IZOLACIJA-468X60-BANNER
ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
24000 SUBOTICA, SRB
SEGEDINSKI PUT 86

024 548 255, DIREKTOR
024 541 249, OBR. ELABORATA
024 543 705, LAB. ISPITIVANJA
024 541 021
ŽIVOSLAV STOJANOVIĆ

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU

Zavod za Geotehniku Subotica poseduje iskusne i stručne kadrove sa ukupno 5 licenci iz oblasti građevinarstva (licence 310, 316 i 410). Od 1967. godine do danas u Zavodu je urađeno više od 3500 geotehničkih elaborata i preko 3000 geomehaničkih izveštaja.

Spada u red malog broja preduzeća u Republici Srbiji koja poseduju kompletnu opremu za geomehanička ispitivanja.

Preduzeće poseduje bušaće garniture za istražna geomehanička bušenja, statički penetrometar kapaciteta 200kN, krilnu sondu,  kompletnu opremu za probna opterećenje šipova do granicne sile od 5000kN i akreditovanu geomehaničku laboratoriju.