PRIJAVA-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

Inženjerska komora Srbije

25.06.2007. | Miljan Mikić | Gradjevinarstvo.rs

Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS", broj 47/2003) propisano je osnivanje Inženjerske komore Srbije sa sedištem u Beogradu.


Prof. dr Dragoslav Šumarac,
predsednik Inženjerske Komore Srbije

Članovi Komore su diplomirani inženjeri arhitektonske, građevinske, mašinske, elektrotehničke, saobraćajne i diplomirani inženjeri drugih tehničkih struka, kao i diplomirani prostorni planeri kojima je Komora izdala odgovarajuću licencu. Trenutno, Komora ima 17.843 člana.

U postupku pripreme za početak rada Komore Ministarstvo urbanizma i građevina RS izdalo je dvestotine nultih licenci odgovornih planera, odgovornih urbanista, odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova.

Osnivačka skupština Inženjerske komore Srbije održana je 14. juna 2003. godine u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu. Na osnivačkoj skupštini Ministar, prof. dr Dragoslav Šumarac, uručio je nulte licence na osnovu kojih su imaoci licenci postali članovi Inženjerske komore Srbije. Među članovima Komore su i doajeni našeg građevinarstva: prof. dr Nikola Hajdin, diplomirani građevinski inženjer, Predsednik SANU-a, prof. Ivan Antić, diplomirani inženjer arhitekture, akademik; prof. dr Ilija Stojanović, diplomirani inženjer elektrotehnike, akademik i prof. dr Titoslav Živanović, diplomirani mašinski inženjer.

Osnovni ciljevi i zadaci Komore su:

 • utvrđivanje profesionalnih prava i dužnosti i etičke norme ponašanja članova u obavljanju poslova planiranja, projektovanja i izvođenja radova (u daljem tekstu - Etički kodeks)
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje, odnosno oduzimanje licence za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o uslovima i postupku za izadavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera (u daljem tekstu - Pravilnik) i opštim aktima Komore
 • provera usklađenosti izdatih licenci po propisima drugih zemalja
 • vođenje evidencije lica iz tačke 2. ovog člana
 • organizacija Suda časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede
 • uređivanje i unapređivanje uslova za obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju
 • praćenje i uticanje na razvoj profesionalnih odnosa u struci i obezbeđivanje uslova svojim članovima za takvu delatnost
 • obezbeđujivanje sigurnosti i zaštite opštih i pojedinačnih profesionalnih interesa članova
 • donošenje normativa i kriterijuma za procenu vrednosti poslova iz delatnosti članova
 • organizacija polaganja stručnih ispita koje joj poveri nadležno ministarstvo
 • praćenje rada svojih članova i primena pravila profesionalne etike
 • predlaganje nadležnim organima donošenje odgovarajućih propisa i saradnja sa odgovarajućim ministarstvima i državnim organima u pripremi i primeni zakonske i druge regulative koja se odnosi na oblasti delatnosti Komore
 • uspostavljanje, održavanje i unapređivanje saradnje sa drugim inženjerskim komorama i drugim srodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu
 • organizacija i učestvovanje u pripremi naučnih i stručnih skupova i pružanje pomoći u izdavanju publikacija od interesa za delatnost struke
 • obavljanje i drugih poverenih poslova, kao i poslova od značaja za profesionalnu praksu i usavršavanje rada članova Komore.

Organi Inženjerske komore Srbije

 • Skupština Inženjerske komore Srbije
  Predsednik - prof. Branislav Mitrović, dipl. inž. arh.
  Potpredsednik - Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh.
 • Predsednik Inženjerske komore Srbije - prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž.
 • Upravni odbor Inženjerske komore Srbije
  Predsednik - prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž.
  Potpredsednik - Milovan Glavonjić, dipl. inž. el.
 • Nadzorni odbor Inženjerske komore Srbije
  Predsednik - prof. dr Milisav Damnjanović, dipl. inž. arh.

Sekcije i podsekcije Komore

U okviru Komore postoje sekcije planera, urbanista, projektanata i izvođača radova. Do sada je, po sekcijama, ukupno izdato 103 licenci za prostorne planere, 957 za urbaniste, 14.554 za projektante i 11.665 za izvođače radova.

