IZOLACIJA-468X60-BANNER

Cevi za transport vode

25.11.2008. | Slobodan Milenković | Vodovod i kanalizacija zgrada

Osnovna im je namena transport vode, koji može biti pod pritiskom ili sa slobodnim ogledalom vode. U zavisnosti od primenjenog materijala, proizvode se u različitim dužinama i prečnicima, prema važećim JUS standardima za tu vrstu materijala i proizvoda. U uslovima veće tržišne ponude, izbor najpovoljnijeg materijala se vrši na osnovu posebne tehno - ekonomske analize koja mora da obuhvata sledeće elemente:

  • polazni hidraulički uslovi i propusna moć cevi,
  • način spajanja i montaže,
  • vek trajanja,
  • troškovi gradnje  (nabavka, transport, montaža,  ispitivanje), eksploatacije i održavanja.

Uz poznate polazne hidrauličke uslove za kretanje tečnosti kroz budući cevovod, na izbor prečnika cevi značajan uticaj ima koeficijent rapavosti cevnog materijala. Manja rapavost obezbeđuje veću propusnu moć cevi. Najslabija mesta u cevovodu su spojevi. Dobrim spojem smatra se ono rešenje koje obezbeđuje sigurnost (vodonepropusnost) i potrebnu fleksibilnost (spojevi sa gumenim i plastičnim masama).

Vek trajanja ugrađenog cevnog materijala je pored mehaničkih osobina materijala uslovljen i uslovima u kojima se eksploatise cevovod. Za slučaj da su eksploatacioni uslovi povoljni, cevi od livenog gvožđa mogu  bez  posebnih  znakova  dezintegracije  biti u funkciji 30-60 godina,  azbestcementne 25-30 god, čelične cevi 5-40 godina, plastične cevi od 15-20 godina itd. Troškovi gradnje, eksploatacije i održavanja mreže su dosta uslolovljeni lokalnim uslovima, projektnim rešenjem, stručnom i ukupnom sposobnošću korisnika sistema.

Cevi od livenog gvožda (JUS C.J1.021)

Najčešća se koriste za uličnu i dvorišnu vodovodnu mrežu. Izrađuju se livenjem rastopljenog sivog gvozda postupkom centrifugiranja (kalupi se okreću oko horizontalne osovine brzinom 300-500 o/min) i rede u peščane kalupe. Zbog relativno male čvrstoće na istezanje cevi su znatnih debljina, male dužine (1,5-4m) i velike težine. Nedostatak im je i veliki broj spojeva. Zaštita od korozije je obezbeđena presvlakom od bitumena sa obe strane cevi.

Standardni proizvodni prečnici su od 40 do 1200mm, radni pritisci su do 10 bara (odnosno 15 bara za centrifugirane cevi). Fabrički se proveravaju na pritisak od 1,5 do 2 puta veći od radnog. Cevi se spajaju pomoću spoja na:

  • naglavak (muf) i
  • prirubnicu (flanšu).

Spajanje na naglavak (muf) se izvodi tako što se slobodan ravan kraj jedne cevi uvuče u prošireni deo (naglavak - muf) druge cevi, pa se međuprostor u spoju zatim zaptiva kudeljom i tečnim olovom. Kudelja u dodiru sa vodom nabubri i ima ulogu zaptivke, dok olovo sprečava proboj zaptivke od vode koja je pod pritiskom u vodovodnoj mreži. Postoje spojevi na naglavak gde se kao zaptivni materijal koristi gumeni prsten umesto kudeljnog vlakna, a veza pričvršćuje pomoću navrtke.


Slika 2.1. Spajanje cevi od livenog gvožđa na naglavak: 
a. zaptivanje kudeljom; b. zaptivanje gumom

Sajanje cevi povoću prirubnica vrši se stezanjem zavrtnjeva koji se provlače kroz otvore u prstenovlma (prirubnicama), koji se nalaze na krajevima cevi. Kao zaptivni materijal koristi se guma.


