INFONET-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

Oplate

24.12.2007. | Gradjevinarstvo.rs

Oplata za šalovanje je privremena konstrukcija koja beton drži na mestu prilikom livenja i održava ga u željenom obliku sve dok beton ne sazri i očvrsne.

Oplate

Oplate mogu imati i funkciju oblikovanja površinskog sloja betona u cilju postizanja željenih estetskih efekata, pa tako mogu biti i izgubljene, tj. jednim delom mogu ostati ugrađene na/u betonu.

Oplate moraju ispunjavati brojne zahteve funkcionalnosti i kriterijume kvaliteta:

 • moraju biti otporne na udare i habanje;
 • prihvatanje i prenos opterećenja svežeg betona moraju biti izvršeni bez većih deformacija;
 • površina koja je u kontaktu sa svežim betonom ne sme upijati previše vode iz betona, ali i da se može lako ukloniti, bez posledica po površinski sloj betona;
 • materijal oplatne ravni pod uticajem vode ne sme u većoj meri promeniti svoje fizičke osobine i dimenzije;
 • oplata bi trebalo da se koristi više puta;
 • tehnička rešenja oplate treba da omoguće tačno podešavanje na željeni oblik i dimenzije;
 • oplatni sklopovi treba da budu fleksibilni;
 • površina betona mora biti popunjena i ravna;
 • tehnička rešenja oplate treba da smanje utrošak ljudskog rada, posebno prilikom teških i opasnih operacija kod postavke i skidanja.

Delovi oplate za šalovanje

Oplatne ravni su delovi oplate koji imaju direktan kontakt sa betonom. Izrađuju se od dasaka, drvenih ploča, iverice, medijapana, lesonita, čeličnih limova, armiranih poliestera, azbestnih kalupa i drugih materijala.

Potkonstrukcija je pozicionirana između oplatnih ravni i noseće konstrukcije. Pravi se od drvenih gredica 5x8 ili 10x10cm, čeličnih profila, metalnih roštilja, prefabrikovanih drvenih (punih ili rešetkastih) i metalnih nosača (uglavnom izrađeni od aluminijuma ili gvožđa, rešetkastog ili sandučastog oblika).

Noseća konstrukcija predstavlja spoljašnji deo oplate i takođe može biti od drveta ili metala. Njena uloga je da primi sva opterećenja oplatnih ravni i potkonstrukcije i prenese ih na čvrstu podlogu.

Sredstva povezivanja i regulacije služe za povezivanje oplatnih površina, noseće i potkonstrukcije. Materijal za ovo je uglavnom paljena žica, armatura, ankeri sa navojima i zavrtnjima, namenski pravljena klešta, drveni klinovi...

Vrste oplata

Oplate za šalovanje možemo podeliti prema materijalu, sistemu postavljanja, nameni... Tako možemo razlikovati nekoliko vrsta oplata, i ne zalazeći u svaku od podela posebno, nabrojaćemo ovde one koje se najčešće koriste:

 • klasične oplate su one krojene na mestu korišćenja i obično su od drveta;
 • prenosne oplate su obično metalne ili u kombinaciji metala i drveta. Koriste se za zidove (oplate zidova) i za ploče (oplatni stolovi);
 • složene oplate se koriste za tunele ili zakrivljene konstrukcije;
 • inženjerska konstrukcija oplate uglavnom se primenjuje kod većih poduhvata niskogradnje, kao što je izrada brana, pot-pornih zidova i slično;
 • samopodižuće oplate se koriste u slučajevima kada se gradi u etapama;
 • klizne oplate se kontiunirano pomeraju po visini, uz pomoć hidrauličkih dizalica, kada se betonira prsten po prsten (silosi, veliki šahtovi, betonska jezgra objekata...);
 • čelični kalupi na vibro-stolovima takođe spadaju u vrstu oplata a koriste se prilikom izrade prefabrikovanih elemenata za industrijsku gradnju.

Punioci za izradu sitnorebrastih tavanica (TM i LMT), zapravo su nastali kao vrsta izgubljene oplate. U početku je primena ugradnih elemenata služila samo zato da bi se dobila ravna donja površina sitnorebraste međuspratne konstrukcije kako bi se lakše rešila u enterijeru, a zatim je uzela i ulogu termo i zvučnog izolatora.

Izgubljene oplate

 

Ostale vrste oplata su one za estetsko oblikovanje površine betona, za cevovode, prskani beton na kosturu od armature i rabic pletiva, tekstilne oplate za sanaciju odrona...

Izbor materijala za oplate

Izbor materijala za oplate je ključan korak koji direktno utiče na troškove, trajnost i efikasnost građevinskog projekta. Prilikom odabira materijala, inženjeri i izvođači moraju uzeti u obzir nekoliko faktora:

Troškovi: Budžet projekta često diktira izbor materijala. Drvene oplate su obično najjeftinije, ali njihova ponovna upotreba je ograničena. Metalne i plastične oplate su skuplje inicijalno, ali njihova dugotrajnost i mogućnost višekratne upotrebe mogu smanjiti ukupne troškove na duže staze.

