INFONET-468X60-BANNER

Kako izgraditi drvenu ogradu

05.06.2015. | Buildipedia

Možete izabrati da izgradite drvenu ogradu u vašem dvorištu iz većeg broja razloga: da povećate bezbednost, privatnost ili sigurnost; ogradite dvorište zbog ljubimaca ili dece; eliminišete poglede van i u vaše dvorišta, ili da jednostavno povećate estetsku vrednost vašeg doma. Kada steknete razumevanje o potrebnim materijalima, kao i rasporedu i tehnikama postavke, gradnja drvene ograde je posao koji mnogi ljudi mogu sprovesti po principu uradi sam varijante.

Drvena ograda

Drvene ograde

Drvene ograde su najčešći tip ograda koji se gradio tokom istorije, a u poslednje vreme se taj tip ograda sve više gradi zbog svojih inherentnih estetskih i ekoloških karakteristika. Dostupnost drveta, njegova estetska raznovrsnost i relativno niska cena gradnje i održavanja su takođe razlozi za gradnju drvene ograde.

Iako je moguće kupiti prefabrikovane drvene panele za gradnju ograda po reletivno pristupačnoj ceni, gradnja ograde od pojedinačnih drvenih elemenata nudi veću fleksibilnost, veću kontrolu nad kvalitetom materijala koje koristite, što često rezultira većom estetskom vrednošću vaše ograde.

Ograda od drveta

Najčešća vrste drveta koje se koriste za gradnju tradicionalne drvene ograde uključuju bor, smreku, jelu, čempres, kedar itd. Prilikom odabira vrste drveta koje ćete koristiti za gradnju svoje orgade, poželjno je koristiti jezgro drveta umesto beljike.

Jezgro drveta, koje je stariji deo drveta uzet iz unutrašnjosti stabla, obično ima manje čvorova i neće propasti tako brzo kao beljika, koji je mlađi deo drveta uzet iz spoljašnjih slojeva stabla. Drveni materijali koji čine ogradu uključuju stubove (kolce), gredice i daske:

 • Stubovi su vertikalni konstruktivni nosioci ograde koji su delimično ukopani u zemlju i koji nose gredice i daske koje čine ogradu. Oni su obično debljine od 10 do 15 santimetara, sa širinama od 10 do 15 santimetara.
 • Gredice su horizontalni konstruktivni elementi na koje se daske (letve) kače. One su obično debele oko 5 santimetara sa širinama od 8 do 10 santimetara.
 • Daske (letve) su vertikalni elementi ograde koji čine gotovu površinu ograde. One su tipičnih dimenzija od 1,5 do 3 santimetara debljine sa širinama od 10 do 15 santimetara.

Drvena ograda

Gradnja drvene ograde sa ovim elementima nudi mogućnost da budete kreativni, ali je važno napomenuti da su nekoliko tradicionalnih stilova ograde od drveta ipak najpopularniji i estetski prihvaćeni od strane većine ljudi. U nastavku su nabrojane neke od njih:

Ograda sa kolcima ima obično dve gredice koje su postavljene na donjoj i gornjoj ivici ograde, sa ravnomerno raspoređenim letvicama na jednoj strani ograde. One su obično visina od 0,9 do 1,2 metara.

Ograda sa dvostrukim letvama će imati tri gredice, sa ravnomerno raspoređenim letvicama na obe strane ograde. Ove letvice će biti naizmenično postavljene tako da stvaraju interesantnu trodimenzionalnu geometriju koja omogućava dodatnu zaštitu privatnosti. One su obično visoke od 1,8 do 2 metara.

Ograda bez razmaka između letvi ima dve ili tri gredice, u zavisnosti od visine ograde. Letve su postavljene tik jedna uz drugu na jednoj strani ograde. One su tipično u opsegu visine od 0,9 do 2 metara.

Drvene ograde

Međutim, kreativna obrada može biti dodata tradicionalnim ogradama, kao što su dekorativne gotičke letve, zaobljeni vrhovi letvi, i/ili dekorativne kape (obrade) na stubovima. Ovi detalji će dodati na šarmu inače sasvim obične drvene ograde.

Pre gradnje ograde oko vašeg dvorišta, pogledajte tačno gde se nalaze granice vaše parcele. Takođe, vodite računa o tome gde se nalaze podzemne instalacije kako biste zaobišli taj deo. Ukoliko na granicama vaše parcele postoje javni šahtovi ili slične javne komunalne instalacije, ogradu ćete morati izgraditi oko njih kako bi one ostale dostupne. Takođe, ukoliko je to potrebno, nabavite sve neophodne dozvole za gradnju, a možete se konsultovati i sa kompanijama koje su specijalizovane za gradnju ograda kako bi vam oni pružili neophodne informacije.