Slika 2.2. Spajanje cevi pomoću prirubnice

Čelične cevi (JUS C.B5.124)

Upotrebljavaju se kod vodova sa visokim radnim pritiskom (od 16 do 80 bara) i na lokalitetima sa specifičnim zahtevima kod izvođenja mreže (seizmička područja, prolaz cevovoda ispod ili kroz trup železničkog i auto puta, na mostovima) tj. na lokalitetima gde je potrebna veća otpornost cevi na dinamička opterećenja i sile koje mogu da izazovu savijanje cevi. Dužine su od 7,0 do 16m, standarnih prečnika od 40 do 600mm, moguća je po potrebi proizvodnja i većih prečnika, do 1600mm. Rade se kao bezšavne i šavne (podužni ili spiralni oblik šava).

Spajanje se vrši na isti način kao kod livenogvozdenih cevi, moguće je i zavarivanje spoja, ali se pri tom oštećuje specijalni zaštitni sloj kojim se čelične cevi štite od korozije (bitumenski premazi). Kao specijalni oblik zaštite od korozije kod glavnih dovodnih cevovoda koristi se katodna zaštita (zasnivano na elektro-hemijskoj teoriji korozije).

Čelične navojne — pocinkovane cevi (JUS C.B5.225)

Upotrebljavaju se za dvorišnu i kućnu vodovodnu mrežu i za manje lokalne vodovode.

Cevi se rade kao šavne i bezšavne (što zavisi od primenjene tehnologije proizvodnje). Standardne su dužine od 6,0m. U proizvodnji i na našem tržištu se mogu naći standardni prečnici počev od 13mm (ranija oznaka 1/2", gde je 1" = 2,54mm), 19mm (3/4"), 25mm (1"), 32mm (5/4"), 38mm (6/4"), 50mm (2"), 63mm (2,5") do 75mm (3").

Upotrebljavaju se za radne pritiske u mreži do 6 bara. Spajanje cevi se vrši pomoću navoja i mufa na taj način što se navoj (loza, zavoj) obmota tankim slojem kudelje,  koja se natopi lanenim uljem i na nju navrće muf ili odgovarajući fazonski komad
rmatura, koji još prilikom proizvodnje imaju izvedenu urezanu lozu. Narezivanje loze na krajevima cevi se vrši pomoću navojne klupne u veličinama standardnih prečnika cevi sa dužinom navoja koja zavisi od prečnika cevi.

Cevi  se  u  cilju  zaštite  od  korozije  posebnim  postupkom galvanizacije (galvanizacija - pokrivanje jednog sloja metala drugim metalom električnim putem), pokrivaju tankim slojem cinka od čega potiče i naziv pocinkovane cevi. Cevi se zbog toga u toku izvođenja smeju da savijaju, jer dolazi do prskanja izolacionog sloja.

Azbestcementne cevi (JUS B.C4.081)

Primenjuju se za izradu spoljašnje mreže (dvorišne i ulične) vodovoda i kanalizacije. Izrađuju se od cementnog maltera armiranog azbestnim vlaknima. U zavisnosti od pritisaka koji treba da prime proizvode se u više tipova:

  • za vodovodnu mrežu TA (radni pritisak do 2,5 bara), TB (5 bara), TC (10 bara), TD (15 bara),
  • za kanalizacionu mrežu KC klase su KC 2000 (za temeno opterećenje 22,4 kN/m, KC B 3000 (35,7 kN/m), KC 5000 (50 kN/m), KC 6600 (66 kN/m).

Spajanje se vrši posebnim spojnicama za ovu vrstu cevi:

  • Vitlak - spojnica u vidu prstena od azbest cementa sa žlebovima za smeštaj gumenih prstenova koje služe kao zaptivni materijal. Posle  montaže spojnica ostaje dosta elastična i dozvoljava skretanje cevi u pravcu i do 6 °,
  • Gibault - spojnica u vidu prstena od livenog gvozda sa žljebovima za smeštaj gumenih prstenova

Cevi su standardne dužine od 3,00 i 4,00m i proizvode se u standardnim prečnicima od 50 mm do 1000mm.


