PRIJAVA-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

Oplate

24.12.2007. | Jelena Jeremić, d.i.g. | Gradjevinarstvo.rs

Oplata za šalovanje je privremena konstrukcija koja beton drži na mestu prilikom livenja, i održava ga u željenom obliku sve dok beton ne sazri i očvrsne. Oplate mogu imati i funkciju oblikovanja površinskog sloja betona u cilju postizanja željenih estetskih efekata, pa tako mogu biti i izgubljene, tj. jednim delom mogu ostati ugrađene na/u betonu.

Oplate

Oplate moraju ispunjavati brojne zahteve funkcionalnosti i kriterijume kvaliteta:

 • moraju biti otporne na udare i habanje;
 • prihvatanje i prenos opterećenja svežeg betona moraju biti izvršeni bez većih deformacija;
 • površina koja je u kontaktu sa svežim betonom ne sme upijati previše vode iz betona, ali i da se može lako ukloniti, bez posledica po površinski sloj betona;
 • materijal oplatne ravni pod uticajem vode ne sme u većoj meri promeniti svoje fizičke osobine i dimenzije;
 • oplata bi trebalo da se koristi više puta;
 • tehnička rešenja oplate treba da omoguće tačno podešavanje na željeni oblik i dimenzije;
 • oplatni sklopovi treba da budu fleksibilni;
 • površina betona mora biti popunjena i ravna;
 • tehnička rešenja oplate treba da smanje utrošak ljudskog rada, posebno prilikom teških i opasnih operacija kod postavke i skidanja.

Delovi oplate za šalovanje

Oplatne ravni su delovi oplate koji imaju direktan kontakt sa betonom. Izrađuju se od dasaka, drvenih ploča, iverice, medijapana, lesonita, čeličnih limova, armiranih poliestera, azbestnih kalupa i drugih materijala.

Potkonstrukcija je pozicionirana između oplatnih ravni i noseće konstrukcije. Pravi se od drvenih gredica 5x8 ili 10x10cm, čeličnih profila, metalnih roštilja, prefabrikovanih drvenih (punih ili rešetkastih) i metalnih nosača (uglavnom izrađeni od aluminijuma ili gvožđa, rešetkastog ili sandučastog oblika).

Noseća konstrukcija predstavlja spoljašnji deo oplate i takođe može biti od drveta ili metala. Njena uloga je da primi sva opterećenja oplatnih ravni i potkonstrukcije i prenese ih na čvrstu podlogu.

Sredstva povezivanja i regulacije služe za povezivanje oplatnih površina, noseće i potkonstrukcije. Materijal za ovo je uglavnom paljena žica, armatura, ankeri sa navojima i zavrtnjima, namenski pravljena klešta, drveni klinovi...

Vrste oplata

Oplate za šalovanje možemo podeliti prema materijalu, sistemu postavljanja, nameni... Tako možemo razlikovati nekoliko vrsta oplata, i ne zalazeći u svaku od podela posebno, nabrojaćemo ovde one koje se najčešće koriste:

 • klasične oplate su one krojene na mestu korišćenja i obično su od drveta;
 • prenosne oplate su obično metalne ili u kombinaciji metala i drveta. Koriste se za zidove (oplate zidova) i za ploče (oplatni stolovi);
 • složene oplate se koriste za tunele ili zakrivljene konstrukcije;
 • inženjerska konstrukcija oplate uglavnom se primenjuje kod većih poduhvata niskogradnje, kao što je izrada brana, pot-pornih zidova i slično;
 • samopodižuće oplate se koriste u slučajevima kada se gradi u etapama;
 • klizne oplate se kontiunirano pomeraju po visini, uz pomoć hidrauličkih dizalica, kada se betonira prsten po prsten (silosi, veliki šahtovi, betonska jezgra objekata...);
 • čelični kalupi na vibro-stolovima takođe spadaju u vrstu oplata a koriste se prilikom izrade prefabrikovanih elemenata za industrijsku gradnju.

Punioci za izradu sitnorebrastih tavanica (TM i LMT), zapravo su nastali kao vrsta izgubljene oplate. U početku je primena ugradnih elemenata služila samo zato da bi se dobila ravna donja površina sitnorebraste međuspratne konstrukcije kako bi se lakše rešila u enterijeru, a zatim je uzela i ulogu termo i zvučnog izolatora.

Izgubljene oplate

 

Ostale vrste oplata su one za estetsko oblikovanje površine betona, za cevovode, prskani beton na kosturu od armature i rabic pletiva, tekstilne oplate za sanaciju odrona...

 

Tok rada sa oplatom za šalovanje

Pre montaže oplatnog sistema elementi i sklopovi se sortiraju prema projektu, vrši se pregled i otklanjanje manjih nedostataka i premazivanje oplatnih površi sredstvom protiv prijanjanja betona. Prenos do mesta montaže se vrši ručno ili mašinski, nakon čega se elementi oplatnog sistema sklapaju u celinu. Tokom livenja, prati se ponašanje oplate pri porastu opterećenja, uočavaju se deformacije, procurivanje gela (cementnog mleka), itd.

Oplata mora ostati pod nadzorom sve dok i sam beton ne postigne projektovane mehaničke karakteristike kako bi mogao preuzeti ulogu noseće konstrukcije. Postupak skidanja oplate definiše se u projektu oplate i treba izbegavati svako nasilno delovanje na oplatu. Nakon skidanja oplate pristupa se mehaničkom čišćenju (struganjem, četkanjem, brušenjem) i eventualno pranju vodom pod pritiskom, zatvaranju rupa od prethodne upotrebe, krpljenju slučajnih oštećenja ili čak zameni delova ili kompletne oplatne ploče, premazivanje zaštitnim premazima ili bojama, i na kraju sortiranje i slaganje elemenata i sklopova.

Kontrole i sigurnosne mere

Sigurnosne mere su naročito neophodne u fazi mašinskog transporta, kao i prilikom montaže/demontaže elemenata oplate, posebno onda kade se radovi odvijaju na visinama i dubinama. Posebno treba obratiti pažnju pri montaži i demontaži oplata na fasadi, kada je neophodna puna zaštita (obavezna je primena sigurnosnog pojasa i užeta za vezivanje). Kontrola oplate za šalovanje od montaže do demontaže obuhvata čitav skup zasebnih kontrola:

 • kontrola stanja i kvaliteta elemenata i oplatnih sklopova pre transporta i montaže;
 • kontrola redosleda montaže elemenata i sklopova;
 • kontrola položaja oplate u prostoru;
 • kontrola sigurnosti veza elemanta i sklopova;
 • kontrola stabilnosti sklopova;
 • kontrola deformacija oplate u fazi ugrađivanja betona;
 • kontrola roka popuštanja i demontaže oplate (set uzoraka betona na licu mesta i provera prirasta čvrstoće);
 • kontrola redosleda demontaže – prema projektu demontaže;
 • kontrola stanja elemenata i sklopova nakon upotrebe.

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


DOKA-300X250-BANNER
SSAB-300X250-BANNER
TENGE-300X250-BANNER

ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Srba 02.12.2023.
Zbog čega je naziv "osmeh Vojvodine" promen...
Tanja 24.11.2023.
Čini mi se da ne bi bila loša ni kombinacij...
DARKO 06.11.2023.
Na svake 2 godine ili pred izbore ista prič...
Pele 28.09.2023.
Ja sam bio skeptičan kaoa su mi nudili ali ...
Poštovani u vezi vašeg teksta o korupciji u...

;