Na nivou matičnih sekcija projektanata i izvođača postoje sledeće podsekcije:

 • diplomiranih inženjera arhitekture
 • diplomiranih građevinskih inženjera
 • diplomiranih mašinskih inženjera
 • diplomiranih inženjera elektrotehnike i
 • diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka

Organi podsekcija su predsednik podsekcije i regionalni odbori podsekcije.

Regionalni odbori podsekcija konstituišu se u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Čačku, Kraljevu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici.

Sud časti

Sud časti, kao nezavisan i samostalan organ, utvrđuje odgovornost i izriče mere članovima Komore zbog povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti).

Sud časti Inženjerske komore Srbije konstituisan je 16. decembra 2005. godine. Miroljub Gaon, iz Beograda, izabran je za predsednika Suda, a za njegovog zamenika Jovan Zorić iz Novog Sada.

Ukoliko je neko bio nesavestan, i pokaže se da je svojim delovanjem postupao protivno profesionalnim pravima i dužnostima i etičkim normama ponašanja, Sud časti mu može izreći mere zbog povrede profesionalnih standarda i normativa. Nakon sprovedenog postupka i utvrđene odgovornosti moguće je izreći javnu opomenu sa objavljivanjem na sednici Upravnog odbora, javnu opomenu sa objavljivanjem u jednom dnevnom listu, do oduzimanja licenci na period od šest meseci do pet godina. Pored ovih mera, Sud časti može izreći i meru bezbednosti zabrane učešća u radu organa Komore.

Prijavu protiv licenciranog inženjera, Sudu časti može podneti fizičko ili pravno lice, odnosno organ Komore, koje smatra da postoji povreda za koju se može izreći mera u skladu sa Zakonom i ostalim aktima Komore.

Sud časti broji 25 sudija, srazmerno broju članova sekcija: 2 iz sekcije planera, 3 iz sekcije urbanista, 10 iz sekcije projektanata i 10 iz sekcije izvođača radova. Iz redova sudija, bira se predsednik Suda koji nakon konstituisanja bira svog zamenika. Pored njih u postupku će učestvovati Tužilac koji zastupa interese Komore i Branilac koji pruža pomoć u odbrani okrivljenom. Mandat sudija traje 4 godine, dok mandat Tužioca i Branioca traje 2 godine. Tužilac i Branilac imaju svoje zamenike.

Trenutne aktivnosti

Inženjerska komora Srbije je, povodom četvorogodišnjeg postojanja, 14. juna 2007. godine organizovala proslavu Dana Inženjerske komore Srbije, u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Na osnovu zahteva velikog broja članova Komore, u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije, 21. juna 2007. godine, u periodu od 11 do 14 časova, u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu održano je predavanje na temu Evropski sistem za akreditaciju inženjerskog obrazovanja: EUR-ACE STANDARD. Cilj održavanja ovog predavanja je upoznavanje akademske zajednice sa evropskim sistemom za akreditaciju inženjerskog obrazovanja i trendovima u uspostavljanju Europen label za akreditovane inženjerske studijske programe kroz pripremu standarda EUR-ACE (European Acredited Engineer), i ocena mogućnosti uključivanja u Evropsku mrežu za akreditaciju inženjerskog obrazovanja (ENAEE).

Predavači su bili prof. dr Snežana Pejčić Tarle, dipl. inž. saob. i prof. dr Vladanka Aćimović Raspopović, dipl. inž. el.

Takođe, u prostorijama Komore je, u periodu od Sajma građevinarstva, održano više prezentacija proizvoda i kompanija iz oblasti građevinarstva.

Na sajtu komore: www.ingkomora.org.rs, mogu se pronaći:

 • informacije o komori i njenom radu
 • zakoni i podzakonska akta
 • press clipping, odnosno, aktuelnosti iz medija
 • lične prezentacije ili predstavljanja inženjera
 • berza poslova, ponuda i potražnja zaposlenja u struci
 • pretrage
 • forumi iks
 • Glasnik u elektronskoj formi

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Srba 02.12.2023.
Zbog čega je naziv "osmeh Vojvodine" promen...
Tanja 24.11.2023.
Čini mi se da ne bi bila loša ni kombinacij...
DARKO 06.11.2023.
Na svake 2 godine ili pred izbore ista prič...
Pele 28.09.2023.
Ja sam bio skeptičan kaoa su mi nudili ali ...
Poštovani u vezi vašeg teksta o korupciji u...

;