Trajnost: Materijal oplate mora biti dovoljno robustan da izdrži težinu i pritisak svežeg betona. Metalne oplate su izuzetno izdržljive i mogu izdržati velike opterećenja, dok drvene oplate mogu zahtevati dodatnu podršku ili ojačanja.

Prilagodljivost: Za projekte sa složenim geometrijama ili specifičnim dizajnerskim zahtevima, fleksibilnost materijala postaje presudna. Plastične i kompozitne oplate nude veću prilagodljivost u odnosu na drvene ili metalne.

Otpornost na vremenske uslove: Materijali koji se koriste za oplate moraju biti otporni na različite vremenske uslove, posebno ako se radovi izvode na otvorenom. Metalne i plastične oplate su generalno otpornije na vlagu i temperaturne promene.

Ekološki faktori: Sve više se vodi računa o uticaju građevinskih materijala na okolinu. Materijali koji se mogu reciklirati ili su iz obnovljivih izvora, kao što je drvo, mogu biti poželjniji iz ekoloških razloga.

Logistika i skladištenje: Lakoća transporta i skladištenja takođe igraju ulogu u izboru materijala. Lakši materijali, poput plastike i nekih kompozita, mogu smanjiti troškove transporta i olakšati rukovanje na gradilištu.

Kada se ovi faktori uzmu u obzir, može se doneti odluka koja će osigurati da oplate odgovaraju specifičnim potrebama projekta.

Tok rada sa oplatom za šalovanje

Pre montaže oplatnog sistema elementi i sklopovi se sortiraju prema projektu, vrši se pregled i otklanjanje manjih nedostataka i premazivanje oplatnih površi sredstvom protiv prijanjanja betona. Prenos do mesta montaže se vrši ručno ili mašinski, nakon čega se elementi oplatnog sistema sklapaju u celinu.

Tokom livenja, prati se ponašanje oplate pri porastu opterećenja, uočavaju se deformacije, procurivanje gela (cementnog mleka), itd.

Oplata mora ostati pod nadzorom sve dok i sam beton ne postigne projektovane mehaničke karakteristike kako bi mogao preuzeti ulogu noseće konstrukcije.

Postupak skidanja oplate definiše se u projektu oplate i treba izbegavati svako nasilno delovanje na oplatu. Nakon skidanja oplate pristupa se mehaničkom čišćenju (struganjem, četkanjem, brušenjem) i eventualno pranju vodom pod pritiskom, zatvaranju rupa od prethodne upotrebe, krpljenju slučajnih oštećenja ili čak zameni delova ili kompletne oplatne ploče, premazivanje zaštitnim premazima ili bojama, i na kraju sortiranje i slaganje elemenata i sklopova.

Kontrole i sigurnosne mere

Sigurnosne mere su naročito neophodne u fazi mašinskog transporta, kao i prilikom montaže/demontaže elemenata oplate, posebno onda kade se radovi odvijaju na visinama i dubinama.

Posebno treba obratiti pažnju pri montaži i demontaži oplata na fasadi, kada je neophodna puna zaštita (obavezna je primena sigurnosnog pojasa i užeta za vezivanje). Kontrola oplate za šalovanje od montaže do demontaže obuhvata čitav skup zasebnih kontrola:

 • kontrola stanja i kvaliteta elemenata i oplatnih sklopova pre transporta i montaže;
 • kontrola redosleda montaže elemenata i sklopova;
 • kontrola položaja oplate u prostoru;
 • kontrola sigurnosti veza elemanta i sklopova;
 • kontrola stabilnosti sklopova;
 • kontrola deformacija oplate u fazi ugrađivanja betona;
 • kontrola roka popuštanja i demontaže oplate (set uzoraka betona na licu mesta i provera prirasta čvrstoće);
 • kontrola redosleda demontaže – prema projektu demontaže;
 • kontrola stanja elemenata i sklopova nakon upotrebe.

Zaključak 

I na kraju, oplate su temelj kvalitetne izgradnje i neophodan alat u stvaranju trajnih betonskih konstrukcija. Kroz pažljivo planiranje, dizajniranje i implementaciju, oplate će nastaviti da igraju ključnu ulogu u oblikovanju našeg izgrađenog okruženja.

Prateći najnovije trendove i primenjujući najbolje prakse, građevinska industrija može očekivati da će izgradnja biti brža, ekonomičnija i održivija nego ikada pre.

Na našem portalu možete naći distributere oplata i oplatnih sistema, kao i pribora za šalovanje.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


TENGE-300X250-BANNER
DOKA-300X250-BANNER
West Balkans Machinery

Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;