IZOLACIJA-468X60-BANNER

WINDOSHOW-970X250-BANNER

Saitama Super Arena, Saitama, Japan

09.06.2011. | Branislav Savić d.i.a. | Gradjevinarstvo.rs

Istorijske činjenice

Arhitektonska tipologija modernih stadiona potiče od klasičnog prototipa grčkih stadiona, čak i ako veza između antičkih i savremenih stadiona nije uvek jasno vidljiva. Današnji stadioni najviše podsećaju na grčka pozorišta, kao i na rimske cirkuse i amfiteatre.

Reč “stadion” je latinska forma grčke reči koja opisuje standard dužine (jedan stadion = 600 grčkih stopa ili 185 metara). Originalno se odnosi na izmerenu dužinu staze na antičkim grčkim stadionima.


primeri antičkih stadiona, pozorišta, cirkusa (preteče današnjih savremenih stadiona)

Principi konstruisanja stadiona

Konstruisanje savremenih stadiona uključuje težak proces razmišljanja izvan okvira sporta. Sa bezbroj podstrekača i važnim ograničenjima, postoje mnogi motivi koji stimulišu arhitektonsku maštu. Ovaj deo sadrži sedam generalnih principa važnih za projektovanje stadiona.

I Sadržaj i funkcija

Prvo, važno je razviti odnos između stadiona, sporta i očekivanja publike. Da bi se ovo postiglo mora se dobro razmisliti o nekoliko kritičnih aspekata i pravilno ih intrepretirati u projekat. Ovo uključuje: betonom ojačane čelične ramove, rešetke, obruče, galerije, stepenice, krovove (bio neproziran ili transparentan), staze, vežbaonice, svlačionice, medijske prostorije (radio i televizija), konferencijske sale itd. Loše sastavljena, kao i organizovana, struktura kojoj manjka “snage” izraza i funkcionalnosti neće se održati u uslovima današnjih standarda.

II Simetrija i različitost

Drugo, stadion je generalno simetričan sa svesnim ciljem da ponovi sličnu prezentaciju i horizontalnog i vertikalnog viđenja. Imajući to u vidu, arhitekta može preuzeti rizik uvođenja suptilnih prekida ili neravnoteže u obliku nosećih stubova, prolaza, čak i do izbora nasumično obojenog sedišta koje može izazvati optičku iluziju nesimetričnosti. Savesna simetrija je često viđena kao zaklon plašljivima i lenjima, i veoma je osporavana od strane većine kreativnih arhitekata.

III Trodimenzionalna perspektiva

Treće, stadion je nasledno velika struktura, pri čemu je često teško razlikovati početak od kraja, što je proisteklo iz jednostavnog razloga – simetričnost spoljnih strana stadiona. Pravi izazov za arhitekte je da akcentuju sličnost od strane do strane ili da stvore „pauze“ u stadionskoj strukturi da bi pobedili stariji, uobičajni, način viđenja stadiona.

IV Sintaksa stadiona

Četvrto, ukupan željeni izgled i stil stadiona je bitan za razmatranje. Razumevanje svake od mnogih kritičnih aspekta, objašnjenih u prvom principu, i odlučivanje kako će oni biti raspoređeni zajedno je bitan instrument u odlučivanju konačnog izgleda stadiona.

V Strukturalni ekspresionizam

Peto, razmišljanje između sovjetskog konstruktivizma i očaravajućih skica Erika Mendelsona : iz prilično krutog istorijskog stila do uzbudljivog eksperimentalnog dizajna. Ramovi, stubovi, krovovi, rešetke, iskrivljene površine, prelamanje zrakova, kao i dobro balansirana proporcija osunčanih i zasenčenih površina su sve aspekti koji doprinose mnogostrukim rezultatima.
 
VI Kreativno korišćenje prostora

Šesto, pored konstruktivnih delova stadiona koji će ostati konstantni i nepromenjeni (neviđeni), centar stadiona mora biti predmet podrobnog razmišljanja s obzirom da će biti centralna tačka za izvođače, zaposlene i publiku. Mnogo detalja je potrebno da bi se ovaj prostor napravio impresivnim, kreativnim i živahnim.
 
VII Povezivanje stadiona, okoline i grada
 
Sedmo, arhitekta bi trebalo da obrati pažnju na odnos između stadiona i njegovog prirodnog i urbanog okruženja. Mogu postojati određeni aspekti ili predodređeni koncepti grada koji se moraju poštovati ne bi li stadion postigao harmonizaciju sa svojom okolinom.


primeri savremenih svetskih stadiona

Saitama Super Arena – tri objekta u jednom

Na malom ostrvu Japan, prostor je ekstremno dragocen kako se populacija približava broju od 126 miliona stanovnika. Dizajniran za mnogostruke programske potrebe u jednoj sveobuhvatnoj lokaciji, Saitama Super Arena, od 132.310 m2 je dobrodošla pridošlica u Saitama prefekturi u Japanu. Ugošćavajući sport, muziku, industriju i kulturna dešavanja, ovo mesto je korisno ljudima iz cele zajednice svih godina i uzrasta.

