Inženjerska komora Srbije

25.06.2007. | Miljan Mikić | Gradjevinarstvo.rs

Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS", broj 47/2003) propisano je osnivanje Inženjerske komore Srbije sa sedištem u Beogradu.


Prof. dr Dragoslav Šumarac,
predsednik Inženjerske Komore Srbije

Članovi Komore su diplomirani inženjeri arhitektonske, građevinske, mašinske, elektrotehničke, saobraćajne i diplomirani inženjeri drugih tehničkih struka, kao i diplomirani prostorni planeri kojima je Komora izdala odgovarajuću licencu. Trenutno, Komora ima 17.843 člana.

U postupku pripreme za početak rada Komore Ministarstvo urbanizma i građevina RS izdalo je dvestotine nultih licenci odgovornih planera, odgovornih urbanista, odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova.

Osnivačka skupština Inženjerske komore Srbije održana je 14. juna 2003. godine u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu. Na osnivačkoj skupštini Ministar, prof. dr Dragoslav Šumarac, uručio je nulte licence na osnovu kojih su imaoci licenci postali članovi Inženjerske komore Srbije. Među članovima Komore su i doajeni našeg građevinarstva: prof. dr Nikola Hajdin, diplomirani građevinski inženjer, Predsednik SANU-a, prof. Ivan Antić, diplomirani inženjer arhitekture, akademik; prof. dr Ilija Stojanović, diplomirani inženjer elektrotehnike, akademik i prof. dr Titoslav Živanović, diplomirani mašinski inženjer.

Osnovni ciljevi i zadaci Komore su:

 • utvrđivanje profesionalnih prava i dužnosti i etičke norme ponašanja članova u obavljanju poslova planiranja, projektovanja i izvođenja radova (u daljem tekstu - Etički kodeks)
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje, odnosno oduzimanje licence za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o uslovima i postupku za izadavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera (u daljem tekstu - Pravilnik) i opštim aktima Komore
 • provera usklađenosti izdatih licenci po propisima drugih zemalja
 • vođenje evidencije lica iz tačke 2. ovog člana
 • organizacija Suda časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede
 • uređivanje i unapređivanje uslova za obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju
 • praćenje i uticanje na razvoj profesionalnih odnosa u struci i obezbeđivanje uslova svojim članovima za takvu delatnost
 • obezbeđujivanje sigurnosti i zaštite opštih i pojedinačnih profesionalnih interesa članova
 • donošenje normativa i kriterijuma za procenu vrednosti poslova iz delatnosti članova
 • organizacija polaganja stručnih ispita koje joj poveri nadležno ministarstvo
 • praćenje rada svojih članova i primena pravila profesionalne etike
 • predlaganje nadležnim organima donošenje odgovarajućih propisa i saradnja sa odgovarajućim ministarstvima i državnim organima u pripremi i primeni zakonske i druge regulative koja se odnosi na oblasti delatnosti Komore
 • uspostavljanje, održavanje i unapređivanje saradnje sa drugim inženjerskim komorama i drugim srodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu
 • organizacija i učestvovanje u pripremi naučnih i stručnih skupova i pružanje pomoći u izdavanju publikacija od interesa za delatnost struke
 • obavljanje i drugih poverenih poslova, kao i poslova od značaja za profesionalnu praksu i usavršavanje rada članova Komore.

Organi Inženjerske komore Srbije

 • Skupština Inženjerske komore Srbije
  Predsednik - prof. Branislav Mitrović, dipl. inž. arh.
  Potpredsednik - Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh.
 • Predsednik Inženjerske komore Srbije - prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž.
 • Upravni odbor Inženjerske komore Srbije
  Predsednik - prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž.
  Potpredsednik - Milovan Glavonjić, dipl. inž. el.
 • Nadzorni odbor Inženjerske komore Srbije
  Predsednik - prof. dr Milisav Damnjanović, dipl. inž. arh.

Sekcije i podsekcije Komore

U okviru Komore postoje sekcije planera, urbanista, projektanata i izvođača radova. Do sada je, po sekcijama, ukupno izdato 103 licenci za prostorne planere, 957 za urbaniste, 14.554 za projektante i 11.665 za izvođače radova.

