INFONET-468X60-BANNER

MLADOST-970X250-BANNER

Planovi za poboljšanje vodovodnog i kanalizacionog sistema u opštini Bogatić

25.11.2011. | E-kapija

Javni sistem vodosnabdevanja u opštini Bogatić, nije na zadovoljavajućem nivou. Proizvodnja i isporuka sanitarne vode sa javnog sistema vodosnabdevanja postoji samo u naselju Bogatić (zadovoljava potrebe 22,3% stanovništva opštine), dok u ostalim naseljenim mestima nema izgrađenih vodovodnih sistema, a potrošači se vodom snabdevaju iz sopstvenih bunara.

Postojeći vodovodni sistem u Bogatiću je lokalnog karaktera i sastoji se od izvorišta/vodozahvata, sistema za hlorisanje vode, rezervoara (vodotornja), potisnog cevovoda i distributivne mreže. Izvorište kapaciteta od oko 50 l/sec, ima veoma povoljan položaj u odnosu na prirodni pravac gradijenta podzemnih voda i u potpunosti zadovoljava potrebe naselja (procenjuje se da je ukupan kapacitet bunara oko 3x30 l/sec, ali trenutno potrebe zadovoljavaju samo dva bunara, a treći uglavnom nije u radu). Osim hlorisanja nema drugih tretmana vode, na bunarima ne postoje merači protoka, kao ni sistem monitoringa podzemnih voda u zoni izvorišta.

Za izvorište je definisana zona neposredne zaštite, koja se poklapa sa granicom kompleksa izvorišta. Sistem snabdevanja naselja Bogatić je relativno nov, u veoma dobrom stanju i u potpunosti zadovoljava potrebe naselja, kako u proizvodnji, tako i u distribuciji sanitarne vode. S obzirom na nedovoljnu iskorišćenost sistema, a naročito potencijala izvorišta, postoji realna mogućnost proširenja konzumnog područja, odnosno izgradnja regionalnog vodovoda opštine, za šta je već obezbeđena i projektna dokumentacija.

Domaćinstva u ostalim naseljenim mestima snabdevaju se vodom sa sopstvenih bunara. Imajući u vidu da na čitavoj opštini ne postoji sistemi za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje fekalnih i drugih otpadnih voda, kao i relativno visok nivo podzemnih voda u čitavom Mačvanskom basenu, najveći problemi vezani za ovaj vid snabdevanja vodom jesu nepostojanje praćenja i izveštavanja o kvalitetu vode za piće i stanja izidanih individualnih bunara, a sa kojih se, pored domaćinstava, vodom snabdevaju i lokalni javni i privredni objekti.

Projektovanje kanalizacionog sistema

Na čitavoj teritoriji opštine ne postoji kanalizacioni sistem, tako da se sve otpadne vode evakuišu u individualne septičke jame, malih kapaciteta. Aktivnosti na rešavanju ovog velikog problema su u toku, tako da je projektnom dokumentacijom planirano da budući regionalni kanalizacioni sistem, osim za naselje Bogatić, reši i problem otpadnih voda naselja Sovljak, Crna Bara, Glogovac, Dublje, Belotić i Klenje. Ujedno je u toku i izrada projektne dokumentacije kanalizacionog sistema u mesnim zajednicama Badovinci, Očage, Salaš Crnobarski, Banovo Polje, Metković, Glušci i Uzveće.

Generalno, koncepcijom sakupljanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda, planirano je da buduća fekalna kanalizaciona mreža naselja Bogatić bude deo Regionalnog kanalizacionog sistema za naselja Bogatić, Crna Bara, Glogovac, Sovljak, Klenje, Dublje i Belotić. Do sada je izgrađena primarna fekalna kanalizaciona mreža kroz naselje Bogatić, u toku je izgradnja regionalne crpne stanice (na lokalitetu stočne pijace) i sekundarne kanalizacione mreže naselja, kao i potisnog cevovoda (od Bogatića do recipijenta - reke Save).

Planirano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda maksimalnog kapaciteta 30.000ES, za sada je samo opredeljena lokacija uz reku Savu u površini od 9.900m2, budući da je idejnim projektom za izgradnju ovog postrojenja zajedeničkog za naselja Bogatić, Sovljak, Crna Bara, Glogovac, Dublje, Belotić i Klenje, definisan potreban kapacitet i potrebna površina za njegovu izgradnju.

Što se tiče industrijskih otpadnih voda u naselju Bogatić i u selima opštine Bogatić, i nema značajnijih zagađivača, a, u perspektivi, eventualne otpadne vode industrije, moraće prethodno, pre upuštanja u regionalnu kanalizacionu mrežu, da se tretiraju do kvaliteta otpadne vode koji je propisan u regionaloj kanalizacionoj mreži. Fekalnom kanalizacionom mrežom, na kojoj će biti serija crpnih stanica, moći će da se evakuišu samo manje količine otpadnih voda. Ukoliko se budu izgradili kapaciteti koji će imati značajnije količine otpadnih voda, moraju se tražiti druga rešenja za evakuaciju i tretman takvih voda.

Na osnovu postojeće situacije može se zaključiti da su u opštini Bogatić preduzete mere kako bi se problem sa evakuacijom sanitarno-fekalnih otpadnih voda, prevazišao, i da u narednom periodu treba ići na realizaciju pripremeljenih projekata.

Portal E-kapija je kao izvor za ovaj tekst koristio "Prostorni plan opštine Bogatić"

 

 

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;