Drvena ograda

Raspored gradnje

Najbolje je napraviti projekat na papiru pre gradnje drvene ograde. Ovo će vam pružiti priliku da izvršite neophodna podešavanja kako biste dobili očekivani završni izgled ograde i omogućiće vam da precizno proceniti količinu materijala koja će vam biti potrebna.

 1. Nakon što ste isplanirali ogradu na papiru, možete pronaći uglove i krajeve ograde na vašoj parceli. Uglovi, krajevi i linija ograde bi trebali da budu uvučeni malo u parcelu, i to prema lokalnim propisima.
 2. Pažljivo i precizno postavite drveni kolac kako biste obeležili centar svih uglova i krajnjih stubova.
 3. Ukucajte ekser u centar drvenog kolca i rastegnite konopac od kolca do kolca tako da bude čvrsto zategnut. Stubovi ograda se obično postavljaju na rastojanju od 1,8 do 2,5 metara. Počevši od jednog ugla ili kraja, izmerite odgovarajuću udaljenost do sledećeg stuba. Definišite centar ovog stuba i obeležite lokaciju sa manjim drvenim kocem. Nastavite ovako sve dok ne locirate i obeležite mesto svih stubova sa kolcima.

Drvena ograda sa stubovima

Postavka stubova

Kada obeležite mesta svih stubova oko vašeg imanja, spremni ste za postavku stubova. U zavisnosti od veličine i složenosti vaše ograde, stubovi mogu biti postavljeni na jedan od tri načina.

Stubovi postavljeni u zemlji: Iskopajte rupu na mestu postavke stuba (dimenzije rupe zavise od dimenzije stuba i veličine ograde), postavite oko desetak santimetara šljunka u dno rupe i popunite prostor oko stuba sa zemljom.

Stubovi postavljeni u betonu: Postavite oko desetak santimetara šljunka na dnu rupe i ispunite ostatak prostora oko stuba sa betonom. Cevasti oblici se mogu koristiti u ovoj metodi, ukoliko to želite.

Stubovi usidreni na betonsko podnožje: Betonsko podožje se formira u tlu sa metalnim sidrom koji je ugrađen u njega. Na to metalno sidro se šrafljenjem postavlja drveni stub. Betonsko podnožje takođe može biti kružnog oblika.

Postavljanje drvene opgrade

Za potrebe ovog teksta pretpostavićemo da postavljate stubove koji su pogodni za postavku u zemlju i izlivanje u betonu. Rupe za stubove treba iskopati mehanički ili ručno do dubine od 1/3 do 1/2 gotove visine stuba iznad zemlje i širine koja je tri puta veće od širine stuba.

Na primer, ukoliko će stub biti visok 1,8 metara iznad završenog podnožja i koristite stubove dimenzija 10x10cm, trebalo biste da iskopate rupu dubine oko 90cm sa širinom od 30cm. Ako će vaša ograda biti viša sa većim stubovima, prilagodite ove mere u skladu sa time.

Izrada drvene ograde

Uputstvo za postavku stubova:

 1. Postavite i sabite oko 15cm šljunka u svaku rupu stuba i, ako želite, postavite cevastu modlu za izlivanje betona unutar rupe.
 2. Ubacite stub u centar rupe i poduprite stub privremeno sa dve male letve koje ćete postaviti ukoso na svakoj strani stuba.
 3. Osigurajte poziciju stuba i njegovu vertikalnost uz pomoć viska. Ovo uradite za svaki stub, a zatim pretegnite zategnuti konopac na vrhu svakog stuba i na dnu između svakog stuba. Konopac na vrhu bi trebalo da se koristi za podešavanje visine svakog stuba, kako bi se osiguralo pravilno poravnjanje. Konopac pri dnu treba da služi za proveravanje poravnjanja ivica svakog stuba. Sve neophodne korekcije treba obaviti u ovom trenutku dok stubovi još uvek nisu fiksirani.
 4. Kada su stubovi postavljeni vertikalno, poravnati i pravilno poduprti možete naliti beton. Mali savet: Ukoliko ne želite da vidite beton, prestanite sa izlivanjem pre nego što on dopre do nivoa tla, ostavljajući nekoliko santimetara između tla i ivice betona. Ovo će vam omogućiti da ispunite preostali prostor sa zemljom. Ukoliko želite da ostavite sloj betona koji će sprečiti dodir drveta sa vodom, to možete uraditi sami izlivanjem betona iznad nivoa zemlje i korišćenjem lopate ili mistrije za oblikovanje kupastog oblika podnožja iznad zemlje. Ostavite betonu dovoljno vremena da se stvrdne pre nego što počnete sa postavkom ostatka ograde. U zavisnosti od vrste betona koju ste odabrali da koristite i spoljašnje temperature, možda ćete morati da sačekate od jednog do tri dana pre postavke gredica.

