Konkurs za uređenje tri centralna trga u Beogradu

23.12.2014. | Gradjevinarstvo.rs

Grad Beograd i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda raspisuju otvoreni idejni dvostepeni anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike).

Cilj konkursa je da se izabere što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje koje će, kroz neophodne procedure, omogućiti realizaciju prepoznatljivog i jedinstvenog uređenja tri centralna gradska trga i otvorenih javnih prostora koji ih povezuju. Predmetni urbanističko-arhitektonski konkurs kojim su obuhvaćena tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike), raspisuje se i u cilju afirmisanja javnog interesa, kroz unapređenje, dodatnu aktivaciju i osavremenjivanje otvorenih gradskih prostora i njihovih sadržaja. U tom smislu, imajući u vidu potrebe građana, važeće urbanističke i planske dokumente, kao i intencije Gradske uprave Beograda da otvorene javne gradske prostore učini dostupnijim pešacima, aktivnijim i privlačnijim za različite grupe korisnika, ovaj Konkurs ima za cilj i uspostavljanje osnovnih principa za reafirmaciju i unapređenje funkcionalnih i ambijentalnih kvaliteta javnih gradskih prostora koji su predmet ovog Konkurs.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture i dizajna, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, po želji, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente arhitekture, pejzažne arhitekture i dizajna. Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Sastav žirija

Predsednik žirija: Milutin Folić, dipl.inž.arh., gradski arhitekta
Nebojša Minjević, dipl.inž.arh. - zamenik predsednika žirija
Akademik prof. Branislav Mitrović, dipl.inž.arh. - član žirija
Prof. Boris Podreka, dipl.inž.arh. – član žirija
Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, dipl.inž.arh. – član žirija
Zamenik člana žirija - Milana Jočić, dipl.inž.arh.
Izvestioci - Ana Lazović, dipl.inž.arh. i Jelena Đerić, dipl.inž.arh.

Rokovi:

Početak konkursnog roka je 17.12.2014.
Rok za postavljanje pitanja 15.01.2015.
Rok za predaju radova u prvom stepenu je 06.03.2015.
Objavljivanje rezultata konkursa u prvom stepenu o izboru pet radova je 20.03.2015.
Početak drugog stepena je 03.04.2015. za izabrane učeniske
Rok za predaju u drugom stepenu je 05.05.2015.
Objavljivanje rezultata u drugom stepenu je 15.05.2015.

Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda u iznosu od 2.550.000,00 dinara, prema sledećoj raspodeli:

  • Prva nagrada: 1.000.000,00 dinara
  • Druga nagrada: 500.000,00 dinara
  • Treća nagrada: 300.000,00 dinara

Konkursnu dokumentaciju učesnici konkursa mogu preuzeti u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, od 17.12.2014. svakog radnog dana od 09.00 do 16.00 časova, uz uplatu iznosa od 1.000,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91, Društvo arhitekata Beograda sa naznakom „Konkurs za tri centralna trga u Beogradu". Na zahtev učesnika konkursne podloge će biti dostavljene preporučeno poštom. Preuzimanjem, odnosno naručivanjem konkursne dokumentacije uz prethodnu uplatu zainteresovana lica stiču pravo učešća na Konkursu.

Detaljnije na:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PROGRAM KONKURSA

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nemanja Rodić 05.11.2019.
Bravo,molim vas da pošaljete ekipu da okrpi...
Milan 09.10.2019.
Da, sve je to lepo u teoriji. Međutim kao i...
Maxs 24.09.2019.
Pa neka plate 50€ i neka prijave radnike na...
Darko 23.09.2019.
Teško da će neko južno od Save da se vraća ...
Шумадинац 16.09.2019.
1. Смедерево - Зрењанин - Кикинда - Хоргош....