IZOLACIJA-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

eKatastar i KnWeb servis - javni pristup katastru nepokretnosti

09.11.2023. | Snežana Trtica Graovac | Gradjevinarstvo.rs

Zaboravite na dugotrajno čekanje u redovima katastra - eKatastar, ili KNWEB servis, je tu da vam omogući brzo i efikasno upravljanje nekretninama. Predstavljamo vam online platforme koje pružaju detaljan uvid u podatke katastra nepokretnosti u Srbiji, nudeći jednostavan javni pristup katastru za sve korisnike i registrovane članove.

KNWEB - Katastar nepokretnosti

Online usluge RGZ-a

Šta je KNWEB?

KNWEB je online aplikacija Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) koja omogućava uvid u katastar, upisane nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije koje su u trenutku pretrage bile zavedene kao aktivne.

Pomoću nje svaki građanin može proveriti status određene nekretnine za koju je pokazao interesovanje. Bez obzira da li je u pitanju kupovina ili iznajmljivanje nepokretnosti, zainteresovani građanin može proveriti ko je vlasnik nepokretnosti, površinu i način korišćenja nepokretnosi, da li je ista čista, odnosno da li ima upisanih hipoteka ili drugih zabeležbi. 

Trenutno je u online katastru evidentirano blizu 19 miliona parcela i skoro 5 miliona objekata.

eKatastar nepokretnosti je javna knjiga u kojoj se nalaze osnovni podaci o nepokretnostima i pravima nad njima.

Putem KNWEB katastar aplikacije iz baze se dobijaju infomacije o:

  • Zemljištu - katastarska opština, broj, oblik, površina, način korišćenja, bonitet, katastarska klasa;
  • Zgradama, stanovima, poslovnim objektima - katastarska opština, položaj, površina, status objekta (ima odobrenje za korišćenje), način korišćenja (stambena zgrada), spratnost, broj soba, pravo svojine, zabeležbe i sl.

Drugim rečima, KNWEB prijava omogućava upoznavanje sa osnovnim informacijama o nekretnini i njenom vlasniku, što daje izvesnu dozu sigurnosti pre sprovođenja bilo kakvih akcija sa datom nekretninom. Sa druge strane, takva upisana nekretnina u katastar nepokretnosti ima višu vrednost na tržištu. 

Pored pisanih uvida u podatke, pomoću odgovarajućih alata nepokretnosti upisane u katastar mogu se prikazati i vektorski ili u vidu ortofoto snimaka. 

eKatastar nepokretnosti

eKatastar (printscreen/RGZ)

Kako je koncipiran eKatastar?

eKatastar nepokretnosti je jedinstveni centralni registar u kome se nalaze svi podaci o upisanim nepokretnostima na teritoriji cele države, podeljeni po opštinama. Među opštinama nalaze se i gradske opštine Beograda i Niša. Prilikom pretrage nekretnine koja se nalazi na teritoriji ovih opština, važno je znati da se za pretragu bira opština određenog grada gde se nekretnina nalazi. Pa tako, ako se nekretnina nalazi na Voždovcu, u pretragu birate katastarska opština Voždovac, a ne Beograd.

Provera se vrši izborom odgovarajuće opštine, zatim katastarske opštine, a potom se, pretraga ili javni pristup katastru vrši prema broju parcele ili prema adresi na kojoj se nepokretnost nalazi. Ovakav način pretrage podataka u eKatastru i dobijanje osnovnih informacija o izabranoj nekretnini naziva se KNWEB javni pristup.

Katastar nepokretnosti - javni pristup

Javni pristup eKatastaru (printscreen/RGZ)

Međutim, ukoliko želite ili imate potrebu, KNWEB pretraga, vam pruža mogućnost uvida u prošireni set podataka u odnosu na pretragu po javnom pristupu.

Da bi ste ostvarili takvu mogućnost morate biti registrovani korisnik, a da bi se registracija odobrila morate imati ugovor sa Republičkim geodetskim zavodom o korišćenju podataka katastra nepokretnosti i morate to učiniti u ime pravnog lica registrovanog na teritoriji Republike Srbije.

