PRIJAVA-468X60-BANNER

Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan

04.12.2008. | Gradjevinarstvo.rs

Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan, overavanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz nadoknadu.

“Sl. glasnik RS”, br. 75/2003

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način uvida u doneti urbanistički plan, način overavanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu.

Potpisivanje plana

Član 2

Po donošenju urbanistički plan se radi potpisivanja, overavanja i arhiviranja izrađuje u tri primerka u analognom i u četiri primerka u digitalnom obliku.

Sve primerke urbanističkog plana u analognom obliku, pre overavanja potpisuju preduzeće, odnosno drugo pravno lice, odnosno druga organizacija koja je izradila plan, odgovorni urbanista koji je rukovodio izradom plana i organ nadležan za donošenje plana.

Preduzeće, odnosno drugo pravno lice, odnosno druga organizacija, koja je izradila plan i odgovorni urbanista mogu za svoje potrebe izraditi po jedan primerak plana za potpisivanje, overavanje i čuvanje u svojim arhivama odnosno dokumentaciji.

Overavanje plana

Član 3

Potpisane urbanističke planove u analognom obliku overavaju preduzeće, odnosno drugo pravno lice, odnosno druga organizacija koja je izradila plan, odgovorni urbanista koji je rukovodio izradom plana i organ nadležan za donošenje plana.

Dostavljanje plana

Član 4

Jedan primerak donetog, potpisanog i overenog urbanističkog plana u analognom obliku i jedan primerak plana u digitalnom obliku dostavljaju se arhivi organa nadležnog za njegovo donošenje, a dva primerka donetog, potpisanog i overenog urbanističkog plana u analognom i dva primerka plana u digitalnom obliku dostavljaju se organu nadležnom za njegovo sprovođenje.

Jedan primerak donetog urbanističkog plana u digitalnom obliku dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove urbanizma.

Arhiviranje plana

Član 5

Po jedan primerak donetog, potpisanog i overenog urbanističkog plana u analognom obliku i po jedan primerak plana u digitalnom obliku čuvaju se kao arhivski materijal u arhivi organa nadležnog za njegovo donošenje i u arhivi organa nadležnog za njegovo sprovođenje.

Umnožavanje plana

Član 6

Originalni urbanistički plan, organ nadležan za njegovo sprovođenje umnožava i overava kao kopiju donetog urbanističkog plana.

Uvid u plan

Član 7

Doneti urbanistički plan iz člana 6 ovog pravilnika na zahtev zainteresovanih lica, organ nadležan za njegovo sprovođenje, daje na uvid.

Vreme i mesto uvida u urbanistički plan objavljuje se na oglasnoj tabli organa nadležnog za donošenje plana.

Izvod iz urbanističkog plana

Član 8

Na zahtev zainteresovanog lica, organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju daje izvod iz urbanističkog plana koji se odnosi na lokaciju za koju je podnet zahtev.

Uz zahtev za dobijanje izvoda iz urbanističkog plana se podnosi kopija plana parcele

Izvod sadrži pravila uređenja a naročito tehničke uslove za priključenje na saobraćajnu, komunalnu i drugu infrastrukturu koji se odnose na lokaciju, odnosno tipičnu celinu za koju je podnet zahtev.

Izvod sadrži i pravila gradnje koja su utvrđena urbanističkim planom, a odnose se na lokaciju, odnosno tipičnu celinu za koju je podnet zahtev.

Izvod sadrži i sve uslove i podatke neophodne za izradu idejnog projekta kao i nivelacione uslove, a naročito grafički prikazanu regulacionu i građevinsku liniju.

Izvod se izdaje u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva, uz naknadu stvarnih troškova njegovog izdavanja.

Ustupanje plana

Član 9

Ustupanje kopije urbanističkog plana vrši se na zahtev zainteresovanog lica.

Za ustupanje kopije donetog urbanističkog plana naplaćuju se stvarni troškovi izrade kopije.

Završna odredba

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Jovan Vranjes 01.02.2023.
Zemljiste je bilo opstinsko,kupili smo ga i...
Pablo 01.02.2023.
Nema gradnje nikakve gospodo preduzetnici. ...
Nena 31.01.2023.
Ima li nade da se u Sadovima kod zeleznicke...
Jovan Vranjes 30.01.2023.
Da li cemo mi koji odavno trazimo legalizac...
DARKO 30.01.2023.
Ne može legalizacija objekata građenih na t...

;