SOFRONIJEVIĆ
SOFRONIJEVIĆ
31260 KOSJERIĆ, SRB
SVETOZARA POZNANOVIĆA 7

031 783 248
063 8264 713
031 783 248
IVAN SOFRONIJEVIĆ

SOFRONIJEVIĆ

Preduzeće SOFRONIJEVIĆ D.O.O. je 1998. godine osnovano kao zanatska radnja, a 2006. godine prerasta u jednu veoma ozbiljnu firmu koja se više od jedne decenije bavi delatnostima u oblasti niskogradnje: 

  • sve vrste zemljanih radova
  • izgradnja ulica i saobraćajnica
  • sanacija klizišta
  • rušenje objekata
  • priprema materijala u majdanima i kamenolomima
  • prevoz rasutih materijala

Veliki uspeh na tom polju odlikuje se kroz konstantno napredovanje u pogledu obima poslovanja, kao i proširenja i investiranja  u novu mehanizaciju i kadar čime se postiže izuzetno velika efikasnost odrađivanja poslova na terenu.

Takođe je veliki značaj i prioritet posedovati sve vrste i količine materijala potrebnih za bilo koju vrstu podloge koju je potrebno odraditi, a to se odnosi na sve vrste kamenih agregata. Takvim sistemom ulaganja i poslovanja doveli su do toga da svaki posao bude završen u što kraćem roku, na što bolji način, a to puno znači investitoru, i samim tim se postiže obostrano zadovoljstvo.

Ovakav pristup doveo je do veoma uspešno odrađenih i rekonstruisanih ulica, puteva, platoa za velike hale, kompleksa hotela, parkinga, benzinskih pumpi.

O kvalitetu ove firme govore realizovani poslovi.

Referenc lista: nekoliko godina unazad konstantna saradnja sa TITAN Cemantarom Kosjerić, takođe dugogodišnja saradnja sa JP Putevi Srbije, Putevi Ivanjica i Putevi Požega. Takođe su tu i GP Zlatibor, Hip Azotara, kao i priprema terena za komplekse hotela na Kopaoniku.