Video uputstvo za korišćenje servisa eKatastar - javni uvid

eKatastar i registrovani korisnici

U ime pravnog lica na memorandumu firme neophodno je dostaviti zahtev Republičkom geodetskom zavodu na poštansku ili email adresu, kojim izražavate želju za korišćenjem aplikacije KNWEB i sa tim u vezi želite da potpišete ugovor.

Kada postanete registrovani korisnik, vaša RGZ KNWEB prijava svodi se na jednostavno logovanje. Ulaskom u KNWEB katastar sistem, dobijate mogućnost, da pored pretrage podataka prema broju katastarske parcele i adrese, sada možete vršiti pretragu i na osnovu imena i prezimena, odnosno naziva pravnog lica, kao imaoca prava nepokretnosti, odnosno preko JMBG ili matičnog broja preduzeća. Takođe, ova opcija nudi mogućnost pretrage nepokretnosti određenog lista nepokretnosti. 

Sve ovo ukazuje da registrovani korisnik ima daleko temeljniji uvid i dolazi do preciznijih informacija, čime je i krajnji ishod korišćenja tih podataka sigurniji i ispravniji.

Da li KNWEB pretraga nešto košta?

Bez obzira da li imate KNWEB javni pristup ili ste registrovani korisnik pretrage eKatastra, nemate nikakvih obaveza plaćanja.

Međutim, ukoliko korisnik izabere opciju da se dobijeni podaci nepokretnosti mogu štampati, takav izveštaj se plaća. Plaćanje se vrši jednom mesečno na osnovu specifikacije i broja upita za taj mesec.

Ukoliko se izvrši do 20 upita na mesečnom nivou, cena je 2.360,00 dinara. Svaki upit preko toga plaća se, dodatni 110,00 RSD po upitu. 

I pored plaćanja, podaci koji su odštampani nemaju status službenog dokumenta. Da bi to postali moraju biti potpisani i overeni od strane nadležnog organa. Tek tada se mogu koristiti kao zvaničan, službeni dokument.

eKatastar nepokretnosti štedi vreme

Velika prednost online katastra jeste što većinu važnih informacija možete dobiti bez odlaska u sam katastar nepokretnosti. Na taj način ne samo da ćete dobiti neophodnu informaciju, uštedećete vreme, a i gužve na šalteru u katastru će biti prošlost.

Još jedna važna informacija koju eKatastar može da vam pruži jeste uvid u stanje vašeg predmeta. Odnosno, dovoljno je da u odgovarajuću pretragu na eKatastru unesete broj vašeg predmeta. Nakon toga dobićete odgovor u kom statusu se predmet nalazi.

E-oglasna tabla katastra nepokretnosti

Još jedna važna i bitna usluga kada je eKatastar nepokretnosti u pitanju jeste oglasna tabla na kojoj ova ustanova izdaje saopštenja, rešenja i druga značajna akta koja se tiču njihove nadležnosti. Upravo na toj tabli biće objavljeno i rešenje vašeg predmeta.

e-oglasna tabla

e-Oglasna tabla (printscreen/RGZ)

Stoga, povremeno posetite e-Oglasnu tablu, ulogujte se sa svojim pristupnim podacima i proverite da li je vaše rešenje objavljeno. Ovo je posebno važno budući da se rešenja čuvaju najduže mesec dana na elektronskoj oglasnoj tabli, a nakon toga se povlače i jedina informacija koju možete dobiti jeste da li je rešenje izdato ili ne. 

eŠalter katastra nepokretnosti

Jedan od posebno važnih i korisnih sistema KNWEB aplikacije jeste eŠalter. eŠalter u velikoj meri doprinosi operativnosti i uštedi vremena za obavljanje važnih administrativnih poslova, a u nadležnosti katastra nepokretnosti. Sa druge strane, digitalni šalter smanjuje mogućnost falsifikovanja dokumenata i sprečava razne mahinacije i manipulacije po osnovu ovih važnih informacija i dokumenata. 

