnosu na druge. Postavljaju se tesno jedna uz drugu, a drugi red smaknuto za 1/2 ploče. Lepljenje ploča na uglovima radi se tako što se naprave takozvani češljevi. Oko otvora treba da se izbegava spoj dve ploče kako bi se sprečila pojava pukotina u uglovima.

Tiplovanje izolacionih ploča

Pošto se ploče termoizolacije zalepe, dodatno se učvršćuju tiplovanjem. Postavlja se minimum 6 tiplova po kvadratu izolacije. U ivičnim zonama, zbog opasnosti od vetra, postavlja se minimum 8 komada.

U zavisnosti od materijala podloge i termoizolacije koriste se različite vrste tiplova. Na primer kada se demit fasada radi na zidu od gasbeton blokova moraju da se koriste specijalni tiplovi da ne bi došlo do krunjenja i prslina u strukturi blokova.

Da bi se dobila ravna i izjednačena površina, nakon tiplovanja se radi brušenje ploča i spojnica.

Nanošenje prvog sloja lepka i armiranje mrežice

Pošto se ploče utipluju, nanosi se lepak. Imajte na umu da je za lepljenje izolacije potrebno 2-3 dana, za armiranje i gletovanje 5-7 dana.

Armatruna mrežica se uranja u potpunosti u spoljnu trećinu sveže nanetog lepka sa preklopom od 10-15cm. Dakle, pri proračunu količine mrežice računati za 10-15% veću potrebnu površinu nego što je površina fasade. U praksi se često mrežica ne utisne u potpunosti što dovodi do nastanka prslina i pukotina na površini fasade.

Nanošenje lepka

Nanošenje lepka

Kako bi se zaštitila izolacija na osetljivim mestima i sprečilo krunjenje fasade, na uglovima i otvorima se postavljaju ugaoni profil sa integrisanom mrežicom. Preporuka je da se na prozorima koriste okapni profili kako bi se odvodila kišnica.

Gletovanje i završni sloj dekorativnog maltera

Kada se lepak osuši, nanosi se završni sloj lepka za gletovanje kako bi se dobila glatka i ravna podloga za završni sloj dekorativnog maltera. Ukupna debljina prvog i drugog sloja treba da bude minimum 5mm.

Pre dekorativnog sloja, nanosi se osnovni premaz iliti prajmer koji služi da omogući bolju adheziju armiranog i dekorativnog sloja fasade.

Koliko košta demit fasada?

Koliko košta demit fasada stiroporom dali smo u tekstu o ceni demit fasade. Kamena vuna je skuplja pa je za kvadrat fasadnog stiropora debljine 12cm potrebno izdvojiti 685 - 915 dinara, a za kamenu vunu iste debljine 1480 – 2100 dinara. Cena stiropora, cena kamene vune i cena lepka za stiropor variraju u zavisnosti od proizvođača i karakteristika.

Za izradu demit fasade potrebno je uračunati i prateće elemente poput tiplova (10-70 dinara po komadu) i ruke majstora što iznosi oko 20 evra po kvadratu.

Napomena: Za demit fasadu ne važi da se cena umanjuje za površine prozora jer tu ima više posla.

Demit fasada - zaključak

Demit fasada je najčešći vid izrade fasade kod nas pa je dovoljno reći i samo fasada i da se zna na šta mislite. Za manje novca od na primer ventilisane fasade daje podjednak komfor i zaštitu objekta, a ujedno i mogućnost za različite izglede fasade i odabir dekorativnog sloja.

Osim odabira kvalitetnih i odgovarajućih materijala za demit fasadu neophodno ju je izvesti kvalitetno. Dakle moraju da se poštuju pravila i uputstva oko nanošenje lepka, vreme sušenja, postavljanja početne lajsne, obrade oko otvora i uglova, uranjanja mrežice itd. Sve to sprečiće da dođe do pucanja, krunjenja i otpadanja delova fasade i dovesti do toga da demit fasada duže traje. Savet je da ugradnju prepustite kvalifikovanim majstorima.

Ukoliko se dvoumite da li da odaberete stiropor ili kamenu vunu za izolaciju, pročitajte sve o njima na našem portalu Izolacija.rs u delu o termoizolaciji.

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


AUSTROTHERM-300X250-BANNER

ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Pele 28.09.2023.
Ja sam bio skeptičan kaoa su mi nudili ali ...
Poštovani u vezi vašeg teksta o korupciji u...
almir 30.08.2023.
Da li je planom rekonstrukcije predvidjeno ...
O rastu cena stanova se govori gotovo sa za...
Marija 10.07.2023.
Ivrstan tekst! Mnogo sam naučila o aspektim...

;