Sportski i kulturni centar u Saitami, severnom predgrađu Tokia, poslednja je genijalnost inžinjerstva i tehnologije koji postavlja standard širom sveta. Projektni tim je bio izazvan da napravi multifunkcionalni objekat koji kombinuje tri objekta u jednom.

U srcu Saitama Super Arene, vrednoj 700 miliona dolara, je dizajnirani inžinjerski koncept nazvan „pomerajući blokovski sistem“. Pomerajuće particije, najveće tog tipa u svetu, dozvoljavaju objektu da se transformiše, bez obzira da li ugošćava koncert za 36.500 ljudi, fudbalsku utakmicu sa 27.000 sedećih mesta ili klavirski recital za 5.000 ljudi. Sa sistemom pomerajućih blokova, 9.200 sedećih mesta zajedno sa toaletima, vodovodnim, kanalizacionim i električnim priključcima može da se pomera 70 metara prelazeći iz konfiguracije arene u stadinsku konfiguraciju. Transformacija sa jednog kraja na drugi traje manje od 30 minuta i postiže se zahvaljujući 64 bazičnih tegljača koji putuju na čelicnim šinama sastavljenih od četiri šine vođice i osamnaest ravnih šina.

Sistem fleksibilnih, brzo konektujućih priključaka (voda, kanalizacija i stuja) je dizajnirana za brzu promenu između arene i stadiona. Struja je obezbedjena preko kabala kalemskog sistema koja automatski zatvara dovod električne energije kada se blokovi pomeraju i otvara dovod kada se blokovi nameste. Vodovod i kanalizacija, kao i sistem ventiliranja se pri modifikovanju odvoje od primarnih priključaka, a potom, po uspostavljanju nove konfiguracije objekta, spaja se sa odovarajućim priključcima.

Lokacija Saitama Super Arene

Lokacija predviđena za multifunkcionalnu arenu od 45.000 m2, oblika je pravougaonika okrnjenog sa severne strane. Ograničena je sa istoka i zapada tranzitnim i putnim sistemom. Ovo je značilo da funkcija arene mora biti organizovana pravcem jug-sever, odakle je proistekao pomerajući blok sa južnog kraja arene.

Ulaz za publiku, kao i plato ispred njega, sa svojim kulturnim i zabavnim sadržajem smešten je na južni deo lokacije. Fiksno sedenje unutar arene nalazi se na severnom delu objekta, dok se pokretljivi sedeći delovi nalaze u sredini. Ovo dizajnirano rešenje postavlja veoma aktivnu svakodnevnu javnu funkciju i aktivnost na podignuti plato, koji je usklađen sa zelenom površinom koja služi kao pripremni teren za ulazak u arenu i kao zelena oaza za kompleks vladinih zgrada koje se nalaze u blizini.

Originalni koncept je bio multifunkcionalni sportsko-zabavni centar. Rezultat je stadion koji može da ugosti bilo koji događaj, od stadiona za fudbal kapaciteta 37.000 ljudi, preko 20.000 sedećih mesta košarkačke arene, sve do koncertne dvorane za 5.000 ljudi.

Sveobuhvatni program zahtevao je objekat koji ne može samo da ugosti sportske događaje kao, recimo, fudbal, već ujedno može da obezbedi svestranu konfiguraciju zahtevanu za koncertna, kulturna dešavanja i društvene aktivnosti.

Konfiguracija arene morala je da se obradi na takav način da izgleda kao samostalna stojeća arena, a ne kao arena konfigurisana na kraju fudbalskog stadiona, kao što se tipično događa u drugim objektima.

Saitama Super Arena profitira od okolne žilave industrijske aktivnosti, organizovajući velike eksibicione prostore za trgovačke izložbe i konvencije.

“Pametna Arena” – koncept dizajna

Koncept “Pametne Arene” razvijen je kao deo internacionalnog arhitektonskog konkursa. Projektni tim vođen od strane kompanije Nikken Sekkei Ltd., predstavnika MAS*2000 dizajnerskog tima, uz učešće arhitektonskog biroa Ellerbe Becket (sa sedištem u Mineapolisu) i kompanije Flack+Kurtz iz Njujorka. Pomoć pri izradi projekta, kao i njegovog izvođenja pružile su još firme Taisei Construction, Mitsubishi Heavy Industries i UDK.

Pomerajući Blokovski Sistem

Jedinstven aspekt dizajna je masivni, pomerljivi, 41,5 metara visok blok, koji sadrži 9.200 sedišta, sa sve pridruženim radnjama, toaletima i pomoćnim prostorijama. Blok teži 15.000 tona i potrebno mu je oko 20 minuta da se pomeri 70 metara horizontalno i tako transformiše iz arene u stadion, putijući iz južnog dela arene sve do krajnjeg sve do krajnjeg južnog dela stadiona.