eŠalter

eŠalter (printscreen/RGZ)

Prema novinama koje su nastale izmenama zakona, a koje važe od 4. novembra 2023. godine, eŠalter je pretrpeo izvesne izmene. Evo šta to tačno znači:

  • Građani, umesto dosadašnjih šaltera, sada mogu koristiti isključivo digitalni šalter, koji je stalno dostupan. Međutim, da bi građanin podneo zahtev za upis u katastar ili podnošenje bilo kojeg drugog zahteva, to može učiniti samo preko ovlašćenih profesonalnih korisnika: advokata ili geodetskih organizacija;
  • Pored standardne takse RGZ-a, građani će morati plaćati usluge ovlašćenim advokatima u iznosu od 24.750 dinara po zahtevu. Međutim, advokati su naglasili da će tarife biti u skladu sa zahtevnošću same procedure. Manje komplikovane će imati nižu tarifu u odnosu na komplikovanije postupke.

Pored profesionalnih korisnika, ovlašćenje za korišćenje digitalnog šaltera imaju:

  • Javni beležnici, javni izvršitelji, sudovi, kao obveznici dostave, koji dostavljaju dokumentaciju preko aplikacije, koju obezbeđuje Ministarstvo pravosuđa, a koja je povezana sa e šalterom;
  • Korisnici za obavljanje registrovane delatnosti: banke i licencirani procenitelji.

Prednost digitalnog šaltera je što su svi korisnici međusobno umreženi. Javni beležnici svu dokumentaciju vezanu za kupovinu, prodaju ili poklon koju su do sada samo papirološki overavali, sada su u obavezi da tu dokumentaciju, odnosno te informacije, šalju katastru koji je u obavezi da u roku od pet dana te promene zavede u sistem.

Ovlašćeni advokati imaju uvid u eŠalter, putem koga mogu podneti zahtev za upis nepokretnosti, za promenu vlasnika, za upis hipoteke ili druge zabeležbe i sl, dok geodetske organizacije podnose zahteve vezano za parcele, njihovo spajanje, cepanje i sl.

Kao što se može zaključiti sva razmena dokumentacije svedena je na digitalnu razmenu i to je ogromna prednost budući da se ceo proces ubrzava, a svaki vid zloupotrebe ovih veoma važnih podataka sveden je na najmanju moguću meru

KNWEB aplikacija - javni pristup online katastru

Ukoliko samo pođemo od činjenice koliko je posao sa papirima naporan, neizvestan, stresan, a važan, KNWEB pretraga je jedno olakšavajuće i veoma važno sredstvo da sve papirološke zavrzlame vezane za nepokretnosti, evidetirane u online katastru, pojednostavimo i učinimo pristupačnijim i jednostavnijim.

Ova aplikacija je korisna za građane, javne službenike i pravna lica kojima je neophodan pristup podacima o nepokretnostima, a radi kupovine ili prodaje neke nepokretnosti, radi sprovođenja građevinskih projekata, urbanističkog planiranja ili nekih sličnih situacija kada su ovi katastarski podaci neophodni.

Temeljnim istraživanjem i proučavanjem šta je sve KNWEB pretraga u stanju da pruži, smanjiće se stres i nepotrebno trošenje vremena na šalterima, vreme čekanja za dobijanje odgovarajućih dokumenata svešće se na najmanju moguću meru, a sve to će biti učinjeno uz najvišu dozu preciznosti i sigurnosti po sve aktere u procesu koji se obavlja.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Tanja 24.11.2023.
Čini mi se da ne bi bila loša ni kombinacij...
DARKO 06.11.2023.
Na svake 2 godine ili pred izbore ista prič...
Pele 28.09.2023.
Ja sam bio skeptičan kaoa su mi nudili ali ...
Poštovani u vezi vašeg teksta o korupciji u...
almir 30.08.2023.
Da li je planom rekonstrukcije predvidjeno ...

;