Na nivou matičnih sekcija projektanata i izvođača postoje sledeće podsekcije:

 • diplomiranih inženjera arhitekture
 • diplomiranih građevinskih inženjera
 • diplomiranih mašinskih inženjera
 • diplomiranih inženjera elektrotehnike i
 • diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka

Organi podsekcija su predsednik podsekcije i regionalni odbori podsekcije.

Regionalni odbori podsekcija konstituišu se u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Čačku, Kraljevu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici.

Sud časti

Sud časti, kao nezavisan i samostalan organ, utvrđuje odgovornost i izriče mere članovima Komore zbog povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti).

Sud časti Inženjerske komore Srbije konstituisan je 16. decembra 2005. godine. Miroljub Gaon, iz Beograda, izabran je za predsednika Suda, a za njegovog zamenika Jovan Zorić iz Novog Sada.

Ukoliko je neko bio nesavestan, i pokaže se da je svojim delovanjem postupao protivno profesionalnim pravima i dužnostima i etičkim normama ponašanja, Sud časti mu može izreći mere zbog povrede profesionalnih standarda i normativa. Nakon sprovedenog postupka i utvrđene odgovornosti moguće je izreći javnu opomenu sa objavljivanjem na sednici Upravnog odbora, javnu opomenu sa objavljivanjem u jednom dnevnom listu, do oduzimanja licenci na period od šest meseci do pet godina. Pored ovih mera, Sud časti može izreći i meru bezbednosti zabrane učešća u radu organa Komore.

Prijavu protiv licenciranog inženjera, Sudu časti može podneti fizičko ili pravno lice, odnosno organ Komore, koje smatra da postoji povreda za koju se može izreći mera u skladu sa Zakonom i ostalim aktima Komore.

Sud časti broji 25 sudija, srazmerno broju članova sekcija: 2 iz sekcije planera, 3 iz sekcije urbanista, 10 iz sekcije projektanata i 10 iz sekcije izvođača radova. Iz redova sudija, bira se predsednik Suda koji nakon konstituisanja bira svog zamenika. Pored njih u postupku će učestvovati Tužilac koji zastupa interese Komore i Branilac koji pruža pomoć u odbrani okrivljenom. Mandat sudija traje 4 godine, dok mandat Tužioca i Branioca traje 2 godine. Tužilac i Branilac imaju svoje zamenike.

Trenutne aktivnosti

Inženjerska komora Srbije je, povodom četvorogodišnjeg postojanja, 14. juna 2007. godine organizovala proslavu Dana Inženjerske komore Srbije, u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Na osnovu zahteva velikog broja članova Komore, u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije, 21. juna 2007. godine, u periodu od 11 do 14 časova, u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu održano je predavanje na temu Evropski sistem za akreditaciju inženjerskog obrazovanja: EUR-ACE STANDARD. Cilj održavanja ovog predavanja je upoznavanje akademske zajednice sa evropskim sistemom za akreditaciju inženjerskog obrazovanja i trendovima u uspostavljanju Europen label za akreditovane inženjerske studijske programe kroz pripremu standarda EUR-ACE (European Acredited Engineer), i ocena mogućnosti uključivanja u Evropsku mrežu za akreditaciju inženjerskog obrazovanja (ENAEE).

Predavači su bili prof. dr Snežana Pejčić Tarle, dipl. inž. saob. i prof. dr Vladanka Aćimović Raspopović, dipl. inž. el.

Takođe, u prostorijama Komore je, u periodu od Sajma građevinarstva, održano više prezentacija proizvoda i kompanija iz oblasti građevinarstva.

Na sajtu komore: www.ingkomora.org.rs, mogu se pronaći:

 • informacije o komori i njenom radu
 • zakoni i podzakonska akta
 • press clipping, odnosno, aktuelnosti iz medija
 • lične prezentacije ili predstavljanja inženjera
 • berza poslova, ponuda i potražnja zaposlenja u struci
 • pretrage
 • forumi iks
 • Glasnik u elektronskoj formi

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Nenad 22.10.2021.
Lepa stvarčica, ali mislim da ne može masov...
Nenad 19.10.2021.
Da li LED sijalice i creva imaju zaštitu od...
Vida 15.10.2021.
Kada će u opštini Surčin biti sproveden pro...
Đorđe 14.10.2021.
Radio bi 2 vikend kuće na Zlatiboru unutraš...
Kamenorezac 11.10.2021.
NIje poskupeo kamen, možete proveriti na sa...