Pored toga, dodatnih 13.000 sedećih mesta mogu da se dodaju automatski pri potrebi, stvarajući tako neverovatnu varijaciju sedećih aranžmana. Veštačka trava može se automatski razviti u 120x72m sportski teren, pritom pod i bina stadiona mogu se podizati i spuštati u puno konfiguracija koji najviše odgovaraju datom događaju.

Složenost pomeranja strukture od 15.000 tona je uslovljena potrebom da se dozvoli pomeranje elemnata objekta za vreme seizmičkih delovanja, bez velikih konstruktivnih pogrešaka, obezbeđujući pritom bezbednosne izlaze u bilo kojoj konfiguraciji Saitama Super Arene.

Pomerajući blok kotrlja se na 64 para točkova, od kojih njih 20 koristi električne motore i putuje na 18 odvojenih pruga. Struja u bloku obezbeđena je preko velikog izduženog kabla koji se povlači u krov kada se ne koristi. Dovod vode za toalete i pomoćne prostorije, kao i dovod vazduha se automatski isključuje za vreme pomeranja bloka. Masivne priključne cevi, u bilo kom od položaja, priključuju se na postojeće instalacije.      


Raspored i kapacitet sedenja pri različitim konfiguracijama Saitama Super Arene

Istovremeno korišćenje glavne i društvene arene moguće je zahvaljujući potpuno odvojenim sitemima unutar objekta. Dok se koristi glavna arena za neki sportski događaj, moguće je korišćenje društvene arene za sličnu ili istu delatnost (naručito primenljivo kod internacionalnih takmičenja-košarke, odbojke...) kao što je isto tako moguće korišćenje arena za potpuno različite događaje koji se odvijaju u isto vreme.


Arena i stadion

Deljenjem glavne arene stvaramo dvoranu pogodnu za korišćenje u koncertne ili društvene svrhe. Tačno prava akustična rešenja atmosfere mogu se stvoriti za svaki zaseban događaj.

Pomerajući podovi

Multifunkcionalnost objekta pojačana je sa vertikalno pomerajućim podovima, pomerajućim particijama i pomerajućim plafonskim panelima. Pod u “arena” konfiguraciji može se pomerati gore-dole da bi obezbedio najpoželjniju koncertnu binu ili teren za sportske aktivnosti, stvarajući tako najkvalitetniji ugođaj viđenja u zavisnosti od dešavanja.

Da bi se promenila arena iz pune sportske konfguracije u raznovrsne koncertne konfiguracije koriste se pomerljive particije. Da bi se dobio najbolji akustični konfor za svaki sedeći raspored, visina plafonskih panela se podešava.

Karakteristike fasade

Spoljna obrada fasade sastavljena je od velikog broja staklenih površina koji omogućavaju prirodno osvetljavanje komunikacija unutar Saitama Super Arene. Krovna struktura iznad svih ovih pomerajućih delova i aktivnosti unutar njih izdiže se 66 metara iznad zemlje. Podupiranje krovne strukture je preko zakrivljenog nosećeg zida na severnom kraju arene, kao i preko dva kružna tornja na južnom kraju, koji ujedno i sadrže vertikalne komunikacione elemente.


detalji fasade

 

Pomoćne prostorije

Pomoćne prostorije uključujući parking garažu kapaciteta od 721 parking mesta, svlačionice, prostorije za održavanje, kancelarije, ostave, kao i toalete, lokale, restorane, mesta zabave koji su preko potrebni unutar ukupne podne površine od 132000 metara kvadratnih.

“Japanci su želeli objekat funkcionalne različitosti i fleksibilnosti poput švajcarskog vojnog noža, pružajući širok spektar karakteristika i kombinacija. Korišćenjem savremene tehnologije građenja i koncepta projektovanja, Japan se može pohvaliti objektom kakav nigde u svetu nije viđen“ kaže Gordon Wood - direktor Ellerbe Becket projektnog biroa.

Linkovi:

  • Stadioni - održiva gradnja menja koncept izgradnje stadiona za velika sportska takmičenja - link
  • Konferencija: Modernizacija stadiona - Društveni i bezbednosni aspekti - link
  • Saitama Super Arena - link
  • Nikken Sekkei Ltd - link
  • Ellerbe Becket - link
  • Flack+Kurtz - link
  • Taisei Construction - link
  • Mitsubishi Heavy Industries - link
 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Zoran Šumaruna 19.02.2024.
Pravilno postavljena podkonstrukcija i prav...
Stojkovic 12.02.2024.
A voda sto Malo Malo pa nestane to nema vez...
Sile 24.01.2024.
Sve ovo je super, ali fali nam minimum jos ...
Darko 17.01.2024.
A što tako ne okreče Beograd? Svi stranci s...
Branka 06.01.2024.
Videla sam hotel i u šoku sam. Ne razumem z...

;