IZOLACIJA-468X60-BANNER

WINDOSHOW-970X250-BANNER

Međuspratne tavanice od prefabrikovanih elemenata

24.11.2008. | S. Krunić, J. Krunić | Zidarski, fasaderski i izolaterski radovi

Od prefabrikovanih elemenata izrađuje se više vrsta tavanica. Elementi se montiraju i sposobni su da odmah po montaži prime opterećenje. Jedna od tavanica ove vrste je “kat-20”. Izrađuje se od šljako-betonskih blokova i armirano-betonskih nosača, koji se postavljaju na osovinskom rastojanju od 50cm. U donjoj zoni nosača nalaze se dve nosive šipke armature, a u gornjoj jedna montažna šipka (sl. 3.132).


Sl. 3.132 - Poprečni presek kroz KA T-20 tavanicu

Posle montaže tavanice izlivaju se serklaži i ploče i popunjava se prostor između nosača i blokova svežim betonom. Dimenzije blokova su 20 × 44 × 25. Debljina šipki koje se ugrađuju u nosače zavisi od raspona i opterećenja tavanice, a izračunava se statički.

I ovde postoje dva tipa nosača: tip “S” nosač, koji se ne ukleštuje u serklaž, pa zato nema armature koja viri, već je skri vena u nosaču kako se ne bi povezivala sa armaturom serklaža: i tip “U”, elastično uklešten nosač kod koga armatura viri i povezuje se sa serklažom. Ovaj tip tavanice prima terete tek posle vezivanja betona u serklažu.

U tabeli 3.5 data je potrebna armatura za razne raspone i razna opterećenja za nosače tipa “S”.

Tabela 3.5 Podaci za KAT - 20 tavanicu

Oznaka

Armatura

Momenat ql2/8

 

400

450

500

550

600

700

800

Najveći čist otvor za odgovarajuće rebro i opterećenje

S1

3ø6

210

280

270

250

240

230

210

200

S2

2ø6+1ø8

270

320

300

290

270

260

240

230

S3

2ø6+1ø10

340

360

340

320

310

290

270

250

S4

3ø8

380

380

360

340

320

310

290

250

S5

2ø8+1ø10

460

420

400

380

360

340

320

300

S6

1ø8+2ø10

520

450

420

400

380

360

340

320

S7

3ø10

590

480

450

430

410

390

360

340

S8

3ø12

750

530

510

480

460

440

410

380

S9

3ø12+1ø14

830

-

530

500

480

460

430

400

S10

1ø12+2ø14

915

-

-

530

510

480

450

-

Nosači tipa “S” naležu 15cm, a nosači tipa “U” naležu 5 cm na osloncima.

Laka montažna tavanica (LMT)

Laka montažna tavanica (LMT) sastoji se od betonskih rebara sa pločom debljine 4 cm i keramičkih blokova - uložaka između gredica nosača.

Gredice-nosači izrađuju se fabrički od keramičkih kanalica sa odgovarajućom armaturom zalivenom sitnozrnim betonom. Armatura se sastoji od nosećih šipki u kanalicama (min 2 ø 7) i jedne šipke (1 ø 7,2) u gornjoj zoni nosača. Ove tri šipke su povezane spiralnom armaturom ø 4mm u prostornu rešetku.

Noseće gredice slažu se u tavanici na osovinskom rastojanju od 40 cm. Na nose će zidove gredice naležu minimum 5cm.

Između nosećih gredica postavljaju se keramički blokovi, koji sa kanalicama formiraju plafonsku ravan i, u isto vreme, služe kao oplata za armirano-betonska rebra koja se liju zajedno sa pločom (sl. 3.133).


Sl. 3.133 - Laka montažna tavanica

Ukupna visina ove međuspratne tavanice iznosi 20cm.

Iz svake gredice ispušta se armatura za 10cm radi veze sa serklažom. Najveća dužina nosača je za raspone do 6m.

Armatura za raspone veće od 3m ojačava se dodatnim šipkama (prema tabeli 3.6). Količina dodatne armature zavisi od opterećenja i raspona tavanice. Za prosto riju većeg raspona od 6m izrađuju se gredice po posebnoj porudžbini.

Tabela 3.6
Čist otvor (cm) Ukupno opterećenje (daN/m2)
300 400 500 600 700
Dodatna atmatura za jedno rebro Fa
300 - - 1ø6 1ø8 1ø10
330 - 1ø6 1ø8 2ø10 2ø8
350 1ø6 1ø8 1ø10 2ø8 1ø12
400 1ø6 1ø8 2ø8 1ø6
2ø8
2ø10
428 1ø8 1ø10 1ø12 1ø10
2ø8
2ø12
460 2ø6 2ø8 2ø10 1ø10
1ø12
2ø12
490 1ø10 2ø10 1ø10
2ø8
2ø12 1ø12
2ø10
505 2ø8 3ø8 1ø8
2ø10
1ø12
2ø10
3ø12
550 1ø10
1ø8
1ø10
1ø12
3ø10 1ø10
2ø12
1ø10
2ø14
568 2ø10 2ø12 1ø8
2ø12
3ø12 1ø12
2ø14
600 2ø10 3ø10 1ø10
2ø12
1ø10
2ø14
3ø14

Proizvedene gredice u fabrici učvršćuju se oko 14 dana, posle čega se mogu transportovati teretnim vozilima (utovar i istovar viljuškarom). Gredice se slažu i oslanjaju na drvene podmetače.

Težina gredica je 9daN/m2. Potrebno je 2,5m2 za 1m2 tavanice.

Montaža tavanice vrši se preko drvenih gredica na najvećem rastojanju 2m (sl. 3.133). Preko potpornih gredica ređaju se nosači na osovinskom razmaku 40cm. Rastojanje se obezbeđuje pomoću ulože nih blokova duž oba oslonačka zida. Pot porne gredice se oslanjaju na drvene ili metalne podupirače podbijene klinovima na podložnoj dasci.

Posle montaže svih nosača postavljaju se blokovi ispune po celoj površini. Između njih ostaje prostor za armirano-betonsko rebro.

Pre početka betoniranja treba uraditi radnu stazu i radnu skelu, oprati i očistiti tavanicu od otpadaka. Upotrebljava se beton marke BM-20.

Proces betoniranja ide upravno na pravac pružanja nosača. Prekid betoniranja mora da bude paralelan sa nosačima.

Za nosače raspona većeg od 4,5m u sredini se formira rebro za ukrućenje. Širina ovog rebra je 20cm. Armatura u njemu je 4 ø 8 ili 4 ø 10.

Po završenom betoniranju treba obezbediti vezivanje betona bar tri dana. U toku narednih sedam dana redovno polivati beton da bi dobro očvrsnuo. Drvene potpore treba zadržati 14 dana posle betoniranja.

Demontaža počinje izbijanjem klinova ispod stubova, koji se za toliko spuste zajedno sa potpornim gredicama. To omogućava demontažu celokupne potpore, deo po deo.

 

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


XELLA-300X250-BANNER

ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Koja vrsta pokrivke se nalazi na krovu vašeg objekta?
Zoran Šumaruna 19.02.2024.
Pravilno postavljena podkonstrukcija i prav...
Stojkovic 12.02.2024.
A voda sto Malo Malo pa nestane to nema vez...
Sile 24.01.2024.
Sve ovo je super, ali fali nam minimum jos ...
Darko 17.01.2024.
A što tako ne okreče Beograd? Svi stranci s...
Branka 06.01.2024.
Videla sam hotel i u šoku sam. Ne razumem z...

;