IZOLACIJA-468X60-BANNER
TERMOPLASTING
TERMOPLASTING
14253 OSEČINA, SRB
OSTRUŽANJSKI PUT 27

014 452 257
063 252 714
014 452 257
PREDRAG STEFANOVIĆ, dipl. maš. inž.

TERMOPLASTING

TERMOPLASTING d.o.o. je preduzeće čija je osnovna delatnost inženjering i proizvodnja rezervoara i ostalih elemenata od plastičnih masa spiralnim namotavanjem polietilena visoke gustine i polipropilena.

Proizvodni program:

 • Vertikalni i horizontalni rezervoari;
 • Sistemi za sakupljanje i odvođenje voda;
 • Sistemi za sakupljanje kišnice;
 • Septičke jame;
 • Mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
 • Šahtovi za kišnu i fekalnu kanalizaciju;
 • Vodomerni šahtovi;
 • Prepumpni šahtovi;
 • Pontoni i plutajući molovi;
 • Gravitacioni separatori;
 • HVAC.

U ponudi su plastični pontoni za industrijsku namenu - pontoni za pumpe u rudnicima, navodnjavanju i odvodjavanju, plastični pontoni za splav kućice, pristani, marine...TERMOPLASTING poseduje sve potrebne sertifikate za registraciju plovila na svojim pontonima

Bavi se izradom i montažom PEHD, PP ventilacije, kanala, fazonskih komada...prečnici do 3.000mm.

Materijali koji se koriste za izradu su guste, visokomolekularne plastične mase: polietilen visoke gustine i polipropilen. Na osnovu stručnog mišljenja Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja iz Beograda, svi proizvodi od polietilena su zdravstveno ispravni shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe.

Pored širokog proizvodnog programa, preduzeće TERMOPLASTING se bavi i uslužnim zavarivanjem plastičnih masa, lepljenjem kompozitnih materija i montažom GRP/FRP elemenata.

Tipovi zavarivanja koje izvodi kako u svojim proizvodnim pogonima tako i na terenu su diskontinualnim, kontinualnim elektro-ekstruzionim postupkom, elektrofuzionim i čeonim zavarivanjem cevi velikog prečnika. Može da obezbedi efikasno zavarivanje plastičnih cevovoda na terenu.

KATEGORIJE