Oplate

24.12.2007. | Jelena Jeremić, dipl. ing. građ. | Gradjevinarstvo.rs

Oplata je privremena konstrukcija koja beton drži na mestu prilikom livenja, i održava ga u željenom obliku sve dok beton ne sazri i očvrsne. Oplate mogu imati i funkciju oblikovanja površinskog sloja betona u cilju postizanja željenih estetskih efekata, pa tako mogu biti i izgubljene, tj. jednim delom mogu ostati ugrađene na/u betonu.

Oplate

Oplate moraju ispunjavati brojne zahteve funkcionalnosti i kriterijume kvaliteta:

 • moraju biti otporne na udare i habanje
 • prihvatanje i prenos opterećenja svežeg betona moraju biti izvršeni bez većih deformacija
 • površina koja je u kontaktu sa svežim betonom ne sme upijati previše vode iz betona, ali i da se može lako ukloniti, bez posledica po površinski sloj betona
 • materijal oplatne ravni pod uticajem vode ne sme u većoj meri promeniti svoje fizičke osobine i dimenzije
 • oplata bi trebalo da se koristi više puta
 • tehnička rešenja oplate treba da omoguće tačno podešavanje na željeni oblik i dimenzije
 • oplatni sklopovi treba da budu fleksibilni
 • površina betona mora biti popunjena i ravna
 • tehnička rešenja oplate treba da smanje utrošak ljudskog rada, posebno prilikom teških i opasnih operacija kod postavke i skidanja.

Delovi oplate

Oplatne ravni su delovi oplate koji imaju direktan kontakt sa betonom. Izrađuju se od dasaka, drvenih ploča, iverice, medijapana, lesonita, čeličnih limova, armiranih poliestera, azbestnih kalupa i drugih materijala.

Potkonstrukcija je pozicionirana između oplatnih ravni i noseće konstrukcije. Pravi se od drvenih gredica 5x8 ili 10x10cm, čeličnih profila, metalnih roštilja, prefabrikovanih drvenih (punih ili rešetkastih) i metalnih nosača (uglavnom izrađeni od aluminijuma ili gvožđa, rešetkastog ili sandučastog oblika).

Noseća konstrukcija predstavlja spoljašnji deo oplate i takođe može biti od drveta ili metala. Njena uloga je da primi sva opterećenja oplatnih ravni i potkonstrukcije i prenese ih na čvrstu podlogu.

Sredstva povezivanja i regulacije služe za povezivanje oplatnih površina, noseće i potkonstrukcije. Materijal za ovo je uglavnom paljena žica, armatura, ankeri sa navojima i zavrtnjima, namenski pravljena klešta, drveni klinovi...

Vrste oplata

Oplate možemo podeliti prema materijalu, sistemu postavljanja, nameni... Tako možemo razlikovati nekoliko vrsta oplata, i ne zalazeći u svaku od podela posebno, nabrojaćemo ovde one koje se najčešće koriste:

 • klasične oplate su one krojene na mestu korišćenja i obično su od drveta
 • prenosne oplate su obično metalne ili u kombinaciji metala i drveta. Koriste se za zidove (oplate zidova) i za ploče (oplatni stolovi)
 • složene oplate se koriste za tunele ili zakrivljene konstrukcije
 • inženjerska konstrukcija oplate uglavnom se primenjuje kod većih poduhvata niskogradnje, kao što je izrada brana, pot-pornih zidova i slično
 • samopodižuće oplate se koriste u slučajevima kada se gradi u etapama
 • klizne oplate se kontiunirano pomeraju po visini, uz pomoć hidrauličkih dizalica, kada se betonira prsten po prsten (silosi, veliki šahtovi, betonska jezgra objekata...)
 • čelični kalupi na vibro-stolovima takođe spadaju u vrstu oplata a koriste se prilikom izrade prefabrikovanih elemenata za industrijsku gradnju

Punioci za izradu sitnorebrastih tavanica (TM i LMT), zapravo su nastali kao vrsta izgubljene oplate. U početku je primena ugradnih elemenata služila samo zato da bi se dobila ravna donja površina sitnorebraste međuspratne konstrukcije kako bi se lakše rešila u enterijeru, a zatim je uzela i ulogu termo i zvučnog izolatora.

Izgubljene oplate

 

Ostale vrste oplata su one za estetsko oblikovanje površine betona, za cevovode, prskani beton na kosturu od armature i rabic pletiva, tekstilne oplate za sanaciju odrona...

 

Tok rada sa oplatom

Pre montaže oplatnog sistema elementi i sklopovi se sortiraju prema projektu, vrši se pregled i otklanjanje manjih nedostataka i premazivanje oplatnih površi sredstvom protiv prijanjanja betona. Prenos do mesta montaže se vrši ručno ili mašinski, nakon čega se elementi oplatnog sistema sklapaju u celinu. Tokom livenja, prati se ponašanje oplate pri porastu opterećenja, uočavaju se deformacije, procurivanje gela (cementnog mleka), itd.

Oplata mora ostati pod nadzorom sve dok i sam beton ne postigne projektovane mehaničke karakteristike kako bi mogao preuzeti ulogu noseće konstrukcije. Postupak skidanja oplate definiše se u projektu oplate i treba izbegavati svako nasilno delovanje na oplatu. Nakon skidanja oplate pristupa se mehaničkom čišćenju (struganjem, četkanjem, brušenjem) i eventualno pranju vodom pod pritiskom, zatvaranju rupa od prethodne upotrebe, krpljenju slučajnih oštećenja ili čak zameni delova ili kompletne oplatne ploče, premazivanje zaštitnim premazima ili bojama, i na kraju sortiranje i slaganje elemenata i sklopova.

Kontrole i sigurnosne mere

Sigurnosne mere su naročito neophodne u fazi mašinskog transporta, kao i prilikom montaže/demontaže elemenata oplate, posebno onda kade se radovi odvijaju na visinama i dubinama. Posebno treba obratiti pažnju pri montaži i demontaži oplata na fasadi, kada je neophodna puna zaštita (obavezna je primena sigurnosnog pojasa i užeta za vezivanje). Kontrola oplate od montaže do demontaže obuhvata čitav skup zasebnih kontrola:

 • kontrola stanja i kvaliteta elemenata i oplatnih sklopova pre transporta i montaže
 • kontrola redosleda montaže elemenata i sklopova
 • kontrola položaja oplate u prostoru
 • kontrola sigurnosti veza elemanta i sklopova
 • kontrola stabilnosti sklopova
 • kontrola deformacija oplate u fazi ugrađivanja betona
 • kontrola roka popuštanja i demontaže oplate (set uzoraka betona na licu mesta i provera prirasta čvrstoće)
 • kontrola redosleda demontaže – prema projektu demontaže
 • kontrola stanja elemenata i sklopova nakon upotrebe

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Nenad 22.10.2021.
Lepa stvarčica, ali mislim da ne može masov...
Nenad 19.10.2021.
Da li LED sijalice i creva imaju zaštitu od...
Vida 15.10.2021.
Kada će u opštini Surčin biti sproveden pro...
Đorđe 14.10.2021.
Radio bi 2 vikend kuće na Zlatiboru unutraš...
Kamenorezac 11.10.2021.
NIje poskupeo kamen, možete proveriti na sa...