Slika 2.3.  Spajanje azbcstcementnih cevi
a. Vitlak - spojnica; b. Gibault - spojnica

Cevi od plastične mase (polivinil hlorid PVC — JUS G.C6.505 ili polietilen PE - JUS G.C6.685)

Rade se u prečnicima kao za pocinkovane cevi pa sve do 400mm. Dužine PVC cevi su od 4 do 6 m, PE od 6m, 12 m i u koturima od 75 do 400m. Proizvode se za radne pritiske od 2 do 10 bara.

Ovo je noviji materijal i ima dosta dobrih osobina: mala rapavost, otpornost na koroziju, dobar termički izolator. Spajanje se vrši lepljenjem u naglavcima, zavarivanjem po­sebnim elektrodama ili na naglavak sa gumenom zaptivkom sme-štenom u posebnom željebu.


Slika 2.4. Spajanje PVC cevi
a. lepljenjem; b. naglavak sa gumenim prstenom

Gvozdene livene cevi (od sivog liva JUS.C.J1.421.)

Primenjuju se za unutrašnju kanalizacionu mrežu. Cevi su tanjih zidova od liveno gvozdenih cevi za vodovod (otuda i potiče naziv lake livene cevi). Proizvode se u prečnicima od 50, 70, 100, 125, 150, i 200mm a dužine su od 150, 250, 750, 1000, 1250, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 i 3000mm. Spolja i iznutra su prevučene slojem bitumena.


Slika 2.5. Spajanje cevi od sivog liva

Spajanje cevi se vrši na naglavak (muf) uz zaptivanje spoja Kudeljom i olovom ili asfaltnim kitom. Ima rešenja sa gumenim zaptivkama.

Keramičke cevi (JUS B.Dl.220)

Primenjuju se za ulične i dvorišne vodove kanalizacione mreže. Dobijaju se pečenjem gline do sinterovanja i glaziraju se za vreme pečenja. Otporne su na hemijske uticaje otpadne vode (sem za fluorovodonicnu kiselinu i jake alkalije). Proizvode se u prečnicima od 0 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 i 600mm u dužini od 1,00m (za prečnike 0 50 i 75 mm dužine su 0,5 i 0,75 m).

Spajanje se vrši na naglavak (muf), a zaptivanje spoja kudeljom i asfaltnim kitom. Postoji i zaptivka sa gumenim prstenom. Presek spoja je isti kao za livene cevi.

Betonske cevi (JUS U.N1.050)

Primenjuju se za spoljnu kanalizacionu mrežu i relativno čiste otpadne vode (bez kiselina i baza). Rade se kružnog i jajolikog preseka. Kružne imaju standardne prečnike 0 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, ... , 1000mm, dužine 1,0m, debljine zidova od 22 do 115 mm. Spajanje se vrši na naglavak (za prečnike do 800mm) i na pero i žleb.


Slika 2.6. Spajanje betonskih cevi
a. na naglavak; b. na pero i žleb

Jajoliki profili se primenjuju kod opštih sistema ulične kanalizacione mreže (istim kolektorom se prihvata atmosferska i otpadna voda).
Najčešće primenjene dimenzije: D/H = 500/750, 600/900, 700/1050, 800/1200, 900/1350,  1000/1500.


Slika 2.7. Jajoliki profil betonske cevi

 

 

Komentari: 1

Misa Milas 14.11.2009 17.44.41

Zar je moguće da se još kod nas koriste azbestne cevi?

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...
Dr 20.03.2024.
Najveća prednost betonskog crepa u odnosu n...
Darko 14.03.2024.
Pa kad cveta mito i korupcija. Ako se to is...

;