SFSOPLATE-468X60-BANNER
POLET IGK
POLET IGK
23272 NOVI BEČEJ, SRB
ŽELEZNIČKA 13

023 771 200, CENTRALA
023 771 970, PRODAJA
023 771 617

POLET IGK

NEXE je poslovni sistem od 13 kompanija koje posluju u Republici Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Osnovna delatnost je proizvodnja građevinskih materijala: cementa, betona, agregata, betonskih elemenata, crepa i cigle.

U poslovnom sisitemu NEXE se nalaze i kompanije koje se bave upravljanjem otpadom i lučkim uslugama.

Krovna kompanija poslovnog sistema je NEXE d.d. sa sedištem u Republici Hrvatskoj, u Našicama, Tajnovac 1.

Vizija

Vizija Nexe Grupe je biti vodeći proizvođač građevinskih materijala, prepoznat po društveno odgovornom poslovanju i održivom stvaranju novih vrednosti za svoje kupce, vlasnike, zaposlene i društvenu zajednicu.

Misija

Misija Nexe Grupe je odgovorno graditi bolju budućnost. Ulaganjem u stabilna i rastuća tržišta, Nexe Grupa želi da stvori portfolio koji će osigurati stabilan rast u sledećim godinama na tržištima u regiji.

Članice NEXE GRUPE u Srbiji su AD POLET IGK koji posluje na dve lokacije i NEXE BETON koji takođe posluje na dve lokacije. Proizvodnja crepa odvija se u Novom Bečeju, a proizvodnja blokovske robe je u Sremskim Karlovicma, u pogoonu Stražilovo, dok se proizvodnja betona odvija u betonskim bazama u Novom Sadu i Batajnici.

KATEGORIJE