Drvena ograda

Postavljanje gredica i daski (letvi)

Nakon što je beton očvrsnuo u odgovarajućem vremenskom periodu, spremni ste da prikačite gredice i daske. U zavisnosti od stila vaše ograde, možete imati gornje gredice i gredice na dnu, ili više gredica između stubova. Možete prikačiti grede na stubove na više različtih načina.

Uobičajeno je da se koristi najjednostavniji metod vezivanja, takozvani preklopni spoj. Kod ovog spoja, gredica je prikačena za površinu stuba. Donja i gornja greda su postavljene na određenoj distanci od vrha i od dna ograde. Ukoliko je potrebno postavlja se treća greda između donje i gornje grede.  

Postavljanje ograde od drveta

Lokacija greda može varirati u zavisnosti od visine vaše ograde i njenog stila. Prilikom postavke gredica, počnite od gornje grede, zatim postavite donju gredicu (i na kraju i srednju gredu ukoliko je potrebna).

Greda treba biti isečena na tačnu dužinu od centra jednog stuba do centra drugog stuba i pričvršćena za stub korišćenjem dva odgovarajuća zavrtnja. Isecite sledeću gredu na potrebnu dužinu i postavite kraj grede na drugu stranu stuba tako da deluju kao jedna neprekidna linija. Nastavite u ovom maniru dok ne postavite sve grede.

Nakon što su grede postavljene, vreme je da se postave daske (letve). Letvice sa dekorativnim vrhovima će morati da se seku duž donjeg ruba na odgovarajuću dužinu, i zatim da se postave. Letve koje imaju ravanu ili zakrivljenu površinu između stubova moraju biti označene sa kredom i odsečene pomoću kružne ili ubodne testere.

U zavisnosti od stila vaše ograde, letvice mogu biti razdvojene ili zbijene zajedno. Ukoliko su letvice razdvojene, isecite komad drveta sa širinom željenog razdvajanja. Koristite taj komad kao vodič za postavku ravnomerno razdvojenih letvica. Pored toga, dobro je i postaviti konopac koji će se protezati od stuba do stuba i koji će označavati željenu visinu letvi.

 1. Počevši od ugla ili kraja ograde, držite dno letve na visini označenoj razvučenim konopcem, koristite visak kako biste osigurali vertikalnost letve, i pričvrstite letvu na gredice pomoću dva odgovarajuća zavrtnja za svaku gredu.
 2. Pređite na sledeću letvu, koristeći komad drveta koji je odvaja na željenu razdaljinu od susedne. Proverite poziciju letve sa viskom ili libelom i pričvrstite letvu na gredu. Nastavite ovako sve dok ne postavite sve letve.

Drvene ograda

Kraj, obrada i održavanje

Kada su letve postavljene, vaša ograda je izgrađena, ali nije još završena. Ostavite vremena da se drvo osuši. Vreme sušenja zavisi od vrste drveta, doba godine i vaše lokacije, tako da je najbolje pratiti preporuke proizvođača građe.

Kada to vreme prođe, očistite površinu drveta pomoću sredstva za čišćenje koje uklanja nečistoću, ostatke i piljevinu. Očistite površinu sa vodom i rastvorom za čišćenje koje se može primeniti sa prskalicom, četkom ili valjkom, a zatim ga jednostavno isperite sa baštenskim crevom.

Farbanje drvene ograde

Nakon što je ograda očišćena, trebate da nanesete jedan od tri različita tipa zaštitnih završnih obrada (vodootporan premaz, boju ili lak), i to prema preporuci proizvođača drveta. Kvalitetan zaštitni sloj će produžiti životni vek vaše drvene ograde i zaštiti vašu investiciju.

Slično bilo kom drvenom elementu u kući, vaša drvena ograda će morati redovno da se održava. U zavisnosti od toga koju vrstu zaštitne obrade ste primenili, vaša ograda će morati da se održava jednom godišnje ili jednom u pet godina. Kako ograda vremenom stari, trebate je pregledati svake godine kako biste utvrdili da li postoje oštećenja drveta, da li je neki element ograde olabavio, drvo ispucalo itd, kako biste izvršili popravku ili zamenu na vreme.

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...
Dr 20.03.2024.
Najveća prednost betonskog crepa u odnosu n...

;