BAU2023-468X60-BANNER

INFONET-970X250-BANNER

Novi državni put od Požarevačke petlje do Golupca

10.02.2021. | I. M. | eKapija

Vlada Srbije utvrdila je prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, auto-put E-75 Beograd-Niš (petlja Požarevac)-Požarevac (obilaznica)-Veliko Gradište-Golubac. Na trasi dužine oko 68km planom je predviđena izgradnja 30 mostova preko reka i kanala, kao i 26 petlji, raskrsnica i kružnih raskrsnica i 21 denivelisano ukrštanje.

Ilustracija (Foto: Pixabay.com)

Granica plana određena je na osnovu koridora državnog puta, u prosečnoj širini od 100 do 200m, koja obuhvata pojas puta, zaštitni pojas, pojas kontrolisane izgradnje, postojeće vodno i železničko zemljište i planirano vodno zemljište potrebno za regulaciju tokova i zaštitu puta od poplava, u ukupnoj dužini od oko 68km. Ukupna površina obuhvata plana je 10,26km² i obuhvata teritorije Smedereva, Požarevca, Velikog Gradišta i Golupca.

Cilj izrade prostornog plana je, kako se navodi, definisanje planskog osnova i obezbeđenje prostornih uslova za izgradnju, opremanje i funkcionisanje državnog puta IB reda auto-put E-75 Beograd- Niš, petlja Požarevac, kao i za razvoj i funkcionisanje drugih magistralnih infrastrukturnih sistema u koridoru.

Planirana trasa državnog puta IB reda počinje od postojeće petlje Požarevac na koridoru auto-puta E-75 Beograd–Niš. Od ove petlje, koridor planiranog državnog puta IB reda se pruža u pravcu severoistoka i prolazi kroz teritorije grada Smedereva, grada Požarevca (koji zaobilazi sa severne strane), opštine Veliko Gradište (zaobilazeći građevinsko područje sa južne strane), sve do ulaska u Golubac.

Trasa planiranog državnog puta se u prvom delu (od stacionaže km 0 + 000 do km 31 + 600) pruža duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 (do Požarevca) i državnog puta IB reda broj 34 (obilaznica Požarevca) koji se rekonstruišu i šire, dok se u drugom delu (od stacionaže km 31 + 600 do km 67 + 900) pruža novoplaniranom trasom zaobilazeći naselja. Trasa je podeljena na tri deonice.

Zbog konfiguracije terena i ukrštanja sa vodotokovima i saobraćajnicama, planiran je veći broj različitih objekata državnog puta, kao što su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i propusti, a planom je predviđeno 30 mostova preko reka i kanala.

Predviđeno je jedno obostrano odmorište na stacionaži km 66 + 300, uz mogućnost definisanja drugih potencijalnih-novih lokacija (na Deonici 3), a previđena je i gradnja tri benzinske stanice.

Planirana je i izgranja 26 petlji, raskrsnica i kružnih raskrsnica, kao i 21 denivelisano ukrštanje (podvožnjaci i nadvožnjaci).

Predviđena je širina vozne trake 4 x 3,50m; širina ivične trake 4 x 0,50m; širina razdelne trake 1 x 4–3m; širina bankine 2 x 1,50m; širina ulivno/izlivne trake 3,50m. Na delovima trase gde se planira izgradnja servisnih saobraćajnica biće planiran kolovoz servisne saobraćajnice od 5,50m.

Za čitavu trasu državnog puta IB reda, planira se i projektuje trasa puta za brzinu od 100km/h.

 

Komentari: 1

Куриња 17.02.2021 14.00.41

Када креће са радовима?

VESTI /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Slobo 23.03.2023.
Zato i jeste Beograd na vodi.
skeva 23.03.2023.
Jel' to Beograd na vodi ?
Milan 22.03.2023.
Konačno! Pruga do Niša i dalje ka Solunu je...
Sasa 21.03.2023.
E nas dragi Bakicu, za sve si bio u pravu.
Gagi 21.03.2023.
Dvadeseti sprat je oko 70 metara vodenog st...

;